Foto: Kamstrup

Fremstillingsindustrien skal accelerere den grønne omstilling i fællesskab

Store produktions­virksomheder vil i fremtiden stille øgede krav til deres under­leverandører og deres evne til at løfte et samfundsansvar. Derfor skal de små virksomheder forberede sig på at en grøn omstilling af deres processer og kerne­forretning er et vilkår for fremtiden. For sammen skal små og store virksomheder accelerere den grønne ­omstilling

Danmark har fået en ny klimalov. Og selvom mange elementer af den nye lov endnu er uklare, så er det et vigtigt signal, der forventeligt vil møde genklang rundt om i verden. Det betyder også, at bæredygtighed bliver et nyt konkurrenceparameter for danske virksomheder – både nationalt og globalt.

”Den grønne omstilling bliver et grundvilkår for at drive produktionsvirksomhed og man vil stå overfor nogle store udfordringer fremadrettet, hvis man ikke omstiller sig. Vi tror på, at det bliver et konkurrenceparameter, at man har bæredygtige forretningsmodeller. Derfor ønsker vi at hjælpe de danske produktionsvirksomheder, så meget vi kan,” siger Jacob Kjeldsen, der er chef for Fremstillingsindustriens nye sekretariat i Dansk Industri (DI).

Vi tror på, at det ­bliver et konkurrence­parameter, at man har bæredygtige forretningsmodeller. Derfor ønsker vi at hjælpe de danske produktions­virksomheder, så meget vi kan
Jacob Kjeldsen

Derfor lancerede DI i 2017 projektet ’FN’s verdensmål – fra filantropi til forretning’. Projektet slutter til marts næste år. I løbet af tre år får 21 danske virksomheder inspiration til at omsætte FN’s verdensmål til bæredygtige forretningsmodeller. Projektet er bl.a. støttet af Industriens Fond.

”Med bæredygtighedsmålene har vi fået et wake up call. Det er en megatrend, hvor virksomhederne både er en del af problemet, men også en del af løsningen. Og når virksomhederne er en del af løsningen, så kan det anvendes til en konkurrencemæssig fordel,” siger Jacob Kjeldsen.

Ansvarlig forretning kan godt være god forretning

Teknologi- og produktionsvirksomheden Kamstrup er blandt de 21 virksomheder, der har en ambition om at skabe fremdrift ved at integrere FN’s bæredygtighedsmål i forretningens strategi.

 

”Vi internationaliserer vores virksomhed i højere grad end vi har gjort de seneste mange år, og det skal vi især gøre med udgangspunkt i en bæredygtig dagsorden. Når vi konkurrerer på et globalt marked, vil det være en fordel, at vi kan tilbyde noget, som mange af vores andre konkurrenter endnu ikke kan – nemlig et socialt ansvarligt produkt, der er skabt på ryggen af en bæredygtig forretningsmodel,” siger Kim Lehmann, der er CEO i Kamstrup.

Hvis vi skal tiltrække fremtidens talenter, kræver det, at vi er med til at gøre en ­positiv forskel i verden
Kim Lehmann

Kamstrup er en progressiv virksomhed, der ønsker at gå forrest i den grønne omstilling, og gøre en forskel for kunder i hele verden inden for verdensmål 6 og 7. Virksomheden er blandt verdens førende leverandører af intelligente måleløsninger og services til energi og vand og løsningerne hjælper forsyningsselskaber og samfund i hele verden med at reducere vandspild og øge energieffektiviteten.

”Vi skal drive en virksomhed i dag, men også sikre, at vi kan drive en sund forretning om ti år. Med målene skal vi positionere os overfor eksisterende kunder og tiltrække nye. Men vi skal også sikre, at vi kan tiltrække nye medarbejdere, der kan udvikle fremtidens løsninger for at udvikle vores markedsposition globalt. Der har vi fundet byggesten i bæredygtigheds­målene, der kan sikre at vi også er der på lang sigt,” siger Kim Lehmann.

Ifølge Jacob Kjeldsen, er det den rigtige måde at håndtere det på: ”Det er sjovere at man gør det af egen fri vilje, end at kunderne kommer og banker på døren og spørger til, hvornår man starter med at bygge løsninger, der gør noget for miljøet, og hvornår man begynder at tage sit samfundsansvar alvorligt.”

Stiller større krav

I Kamstrup ønsker man at være tydelig omkring visionen om at tilbyde rent vand på verdensplan og optimere energikilderne.

”Vores produkter skal leve længe, gerne i 15 til 20 år, hvilket er meget set i lyset af, at det er integrerede elektroniske systemløsninger. Vores løsninger skal være bæredygtige hele vejen rundt,” siger Kim Leh­mann og fortæller, at det også stiller krav til deres 5.000 leverandører. 500 af dem leverer direkte til Kamstrup’s produkter, og de vil blive mødt med øgede krav.

”Som medlem af Global Compact stiller vi krav til vores leverandører og andre partnere om, at de overholder den gældende lovgivning inden for både menneskerettigheder, miljø og antikorruption. På samme måde som vi selv gør,” siger Kim Lehmann.

Foto: Kamstrup

Og når en virksomhed af Kamstrups størrelse sætter ind for at skabe bæredygtige løsninger, så drypper det også på de virksomheder, der leverer til Kamstrup.

”Når de store koncerner i Danmark og udlandet, især i fremstillingsindustrien, indleder deres arbejde med bæredygtighedsmålene, så påvirker det også deres forhold til leverandørerne. Det er forskelligt i hvilken omfang, men det vil ramme alle i den ene eller anden udstrækning. Derfor er der vigtigt at både små og store danske virksomheder forholder sig til det og arbejder strategisk med målene,” siger Jacob Kjeldsen.

Kamstrup vil i fremtiden stille endnu større krav til deres partnere og leverandører i dag. Ifølge Kim Lehmann vil man stille skærpede krav til processer, materialevalg og øvrige områder, som er afgørende for at opfylde de behov, Kamstrup mener er væsentlige for fremtidens produkter og løsninger. Når man designer nye produkter, skal man vide præcist, hvilke materialer og processer der indgår i delkomponenterne, og hos Kamstrup sorterer man delkomponenter fra, der ikke imødekommer kravene.

Attraktiv virksomhed

FN’s bæredygtighedsmål er kulminationen på en stigende tendens, der har rykket sig fra filantropi tættere på egentlig forretning.

”Jeg har lagt vægt på, at vi ikke får en afkobling af målene, men i stedet integrerer bærerdygtighedsmålene i virksomhedens langsigtede strategi, så det bliver en vigtig del af den måde, vi driver virksomheden på,” siger Kim Lehmann og fortsætter:

”Det betyder enormt meget, at man har en ambition med klare konkretiserede mål. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som har et større formål og samtidig skal vi vedblive at være konkurrence­dygtig i fremtiden,” siger Kim Lehmann.

Konkurrencen om fremtidens talenter er hård. Og for Kamstrup er det afgørende, at man er i stand til at rekruttere de medarbejdere, der er brug for, når man skal ekspandere til nye markeder. Det gælder både ingeniører og produktionsmedarbejdere.

”Hvis vi skal tiltrække fremtidens talenter, kræver det, at vi er med til at gøre en positiv forskel i verden. Der hersker en bredere forståelse i samfundet om vigtigheden af at skabe bæredygtige produkter og det betyder mere og mere for alle i samfundet, og det betyder rigtig meget for yngre generationer, at de kan være en del af de løsninger. Derfor går det også hånd i hånd med måden, vi ønsker at udvikle vores forretning på,” siger Kim Lehmann.