Foto: Colourbox

Sådan finansierer du din bolig

Ifølge Danmarks Statistik bor knap 60% af befolkningen i ejerbolig. Hertil kommer den store gruppe personer, der bor i en andelsbolig – især i de større byer. De fleste af dem har brug for at finansiere deres bolig gennem banken. Vi kigger her på de forskellige muligheder

Et boligkøb er en investering i fast ejendom, hvilket vil sige, at man i takt med at man betaler lånet ud, opbygger mere og mere friværdi i boligen. Denne friværdi kan enten bruges til at optage nye, billige lån, eller man kan få det udbetalt, når man sælger boligen.

Som udgangspunkt kan man låne op til 4 gange husstandsindkomsten til sin bolig. Det vil sige, at hvis familien har en samlet indkomst på 700.000 kr, kan drømmeboligen koste op til 2,8 millioner kr.

Tags: ,

Foto: Colourbox

Disse lån kan boligejere vælge mellem

I Danmark nyder boligejerne godt af realkreditsystemet, der giver mulighed for lån med lang løbetid og lav rentesats. For alle typer boliglån gælder det, at banken skal have sikkerhed i boligen. Det er blandt andet derfor, at boliglån typisk er billigere end forbrugslån, der ikke kræver sikkerhed i noget. Der kan vælges mellem disse typer realkreditlån:

Realkreditlån uden afdrag (afdragsfrihed): Her betaler man ikke afdrag på lånet i en periode. Den eneste ydelse man betaler, er således rente og bidrag. Hermed bliver ydelsen lavere. Mange vælger denne løsning for at frigive penge til at afdrage på anden gæld. Når perioden med afdragsfrihed udløber, vil ydelsen stige markant, da man nu begynder at betale tilbage på lånet.

Realkredit med fast rente: Her kender du renten og dermed også ydelsen i hele lånets ­løbetid. Mange vælger denne type lån for at kende udgiften til lånet i hele lånets løbetid.

Realkredit med variabel rente: Her fastsættes renten for en periode, og så kender man ydelsen i denne periode. Den seneste tids lave rente har gjort dette lån meget populært. Usikkerheden er, at man ikke kender renteniveauet for næste periode. Samtidig betaler låntager et kursskæringsgebyr hver gang lånet skal refinansieres, hvilket man kun betaler en gang ved lån med fast rente. Ovenstående realkreditlån kan kombineres på forskellige måder og den billigste kombination de senere år har været lån med variabel rente og afdragsfrihed. Denne type lån betaler dog en højere ­bidragssats end de andre typer lån.

Prioritetslån fra banken: Dette er et alternativ lån til realkreditlånene. De er ofte mere fleksible end realkreditlånene, men kan også være lidt dyrere. Banken kan her ofte tilbyde et lån og en indlånskonto, hvor lånet kan sættes ind og hvor man betaler for forbruget.

Boliglån fra banken: Denne type lån bruges ofte til at finansiere den del af ­boligens værdi, som man ikke kan låne gennem realkreditsystemet. Boliglånet er typisk dyrere end realkreditlånet, og derfor foretrækker mange boligejere at få betalt dette lån ud hurtigst.

Disse lån kan ­andelsboligejere vælge mellem

Ejere af andelsboliger kan ikke få et realkreditlån til finansiering af andelsboligen. Til gengæld tilbyder bankerne særlige andelsboliglån, der har mange af de samme egenskaber med variabel rente, afdragsfrihed og løbetid, som realkreditlån. Renten er dog ofte højere end på realkreditlån.

Som eksempel har bankerne i gennemsnit tilbudt en andelsboliglånsrente på 3,2% gennem Mybanker de seneste fire kvartaler.

Det er også muligt at finansiere sin andelsbolig gennem en kredit, som oprettes som f.eks. en løn- eller budgetkonto, og hvor man kun betaler rente af de penge, som man skylder. Det vil sige, at når lønnen går ind på kontoen, reduceres udgifterne til renter. Samtidig kan man løbende sætte større enkeltbeløb ind på kontoen, hvis man får udbetalt bonus, arver eller på anden vis kommer til flere penge.