Foto: Dansk Industri

Bæredygtighed er en nødvendighed og et konkurrenceparameter

I starten af december fik vi en klimalov i Danmark med tilslutning fra næsten alle partier i Folketinget. Det er helt enestående. Også i international sammenhæng. Klimaloven bliver en rettesnor for politikere, erhvervsliv og borgere i Danmark

Med et mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 har et bredt flertal i Folketinget sat en klar og ambitiøs retning. Det er godt, at der nu er skabt sikkerhed om fremtidens klimapolitik.
Hvis vi skal i mål med 2030 målene og løse klimaudfordringerne, har vi brug for et stærkt engagement fra både politikerne og erhvervslivet. Her er vi heldigvis godt på vej.

Dansk Industri har med sin 2030-plan sat grøn vækst på dagsordenen, og mange virksomheder arbejder målrettet med FN’s Verdensmål, bæredygtighed og grøn omstilling.

Men hvis vi skal blive ved med at skabe arbejdspladser og indtægter til velfærd er det vigtigt, at vores forretningsmodeller også er bæredygtige. De to ting hænger uløseligt sammen. Det er helt essentielt for vores konkurrenceevne. Det er derfor vi taler om grøn vækst.

Fremstillingsindustrien i DI er en forening der varetager ca. 1500 virksomheders interesser. Foreningen repræsenterer nogle af de største industrivirksomheder i Danmark som bl.a. Kamstrup, Linak, Grundfos og Danfoss, men langt størstedelen, nemlig. 80% af medlemmerne er små- og mellemstore virksomheder. De mange små og ­mellemstore virksomheder kommer til at spille en vigtig rolle for den grønne omstilling med den virkelyst og innovation, der trives her. Det bliver der hårdt brug for.

Mange af SMV’erne i Danmark er underleverandører til de store virksomheder. Både store og små virksomheder vil i stigende omfang opleve at deres kunder herhjemme og i udlandet stiller krav om bæredygtighed. Det bliver i endnu højere grad fremover et konkurrenceparameter.

FN’s Verdensmål er et vigtigt og velegnet værktøj til grøn omstilling og bæredygtige forretningsmodeller. Med det i fokus kan virksomheder arbejde strategisk med bæredygtighed og sikring af konkurrenceevnen i fremtiden.

I denne udgave kan du bl.a. læse, hvordan Kamstrup, en af Danmarks største virksomheder, arbejder med den grønne omstilling, og hvordan de ­arbejder med deres underleverandører. Kamstrup er også en virksomhed der over det seneste år har deltaget i DI’s ”Fra filantropi til god forretning” – Et projekt hvor 21 virksomheder i DI har arbejdet strategisk med bære­dygtig udvikling.

God læsning