Foto: Colourbox

Fremtidens produktionskæder

Skræddersyede digitale løsninger på logistiske udfordringer, samt digitalisering af produktionskæden er ­fremtiden i danske produktionskæder. Nye teknologier skal være løftestang for mere effektive, smidige og bæredygtige ­produktionskæder

 

Tags: ,

Bjørn Pedersen, Industry Practice Lead, Manufacturing, Columbus

Vi vil se en ændring fra distribution af fysiske produkter til distribution af design og services. Med tiden vil eksempelvis additive produktionsteknologier og 3D-print – giver nye muligheder for, at fabrikker kan skabe fysiske komponenter til produktionskæderne lokalt. Og ’augmented reality’ og ’mixed reality’ gør det muligt at træne lokale service- og produktionsfolk i specifikke løsninger over store afstande i stedet for at være afhængig af specialister, der flyves ind fra andre verdensdele.

De nye teknologier indeholder en række fordele som nemmere tilgængelighed, kortere produktionstid og lavere pris, som passer til kundernes stigende krav om fleksible produkter og korte deadlines, der gør dem mere konkurrencedygtige. Men der er også store perspektiver for at skabe mere bæredygtige produktionskæder. For løsningerne sparer ikke kun tid og ressourcer men også massive CO2 udledninger i logistik og produktion.

Med digitalisering kommer automatisering. Behovet for manuel ­arbejdskraft i de automatiserede produktionskæderne bliver mindre. For 20 år siden rykkede mange virksomheder hele produktioner ud til Asien for at spare ressourcer. Fremover vil flere virksomheder etablere produktionen i geografiske nærområder og igen benytte sig af lokale underleverandører tæt på afsætningsmarkederne.

Christian Hannibal, Digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri

Digitalisering kan skabe værdi for produktionsvirksomheder på flere niveauer. Det hjælper virksomhederne til at få bedre styr eksisterende produktionskæder med digital lagerstyring og robotter kan optimere hastighed og præcision.

Men digitalisering gør også produktionskæderne og produkterne mere intelligente. Ved at integrere ny teknologi som IoT sensorer og software kan virksomhederne ændre deres produkter til opsamle data og sælge services som det primære produkt eller som et supplement til det fysiske produkt. Produkterne bliver mere alsidige og teknologien giver muligheden for at tilbyde flere skræddersyede løsninger i ét produkt.

Ved at integrere software kan virksomheder ændre forretningsmodeller og både nye vertikaler og markeder åbner sig op for traditionelle produktionsvirksomheder og det giver virksomhederne mulighed for at være noget andet og mere for deres kunder, end de har været hidtil.

Men vil man integrere software, skal man også have nye kompetencer om bord. Derfor er flere produktionsvirksomheder på jagt efter softwareingeniører og dataloger. Det er en ny virkelighed som kræver omstilling og forandringsparathed. Og selvom at Danmark er blandt de mest digitaliserede på verdensplan, så er det kun 5 procent af danske virksomheder, der anvender kunstig intelligens. Det tegner et billede af, at de avancerede teknologier stadig kun er for de få og ikke for de mange.

Susanne Damvig, direktør hos Damvig A/S

Ved hjælp af 3D print kan man tage en innovativ idé til et kvalitetsprodukt hurtigere end traditionelle produktionskæder. Det er afgørende i et globalt marked hvor konkurrence, kortere produktcyklusser og disruptive teknologiske kvantespring skærper kravene til alle virksomheders time to market-evner: man skal være mere og mere innovativ og konstant levere nytænkende løsninger.

Men traditionel innovation er dyr. For produkttilpasning og markedsmodning er som regel dyrt, tidskrævende og risikofyldt. Det skyldes især de store startomkostninger og det langstrakte forløb, der ofte er forbundet med klassisk produktudvikling. For kuldsejler prototypefasen eller trækker innovationen ud, så løber udviklingsomkostningerne løbsk og indtjeningen udebliver.

3D skaber en fast track løsning, som gør det muligt for virksomheder at komme hurtigt fra ide til produkt uden store risici. Minimale startomkostninger, små serier, nye materialer og fleksible funktionsmuligheder er blandt de oplagte fordele ved 3D print.