Foto: Getty Images

Den Danske og Europæiske fremstillingsindustri er præget af øget usikkerhed

Industrien viser nu for alvor tydelige tegn på en opbremsning. Antallet af konkurser i gennem året var højere end ­sidste år. Det betyder ikke, at det er tid til at krybe i skjul tværtimod. Der er stadig en række globale faktorer, som de enkelte virksomheder ikke kan påvirke direkte. Der er dog stadig godt gang i industrien i lande som Polen, De ­baltiske lande og Tyrkiet, men opbremsningen som mange oplever trækker ud og det kan mærkes

Den Danske fremstillingsindustri er i modsætning til andre industrinationer præget af et stort antal små og mindre virksomheder (SMV’ere). Der er kendetegnet ved at være små og flade virksomheder med hurtig beslutningskraft, men med begrænsede resurser og innovationskraft. Det betyder, at rigtig mange virksomheder i tider med højt aktivitetsniveau prioriterer at få solgt deres varer, men de glemmer, at de samtidigt skal arbejde med at øge produktiviteten. Når konjunkturerne vender sidder mange virksomheder tilbage med en produktionskapacitet, der er for stor.

Mange vælger nu at reducere arbejdsstyrken for at få balance mellem indtægter og omkostninger.

Der er heldigvis mange muligheder for SMV’erne, og her er store agendaer som bæredygtighed, FN’s Verdensmål og digitalisering helt afgørende. Vigtigt er det dog at tænke agendaerne ind i virksomhedernes forretning både på kort og længere sigt, så de ikke bare tænkes som nice to have.

Bæredygtighed er en stor ­forretningsmæssig mulighed

Bæredygtighed og klimaet er med den nye klimalov og det ambitiøse mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030 kommet på alles dagsorden – også i de danske produktionsvirksomheder. Der ligger stor mulighed for danske virksomheder, og uanset om man er underleverandør eller fremstiller produkter, så er det en agenda med muligheder. En vinkel man kan anlægge er, at vi skal blive bedre til at udnytte vores resurser, og at energien i videst muligt omfang skal komme fra vedvarende energi.

Mange mindre virksomheder gør sig ikke mange store tanker om, hvordan de kan blive mere grønne. Ofte skyldes det, at deres kunder og leverandører ikke aktivt efterspørger produkter eller emner, der er fremstillet med fokus på bæredygtighed. Det billede er ved at vende og det er de store virksomheder, der fører an.

De små virksomheder gør i mange tilfælde meget af det rigtige. De er oftest bare ikke bevidste om det. Det handler om at bruge de bæredygtige materialer, afklare hvor meget el, vand, gas, olie og andre hjælpematerialer, der går til fremstillingen af f.eks. en maskine, et produkt eller emne. Herefter følges udviklingen så der med tiden f. eks. bruges mindre energi. Man kan også arbejde med at redesigne sine produkter, så de bl.a. bliver lettere pga. noget så simpelt som at bruge tyndere plader. Det betyder jo helt konkret at vægten, når produkterne skal ud til kunderne, bliver lettere, og der skal dermed ikke bruges så meget brandstof til transport.

Digitalisering er rigtig mange ting og alt er ikke lige svært

Mange virksomheder har stadig meget svært ved at forstå mulighederne som ­digitalisering afstedkommer. Men ikke desto mindre kommer det nok til at blive den dagsorden, der kommer til at gøre virksomhederne væsentlig mere produktive og konkurrencedygtige – måske transformerer dem. Læringskurven er for mange virksomheder rigtig stejl og det er b.la. en af de helt store barrierer. Mulighederne er mange, så virksomhederne skal have en ide om, hvad de skal bruge digitalisering til. Skal en digitaliseringsløsning løse eksisterende problemer, udvikle nye eller forbedre eksisterende produkter eller skal den skabe helt nye forretningsmuligheder?. Virksomheder, der pr. tradition har lavet fysiske produkter kan måske i fremtiden udvikle nye forretningsmodeller der bevirker, at de ikke længere producerer et fysisk produkt, men i stedet software. Et sådan skifte kan betyde, at der måske kun er 20% tilbage af den gamle forretning, men til gengæld er det, der er tilbage verdensklasse. De 80% der ikke længere fremstilles er de dele af forretningen, som andre kan fremstille mindst lige så godt eller endnu bedre end en selv.

Mulighederne er rigtig store, men det er svært. Det er vigtigt, at man arbejder med samarbejdspartnere, idet projekter kræver en dyb specialiseret viden.

Forstå mulighederne

Det vigtigste man som virksomhedsejer eller leder skal gøre, er at forstå mulighederne, der følger med konjunkturudsvingene og udnytte disse til egen fordel. Samtidig er det ligeså vigtigt at se, hvor begrænsningerne er for, hvad man kan påtage sig. Bæredygtighed og klimadagsordenen er to oplagte muligheder for at skabe nye og bedre produkter eller redesigne eksisterende produkter henimod en mere grøn profil eller sikre sig, at der bruges færre resurser hvert år. Digitaliseringen er den anden oplagte mulighed, der skaber mulighed for at få skabt transparens i værdikæden, der samtidig giver mulighed for at transformere fremstillingsindustrien.