Fra 3:16 til 1:58 minutter. Gennem en digital optimeringsproces øgede Fuglebjerg Kistefabrik de-res produktion betragteligt. ­Virksomheden kan nu honorere produktion af 20.000 kister årligt, hvil-ket gør fabrikken til den største danskejede producent af kister. Det stiller krav til både logistik og lagerstyring, der derfor også er blevet digitaliseret.

Mens vi venter på en SMV-rettet digitaliseringsstrategi

Gevinsterne kan være store, men de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er udfordret i forhold til ­digitalisering. De mangler ganske enkelt it-kompetencerne. Mens vi afventer en SMV-rettet digitaliseringsstrategi, der kan give dem kompetencerne, er der dog et par relevante tilbud om hjælp til SMV’er.

Mere effektive arbejdsgange, automatiseret produktion, besparelser og nye muligheder for at skaffe data, der kan danne grundlag for at træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger. Der er masser af potentia-ler i digitaliseringen – ikke mindst ude blandt landets små og mellemstore virksomheder, SMV’er.

Men mange SMV’er er ikke kommet med på digitaliseringsvognen. Jo mindre de er, desto mindre digitale er de. Stort set alle SMV’er anvender it i administrationen på lige fod med større virksomheder, men på samt-lige andre parametre som markedsføring; indkøb og logistik; lager­styring; produktion osv., ligger SMV’er under.

I en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft, er digitalisering det oplagte svar til at frigøre hænder til kerne­opgaven.

Løsningerne ligner ofte hinanden

I SMVdanmark har vi projekter, hvor medlemmer kan få hjælp til deres ­digitalisering. Vi oplever, at det er forskelligt, hvad virksomhederne starter med; men løsningerne ligner ofte hinanden. Fælles for virksomhe-derne er, at når de først er kommet i gang, digitaliserer de typisk flere funktioner. Fordi de kan se, det virker.

Kom med en SMV-fokuseret digitaliseringsstrategi

Et andet fællestræk er, at de ikke selv har de nødvendige kompetencer til at igangsætte og drive en digitali-seringsproces. Det er slet ikke inde i overvejelserne i den aktuelle strategi. Derfor vil SMVdanmark have en ny national strategi for digitalisering af SMV’er, som tager udgangspunkt SMV’ernes situation – manglen på kompetencer.

Aktuelt fokuseres på it-kompetencer i alle dele af uddannelsessektoren, men der fokuseres ikke på konkre-te tilbud til de ca. 150.000 ejere, ledere og deres hundredtusinder af ansatte, der her og nu mangler digitale kompetencer.

Aktuelle digitaliseringstilbud

Indtil en sådan strategi ser dagens lys, er der dog nogle enkle gode tilbud til SMV’erne. I praksis er de dog kun til nogle få ­tusinde virksomheder, men lidt er bedre end ingenting.

Dels er der SMV:Digital, som yder 50 pct. tilskud til digitaliseringsrådgivning. 2019-midlerne er brugt, men der kommer to nye tilskudsrunder i det nye år.

Ligesom SMVdanmark er en del af SMV:Digital, deltager organisationen i tre andre projekter, som er helt el-ler næsten gratis. I ’Digitale Veje til Vækst’, som kun tilbydes SMV’er med mindst tre ansatte og kun i ud-valgte brancher i Region Sjælland, ydes uvildig og gratis it-rådgivning og kompetenceløft af såvel ejere som ansatte.

Det landsdækkende ’Digital Ledelseskultur’ tilbyder SMV’er i alle brancher med mindst fem ansatte kompe-tenceløft af ejere, og en til to nøglemedarbejdere, på et mere strategisk niveau. Her er der et deltagergebyr på 6.000 kr. pr. virksomhed. Næste år starter et tredje og landsdækkende projekt ’Enter:Digital’ målrettet SMV’er med 1-20 ansatte. På smvdanmark.dk er der mere information om projekterne og hvordan man kan deltage.

Tags: ,
Fakta

SMVdanmark er hovederhvervs­organisation for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark, dvs. . SMVdanmark bruger begrebet SMV for virksomheder med op til 100 medarbejdere. SMVdanmark er den eneste erhvervsorganisation, der udelukkende kæmper for bedre vilkår for SMV’er. Udover sit politiske arbejde har SMVdanmark ­løbende projekter, herunder til digital omstilling, der hjælper virksomhederne til en bedre bundlinje.