"Der er kolossalt fokus på SDG’erne og bæredygtighed generelt, og verdensmålene er med til at skabe en genkendelighed for private, som ikke normalt går så meget op i investeringer. Det er utroligt vigtigt, at vi får aktiveret alle typer investorer, for der er store summer i opsparing, som sammen med bæredygtighed i de daglige indkøb er med til at trække selskaberne i den rigtige retning,” siger Silja Nyboe Andersen.

Er der penge i at investere bæredygtigt?

”Nej, du skal være beredt på lavere afkast,” siger nogle. ”Ja, og det giver bedre og bedre mening,” siger andre. Ny ­investeringsforening er ikke i tvivl.

Der er penge i at være med til at redde verden, siger den danske investeringsforening SDG Invest, som har eksisteret i lidt mere end et år. Og foreningen – der benytter FN’s 17 udviklingsmål for en bæredygtig verden (Sustainable Development Goals) som kriterier i udvælgelsen af virksomheder at investere i – leverer resultater, som underbygger udsagnet.

Vi blev mødt med både skepsis og ­begejstring, da vi lancerede SDG Invest i februar sidste år
Anne-Louise Thon Schur, en af stifterne af investeringsforeningen

”Vi blev mødt med både skepsis og begejstring, da vi lancerede SDG Invest i februar sidste år,” fortæller Anne-Louise Thon Schur, der er en af stifterne af investeringsforeningen.

”Vi fik hurtigt hentet de første 200 millioner kroner, så der er ingen tvivl, at vi med vores fokus på bæredygtighed i investeringerne kom med noget, der er stor interesse for. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi også mødte en del, som er af den overbevisning, at SDG’erne er prisværdige, men risikable at bruge som parameter i udvælgelsen af virksomheder,” siger hun og fortsætter:

”For os er det omvendt. Vi anser det for mere risikabelt at investere i selskaber, som ikke har et bæredygtigt og langsigtet perspektiv på udviklingen af virksomheden. Vi er oppe imod en gængs opfattelse i store dele af finanssektoren. I sidste måned kom Finans Danmark med en spørgeundersøgelse, hvor private danske investorer blev spurgt, om de var villige til at gå på kompromis med afkastet ved at investere bæredygtigt.

Præmissen ligger allerede i spørgsmålet, men det lader hverken vi eller danskerne os gå på af,” siger Anne-Louise Thon Schur med henvisning til SDG Invests afkast, som i den første to en halv måned af 2019 lå med et afkast på næsten 12,3 pct. efter alle omkostninger. Til sammenligning lå det kæmpestore MSCI World Index 12,1 pct. uden omkostninger. Og den førnævnte spørgeundersøgelse viste desuden, at syv ud af ti private danske investorer er villige til at løbe risikoen for et lavere afkast ved at investere bæredygtigt.

Bæredygtighed trækker

”Det øgede fokus på bæredygtighed kan man nikke genkendende til hos Merkur Andelskasse, der selv har bæredygtighed som det centrale i sit værdigrundlag. Derfor har man udelukkende bæredygtige investeringsmuligheder på hylderne, heriblandt SDG Invest og en bred portefølje af produkter fra hollandske Triodos. I 2018 voksede både andelskassens kundetal og midlerne placeret i disse investeringsmuligheder med over 15 pct.

Det er utroligt vigtigt, at vi får aktiveret alle typer investorer, for der er store summer i opsparing, som sammen med bæredygtighed i de daglige indkøb er med til at trække selskaberne i den rigtige retning
Silja Nyboe Andersen

”Der er kolossalt fokus på SDG’erne og bæredygtighed generelt, og verdensmålene er med til at skabe en genkendelighed for private, som ikke normalt går så meget op i investeringer. Det er utroligt vigtigt, at vi får aktiveret alle typer investorer, for der er store summer i opsparing, som sammen med bæredygtighed i de daglige indkøb er med til at trække selskaberne i den rigtige retning,” siger Silja Nyboe Andersen, som er investeringsrådgiver i Merkur Andelskasse.

”SDG Invests tilgang, der især ­vægter lederskabet indenfor bæredygtighed hos de store, økonomisk solide virksomheder, er sammen med fondens aktive ejerskab vigtige grunde til at Merkur har indgået et samarbejde med SDG Invest.”

Tretrinsraket

Silja Nyboe Andersen henviser til to af elementerne i SDG Invests udvælgelse af selskaber at investere i, nemlig en stor økonomisk styrke og bæredygtighed. Det sidste – eller rettere det midterste – led i kæden er fravalg af virksomheder, der arbejder ind for brancher, som fx tobaks- og våbenproduktion.

En anden meget væsentlig del af SDG Invests arbejde med investeringerne er det, man kalder aktivt ejerskab, hvor man målrettet påvirker selskabernes ledelser.

”Vi skriver simpelthen breve til selskabernes bestyrelsesformænd, hvor vi kommer med vores ønsker til selskabets udvikling. Det er klart, at vi med under 300 millioner investeringskroner ikke har den samme tyngde som ATP, men vi får faktisk rigtig megen respons på vores henvendelser. Og vi får i hvert fald ikke flyttet noget, hvis vi bare sidder og holder vores mund,” siger Anne-Louise Thon Schur.

Unge vil bæredygtighed

Viljen til at påvirke tingene ligger også de yngre generationer på sinde. Derfor vil bæredygtighed både i hverdagen og i investeringer komme endnu mere på dagsordenen, vurderer Alexandra Krautwald, som sidste år udgav bogen Unge generationer på arbejde – vejen til et anderledes rigt liv.

”De er meget fokuserede på bæredygtighed. De ser det ikke som om, de kan tage et valg. De ser det som naturligt krav til sig selv og omverdenen – også når det drejer om at investere. Os lidt ældre er dem, der spiser kød og tager til Thailand. Og vores venner og bekendte ser også på os i samme optik. På sin vis er det sværere for os at ændre adfærd, men det er jo ikke nogen særlig god undskyldning, siger Alexandra Krautwald, der også er blogger hos Børsen.

Anne-Louise Thon Schur, en af stifterne af investeringsforeningen.

Silja Nyboe Andersen, investeringsrådgiver i Merkur Andelskasse.