Sponseret af Proticagroup

"I et studieliv kan det være en stor stress­faktor at dele køkken og bad med nogen, der har helt andre standarder end en selv og tror, at opvasken klarer sig selv. Det slipper man for i vores studieboliger, hvor hver af de unge har et hjem for sig selv. Samtidig er der gode fællesfaciliteter, som danner basis for et godt socialt liv også,” fortæller Peter B. Møller fra Protica.

Ejendomsinvestering med anvisningsret og løbende udbytte

Hos Protica er der mulighed for at investere i ejendomme efter konservative dyder, der både giver anvisningsret og et stabilt, løbende afkast. Det har vist sig populært i en tid præget af vigende tillid til finanssektoren og tiltagende ønske om indflydelse på egne investeringer

”Ejendomsinvesteringer er over tid det mest fornuftige, hvis ønsket er en stabil formueforøgelse, og det er vores forretning lagt an på,” forklarer Peter B. Møller, der er direktør og indehaver hos Protica.

Konceptet er klart, og derfor kommer flere investorer igen og igen. Med en minimumsinvestering på lovfæstede 750.000 kroner kan mange investorer være med. For nogen handler det om mere end afkastet.

”Med investering i vores studieboliger får investorerne fortrinsret til boligerne, og det er attraktivt for forældre eller bedsteforældre, der gerne vil hjælpe deres børn eller børnebørn godt på vej ud i verden”.

Boliger der rammer behov

Studieboligerne hos Protica ligger i standard et pænt stykke over et klassisk kollegieværelse. Hver lejlighed har eget køkken og bad for at imødekomme moderne ønsker og behov.

”I et studieliv kan det være en stor stress­faktor at dele køkken og bad med nogen, der har helt andre standarder end en selv og tror, at opvasken klarer sig selv. Det slipper man for i vores studieboliger, hvor hver af de unge har et hjem for sig selv. Samtidig er der gode fællesfaciliteter, som danner basis for et godt socialt liv også,” fortæller Peter B. Møller fra Protica.

Behovet for studieboliger i københavnsområdet er enormt. I perioder er der mangel på op mod 15.000 boliger, og derfor går Proticas studieboliger som varmt brød. Det samme gør deres rækkehuse, selv om der her som regel ingen sammenhæng er mellem investor og lejer.

”Der er et stort behov for familievenlige boliger, der er til at betale. Derfor udbyder vi rækkehuse i forstæder tæt på København, hvor det er godt at leve og muligt for de fleste. På den måde får vi skabt sunde investeringer i ejendomme, det er nemme at udleje”.

Værdien af ejendom stiger

Forretningskonceptet er win-win for alle parter, ifølge direktør og indehaver Peter B. Møller:
”For vores lejere er matchet mellem beliggenhed, størrelse og pris perfekt, og derfor er boligerne populære. For investorerne er det ganske enkelt en god, værdifast investering”.

Konkret er investeringen baseret på den løbende opbygning af friværdi, der bliver opbygget i ejendommen via afvikling af gælden. Der foretages kun en mindre inflationsregulering af ejendommene efter år tre, selv om ejendommene som regel altid stiger i værdi. Nogle mere voldsomt end andre.

Protica har tidligere formidlet ejendomsinvesteringer i Tyskland, og her har de oplevet fordobling af ejendomsværdien, men alligevel maner indehaveren til besindighed.

”Finanskrisen har forhåbentlig lært alle, at 100 procent sikre investeringer ikke findes. Selv boligmarkedet bliver berørt, når der er lavkonjunktur eller krise. Men når dét er sagt, er det vist almindeligt aner­kendt, at ejendomsinvesteringer ofte er det mest stabile at vælge”.

10 procent i afkast efter skat er normen

Som investor hos Protica er det reelt aktier, der bliver investeret i, for at kunne dele værdien af ejendommen op på flere ejere, uden at de hæfter for hinanden. En del af afkastet bliver udbetalt som løbende udbytte efter år tre, og det årlige beløb udgør som regel tre til fire procent af udbetalingen.

Når en investor sælger sine aktier igen, bliver den fulde opsparede kapital udbetalt samme med den gevinst, der er kommet i form af afviklet gæld og værdistigning. Tilsammen giver det et gennemsnitlig afkast efter skat på 10 procent af udbetalingen på investeringer hos Protica.

Peter B. Møller,
direktør og indehaver hos Protica

”Vi siger 10 procent, fordi det er der, vi lander ved konservativ budgettering. Vi vil nemlig ikke love for meget, selvom det historisk har været endnu mere. En del af vores investorer kommer også igen, fordi de føler sig trygge ved at investere med os og får en god forrentning af deres kapital. Alle sætter pris på formueforøgelse og transparens. Derudover tiltaler det mange investorer, at projekterne er overskuelige, så de dermed så at sige kan blive en stor fisk i et lille hav”.

