Sponseret af Würth Industri Danmark A/S 

Foto: Würth Industri Danmark A/S

Smart håndtering af c-parts optimerer produktionen

Med det rigtige system til håndtering af c-parts kan produktionen effektiviseres, og der kan spares mange penge når medarbejdernes tid optimeres

Der ligger en stor omkostningsreduktion og venter i de danske produktionsvirksomheder i håndteringen af c-parts så som skruer, bolte, handsker, håndværktøj og lignende.

”Mange tror at den store besparelse i produktionen ligger i at bruge færre c-parts, men det er ikke den primære besparelse, det er blot den mest synlige. Der hvor der virkelig kan spares penge er når det kommer til håndtering. Der kan spares rigtig mange mandetimer når tiden der bruges på at bestille, hente og håndtere produkter nedbringes,” siger Klaus Thomsen, CPS Manager hos Würth Industri.

En måde at optimere på er at indføre kanbansystemer eller udleveringsautomater, hvor der sker en automatisk genbestilling når produktet, som kan placeres direkte i nærheden af produktionsstedet.

For at se denne video er det nødvendigt at give samtykke til statistikker, markedsføring.

”På den måde kan du få et overblik over, hvor dine varer bliver brugt, og medarbejderne ikke skal bruge unødvendig tid til at hente produkter eller værktøjer rundt omkring på fabrikken,” forklarer Klaus Thomsen.

En af de større faktorer, som gjorde at vi valgte Würth ­Industri, frem for ­andre leverandører, var helt klart prisen
Carsten Petersen, Production Manager, Nassau Door A/S

Begge systemer genererer automatisk forbrugsdata, der gør det muligt for Würth Industri at følge kundens aftræk og advisere om eventelle udsving. Udleveringsautometerne giver yderligere data om, hvilke produkter der tages ud, hvem der forbruger dem, samt hvilken produktionsordrer der arbejdes på.

Data optimerer produktionen

”Systemerne er med til at sikre at med­arbejderne altid har de rette produkter til rådighed. Det sikrer både kvalitet og sikkerhed for medarbejderen, men også for virksomheden,” siger Jacob Axelsen, salgs- og markedsdirektør hos Würth Industri.

”Data er fremtiden og data kan kunden anvende til at optimere produktionen og lave efterkalkulationer. Vi ved ofte før kunden, at de er ved at løbe tør for bestemte produkter. Dette giver en stor sikkerhed og stabilitet. Kunden skal ikke længere bruge ressourcer på at medarbejderne skal tjekke om de mangler produkter, det klarer vores systemer,” siger Klaus Thomsen.

Med Würth ­Industri ved hånden, er vi blevet mere ­effektive, tilgængelige og har opnået bedre ­leveringtid til ­kunderne
Katja Holstein, Purchasing Coordinator, Novenco Building & Industry A/S

Leveringstider på c-parts og forbrugsartikler er ikke længere en faktor som indgår i kundens produktionsplanlægning. Så længe forbruget ligger inden for et normalspektrum, kan Würth Industri altid sikre, at de fornødne produkter ligger i systemet og er klar til brug.

Outsoucing af omkostningshensyn

Både Klaus Thomsen og Jacob Axelsen pointerer, at selvom vi i Danmark bryster os af at være et high-tech-samfund, så gør vi faktisk mange ting ret lavpraktisk, og det er en udfordring for danske produktionsvirksomheder.

”Mange lavlønslande implementerer allerede kanbansystemer og udleveringsautomater for at optimere og spare på ressourcer. Gør vi ikke det samme i Danmark, så risikerer vi at tabe konkurrencekraft,” forklarer Klaus Thomsen og suppleres af Jacob Axelsen:

”Outsourcing finder stadig sted af omkostningshensyn, og det skal vi som branche stille op mod, hvis vi skal fastholde produktion her i landet.”

Jacob Axelsen pointere, at sådan en optimering ikke handler om at der skal være færre ansatte i en virksomhed, men at medarbejdere og kompetencer bruges optimalt.

”Det er de færreste der ansættes med det primære formål at lede efter eller hente artikler,” siger Jacob Axelsen.

Hvis de interne ressourcer bruges optimalt, betyder det, ifølge Jacob Axelsen, at hvis produktionen øges skal der ikke nødvendigvis bruges tilsvarende flere medarbejdere, idet udleveringssystemerne kan løfte produktiviteten og effektiviteten gennem hele organisationen.

”Kanbansystemerne og udleveringsautomaterne er dynamiske og skalérbare, så vi kan altid justere til efter kundens udvikling, og dermed holde omkostningerne på håndtering af produkter nede,” slutter Jacob Axelsen.

Tags: ,

Klaus Thomsen,
CPS Manager hos Würth Industri

Jacob Axelsen,
Sales & Market Director hos Würth Industri

Würth Industri Danmark A/S
  • Würth industri Danmark A/S er førende totalleverandør af C-Parts samt ­befæstelse og ­forsyner både den industrielle sektor og dens underleverandører
  • Virksomheden udvikler og forhandler leveringssystemer Indenfor ­Kanban og Vending
  • Würth industri Danmark er del af den tyske, familieejede Würth-gruppe med over 400 selskaber I mere end 80 lande