Sponseret af Sanistål

Foto: Sanistål

Automatiserede processer skaber transparens og effektivitet i produktionen

Når produktionsvirksomheder fokuserer på deres kernekompetencer gennem outsourcing af indkøb og håndtering af c-varer, kommer omkostningerne ned, de bliver mere effektive og kan fokusere på at udvikle forretningen

De danske produktionsvirksomheder bruger alt for megen tid på den logistik der er forbundet med håndtering af forbrugsvareindkøb som eks. bolte, skruer og værnemidler etc. Med brug af supply-systemer som StockMaster og EasySupply, hvor logistikken omkring indkøb digitaliseres og outsources, får virksomhederne automatiseret processer og adgang til data, der kan bruges til at optimere indkøbene yderligere.

Derved frigøres vigtige interne ressourcer, og virksomheden kan fokusere på dens kernekompetence at producere til lavest mulige omkostninger.

”Der er et stort arbejde forbundet med håndtering af de dele, der bruges i produktionen, altså ting som skruer, bolte og andre forbrugsvarer. Den tid kan nedbringes markant ved at benytte sig af systemer som Saniståls koncepter i form Easy­Supply eller StockMaster,” siger Jesper Høj, ­Direktør hos Sanistål.

EasySupply er et Kanban-lagerstyringskoncept, der sikrer løbende bestilling og genopfyldning af C-varer og giver brugerne et overblik og styring over indkøb og forbrug.

StockMaster er et industrielt vending-system, der i princippet fungerer på samme måde som de traditionelle cola- og slikautomater. I StockMaster trækker medarbejderne C-varer til brug i produktionen, og systemet bestiller automatisk nye C-varer.

Vi tror på, at ­nøglen til succes er, at ­medarbejderne skal føle ejerskab for ­processen, og derfor skal de føle sig godt tilpas med de nye ­systemer
Jesper Høj

Jesper Høj fortæller, at ved brugen af f.eks. StockMaster, får virksomhederne afdækket data om omsætningshastighed, hvem der bruger hvilke forbrugsvarer, hvor i produktionen de bruges, og om der er afdelinger, der bruger mere eller mindre end forventet.

Besparelser på forbrugsvarer

”Fordi hele processen er digitaliseret, får du meget hurtigt et overblik over dit forbrug. Du kan ligeledes gøre op med overflødige processer, og du kan reducere administrationsbyrden markant” forklarer Jesper Høj.

Foto: Sanistål

Når du kan nøjes med at skulle bestille varer ét sted i stedet for at håndtere mange leverandører giver det en stor fordel, og når systemerne automatisk bestiller indenfor forudbestemte niveauer, er det endnu en gevinst. En indkøbsproces reduceres således til få trin.

”Vores systemer klarer det hele. Vi pakker alt ind i én løsning, leverer varerne og sætter dem på plads i EasySupply eller StockMaster, lige til at bruge og kunden modtager kun én faktura for alt indkøb, forklarer Jesper Høj.

Selvom virksomhederne ofte mener, at de har styr på deres forbrug af skruer og bolte i produktionen, så giver systemer som EasySupply og StockMaster typisk besparelser både i materialeforbrug og administration,
”Vi oplever altid, at der kommer reduktioner i vareforbrug, når vi installerer vores systemer, og det kan der være flere årsager til, siger Jesper Høj og fortsætter:

”Vores systemer skal f.eks. stå lige der, hvor materialer skal bruges og det sparer tid. Og da materialer er tæt på produktionen, mindskes behovet for lokale gemme/liggesteder, og dermed spares der også plads. Endelig sparer virksomheden også på mængden af forbrugsvarerne der bruges i produktionen.

Husk medarbejderne

Det er dog væsentligt at huske på, at du ikke bare kan købe et system og forvente at alt er godt. Det er nemlig vigtigt at få medarbejderne med i processen.

”Vi slipper ikke kunderne. Vi tager dem med hele vejen igennem alle de pain-points der er i processen. Vi tror på, at nøglen til succes er, at medarbejderne skal føle ejerskab for processen, og derfor skal de føle sig godt tilpas med de nye systemer. Derfor nøjes vi ikke med at implementere en løsning, vi hjælper dem med at få styr på de nye processer,” siger Jesper Høj.

For at se denne video er det nødvendigt at give samtykke til statistikker, markedsføring.

Sanistål har lang erfaring med at hjælpe kunder med at automatisere deres indkøb og trækker på en stor organisation og et stort antal implementeringer fra mange forskellige brancher. Derfor kan de hjælpe med at konfigurere EasySupply og StockMaster, så de er tilpasset præcist til den virksomhed, de kommer ud og stå i.

”At hjælpe vores kunder med at drive en produktiv virksomhed betyder, at vi også skal tænke medarbejderne ind i processen. På det område har vi har stor erfaring med, hvad der virker for vores kunder og deres brancher, og den erfaring drager alle kunder fordel af,” siger Jesper Høj.

”Vi har erfaring med, hvordan folk reagerer på ændringer i deres indkøbsrutiner, og derfor installerer vi aldrig et koncept fra Sanistål uden at give den fornødne undervisning, og den nødvendige opfølgning. Vores oplevelse er, at det skaber succes og gør hverdagen i produktionen lettere,” slutter Jesper Høj.