Foto: Dansk Industri

Fremtidens robotter skaber arbejdspladser

Kunstig intelligens, robotter og andre digitale teknologier er på hastig fremmarch i hele verden. Det kommer til at have store konsekvenser for også det danske samfund. Nu er det mere afgørende end nogensinde, at danske ­virksomheder ikke sakker bagud i forhold til at høste gevinsterne af de nye teknologier

Vi står overfor samfundsmæssige forandringer, som vi i dag ikke kender omfanget eller konsekvenserne af. Avancerede digitale teknologier ændrer vores jobfunktioner og samfund i et hidtil uset tempo. Samtidig kræver den nødvendige grønne omstilling af samfundet helt nye teknologiske løsninger.

Her kan robotterne være en stor hjælp.

Robotter er blandt andet kendt for at være stærke. Robotter kan løfte tunge sager igen og igen. Men de kan løfte mere end det. De kan løfte et helt land.

For i dag er Danmark blandt verdens førende lande, når det kommer til udvikling og produktion af industrirobotter. Vi skal også være blandt de bedste, når det kommer til at anvende dem. Det betyder, at vi skal have mange flere virksomheder til at investere i den første robot. Og den næste robot og den næste igen, når man har set, at det faktisk giver mening i virksomheden.

Stadig flere virksomheder har fået øjnene op for robotternes kunnen. Det gør den enkelte virksomhed hurtigere, dygtigere og bedre. Men der er stor forskel på anvendelsen af robotter i henholdsvis små og store virksomheder inden for industrien.

Mens der er industrirobotter i 30 procent af alle virksomheder, så er andelen 22 procent blandt små virksomheder med 10-49 ansatte og hele 65 procent blandt de største virksomheder med mindst 250 ansatte.

Det har hele tiden været de store virksomheder, der var frontløbere, men de seneste år er de små og mellemstore kommet bedre med. De har fundet ud af, at introduktionen af robotter i virksomheden ikke nødvendigvis indebærer kæmpe investeringer, og at robotterne ikke behøver udføre meget avancerede opgaver for at være rentable. Det er en positiv udvikling, som forhåbentlig vil fortsætte og også accelerere.

Vi skal have flere til at se, at robotterne kan give masser af værdi også i mindre virksomheder.

Samtidig skal vi vise, at robotterne også er gode for den enkelte medarbejder. For når man i den offentlig debat taler om nedslidning, må det også være relevant at tale om, hvordan robotterne i stigende grad tager sig af det tunge arbejde.

På mange arbejdspladser tager robotterne det trivielle arbejde, så medarbejderne kan fokusere på mere komplekse opgaver. Det har givet både vækst og flere arbejdspladser.

Så i et Danmark, der bruger flere robotter end nogensinde før, er der samtidig den højeste beskæftigelse, vi nogensinde har haft.

Endelig er der et enormt globalt marked for robotter, og Danmark har skabt en global førerposition på et højteknologisk marked. Det skal vi værne om og gøre Danmark til et robotland i verdensklasse.

Hvis vi kan styrke brugen af robotter i Danmark, styrker vi samtidig udviklingen af robotteknologi i Danmark. På den måde fremtidssikrer vi både robotbranchen, industriens konkurrenceevne og danske arbejdspladser.