Direktør i Blunico Bo Ulsøe

”Alt, der hedder dobbelt indtastning, er spild”

Med 100.000 kr. fra SMV:Digital har Blunico i Horsens taget hul på digitaliseringen af sine mange papirgange. ”Data skal kun indtastes én gang og så flyde derhen, hvor det giver mening,” siger di-rektør Bo Ulsøe

Kigger man indenfor i den metal­bearbejdende virksomhed Blunico i Horsens, ser man både mo-derne laserskæring, CNC-styrede bearbejdningsanlæg og ­robotsvejsning.

Automatiseringen har for længst gjort sit indtog og er en væsentlig årsag til, at Blunico i dag eksi-sterer som en 60 mand stor underleverandør af rustfri metalemner til bl.a. fødevare-, offshore- og medicinalindustrien – industrier, der stiller store krav til sporbarhed og præcision.

Vi er kun på niveau 1, og vi kan slet ikke forestille os, hvor det bærer os hen, når den kunstige ­intelligens bliver rullet ud og kombineret på alle mulige nye måder
Bo UIsøe

På trods af et moderne produktionsapparat valgte virksomheden at ansøge om en tilskudsvoucher fra SMV:Digital på 100.000 kr. for at få sat gang i en digitaliseringsproces.

Tilskuddet, der skal bruges til køb af ekstern rådgivning, kom i hus og virksomheden har nu påbe-gyndt en rejse ind i den digitale produktionsalder.

En strategisk vigtig beslutning

For direktør og anden generation i virksomheden, Bo Ulsøe, har beslutningen været ligetil, mens spørgsmålet om ’hvordan’ absolut ikke har været det.

Foto: Blunico

”Der kommer hele tiden nye teknologier og muligheder. Det må vi, som ansvarlig virksomhed forholde os til og være på forkant med. Men ’hvordan’ er et godt spørgsmål. Derfor må vi først og fremmest gribe digitaliseringens muligheder an på et strategisk plan,” fortæller Bo UIsøe.

Bestyrelsen har derfor ønsket en udredning af virksomhedens digitaliseringspotentiale på kort og længere sigt, inden de egentlige digitale skridt ud i produk­tionen kan tages.

Sætter strøm til ’papirgangene’

Blunico har traditionelt arbejdet med ­lean-strategier og er vant til at eliminere spild. Digitalise-ring er en helt naturlig forlængelse af den tankegang, fortæller Bo Ulsøe:

”Vi får kigget på både produktion og arbejdsrutiner, og får stillet os selv spørgsmålene om vores ERP-systemer og produktion er up-to-date. Men ikke mindst ’papirgangene’, hvor alt, der hedder dobbelt indtastning, er spild. Data skal kun indtastes én gang og så flyde derhen, hvor det giver mening. Kan vi gøre det – digitalisere papirgangene ved fx at opgradere vores ERP-systemer – kan vi frigøre ressourcer til andre opgaver.”

Kunstig intelligens og Big Data er ’next level’

Ifølge Bo Ulsøe vil der være styr på virksomhedens ’papirgange’ i løbet af det nye år, og der be-gynder næste fase af Blunicos digitalisering så.

”Det bliver en lang rejse. Næste skridt bliver, hvad vi kan få af input fra vores maskiner og hvordan vi kan integrere kunstig intelligens. Det giver potentialer i forhold til service og vedligehold, og at vi kan planlægge anderledes. Skal vi have koblet services og devices på vores kunders maski-ner? Hvordan kan vi optimere sporbarhed og kvalitetssikring, og ad den vej skabe merværdi for mange af vores kunder i kritiske industrier? Det er spørgsmål vi skal finde svar på,” siger Bo Ul-søe, der peger på, at virksomheden kun lige er begyndt at kradse i den digitale overflade.

En lang rejse er påbegyndt

”Vi er kun på niveau 1, og vi kan slet ikke forestille os, hvor det bærer os hen, når den kunstige intelligens bliver rullet ud og kombineret på alle mulige nye måder. Men vi er i gang. Vi har taget de første vigtige skridt i en nødvendig proces, for én ting er sikkert: Vi skal gøre det, ellers er vi ikke konkurrencedygtige på den lange bane,” siger Bo Ulsøe, der kun kan opfordre andre virksom-heder til at komme i gang.

”Men begynd med at få et overblik over virksomhedens digitaliseringspotentiale. Der er SMV:Digital’s tilskudsordning og partnere et godt sted at starte.”

Tags: ,
Få støtte til ­digitalisering

SMV:Digital yder 50 pct. støtte til rådgivning målrettet SMV’ers ­digitalisering.

Der kan søges to størrelser ­tilskud: 25.000 kr., hvis du har 2-20 ansatte, og 100.000 kr., hvis du har 3-249 ansatte.

SMV:Digital åbner for nye ­ansøgninger i foråret 2020.

Læs mere her

Blunico A/S

Blunico er en metalvirksomhed i Horsens, der med egen udviklingsafdeling udfører både klassiske underleverandøropgaver og udviklingsopgaver – især inden for rustfrit til fødevare- og medicinal-industri, offshore og vindmøller, samt forskning. Virksomheden blev etableret i 1975 af Poul Ulsøe under navnet B. Rustfrit Stål, men skiftede navn i 2012. Bo Ulsøe er direktør i dag.

Læs mere om Blunico her