Både for at være troværdig som en bager, der spiser sit eget brød, og fordi det er god forretning, er Protica uden undtagelse altid selv medinvestor. For at skabe de bedste produkter og håndplukke de små perler i områder under udvikling, står Protica – sammen med udvalgte partnere – selv for udvælgelse og udvikling af projekterne.

Tags: ,

Optimal opsparing

Du får det optimale ud af din opsparing med investering i ejendomme hos Protica, der skaber positive afkast via drift og gældsnedbringelse.

”Vores kunder er ofte nogen, der lige har solgt en mindre eller mellemstor virksomhed og ønsker at investere et større beløb i ejendomme, eller nogen der ønsker at få placeret deres opsparing optimalt. Men vi ser i tiltagende grad også kunder, der ønsker at placere deres pensionsmidler hos os frem for hos pengeinstitutterne,” fortæller Proticas indehaver og direktør, Peter B. Møller.

Motivationen kan være forskellig, oplever Protica. Nogle kunder beklager sig over høje bankgebyrer og negative renter, mens andre blot ønsker at kunne placere deres penge i en forudsigelig og transparent ejendomsinvestering, hvor man kan vælge at få indflydelse.

Det er bare ikke altid så nemt at få lov til.

”Vi havde for nyligt en kunde, der havde halvanden million til disposition på en kapitalpension, han brugte på investeringer hos os. Nogle gange oplever vi dog, at bankerne ikke er så samarbejdsvillige, når det kommer til pensionsdepoter. Når vi har kunder med de udfordringer, kan vi heldigvis selv hjælpe dem”.

Robuste for forandringer

Det er ikke kun de volatile aktiemarkeder, der kan give investorer panderynker. Også skattelovgiv­ningen kan være en udfordring, og den er bliver ikke mindre af, at lovgivningen med jævne mellemrum ændrer sig. Også det har Protica taget højde for i deres forretningsmodel.

”Vi investerer kun i ejendomme, der er sund drift i, så de er robuste over for ændringer i skattelovgivningen. Selvfølgelig har vi fokus på skatteforhold, men det er ikke et bærende element i investeringen,” forklarer Peter B. Møller.

Investeringerne hos Protica er heller ikke berørt af områder som for eksempel tilskudsordninger. Ændringer i disse kan ramme hårdt og hurtigt, hvis og når lovgivningen ændrer sig. Proticas indehaver minder om det stabile i deres investeringsmuligheder.

”Med investering i vores ejendomme, er risikoen begrænset til dit indskud og ikke til de lån, der ligger i ejendommen og optimerer din investering. Derfor er det en optimal opsparing”.

Godt for de unge – godt for dig

I Vanløse tæt på alle hovedstadens uddannelsesinstitutioner og metroen er der nu mulighed for investering med 10 procent i afkast efter skat og rigtig god mening i projektet – især hvis du har et barn eller en ­bekendt med behov for en studiebolig. Som investor har du anvisningsret.

Attraktiv studiebolig

 • Nybygget, ejendom i klassisk stil
 • 24 moderne studieboliger
 • Eget køkken og bad til hver studiebolig
 • Vanløse på grænsen til Frederiksberg

Attraktiv investering

 • 10% ejerskab med indskud på 990.000 kr.
 • Årligt udbytte 3-4% – skattefrit ved 10% ejerskab
 • Afkast 10,4% pr. år efter skat på den samlede investering
Disse midler kan anvendes til investering
 • Frie midler (fx indestående på bankkonti)
 • Selskabsmidler (fx midler i et A/S eller ApS)
 • Pensionsmidler (kapital- og ratepensioner)
 • Virksomhedsordningen (VSO)

Sådan får du 10% i afkast efter skat

 • Du investerer fra 750.000 kr. i aktier hos Protica, de placerer i en nøje udvalgt ejendom.
 • Dit og medinvestorernes bidrag udgør 30% af ejendommen, der er belånt med 70%.
 • Efter tre år får du hvert år udbetalt 3-4 procent i udbytte af dine aktier i ejendommen.
 • Ved indfrielse af dine aktier, får du foruden udbetalingen din ­andel af friværdien oven i.Tilsammen giver investeringer hos
 • Protica 10% efter skat i samlet afkast over tid.

Bonus: Som investor hos Protica er din risiko begrænset til ­udbetalingen. Der hæftes aldrig for hverken hinanden eller lånene i ejendommen.