Grafik: Reach Media

Tidsfaktor spiller stor rolle, når ­ledere vælger efteruddannelse

Travle topledere vil gerne have nye kompetencer, men har ikke tid til lange uddannelser, lyder det fra ­Scandinavian Executive Institute. Hos Ledernes Kompetence­Center forventer direktøren, at stigende efterspørgsel på ­klassiske ­lederuddannelser på akademi- og diplomniveau vil fortsætte i 2020

Kursuskataloger og websites med kompetenceudvikling bliver studeret flittigt rundt omkring i Danmark i øjeblikket, hvor lederne her på tærsklen til 2020 er i fuld gang med at planlægge, hvilke kompetencer der skal føjes til værktøjskassen i det nye år.

Hos Scandinavian Executive Institute, der er Skandinaviens førende udbyder af internationale lederuddannelser, oplever CEO Steen Buchreitz Jensen flere markante tendenser, både i forhold til den måde, ledere foretrækker at blive uddannet på, og i forhold til indholdet i de valgte kurser og uddannelser. En af tendenserne handler om tid, som ifølge Steen Buchreitz Jensen er blevet et af de vigtigste parametre.

Gratis: Deltag i konkurrencen om Martin Thorborgs nyeste bog her

”Folk i tunge lederstillinger har ikke tid til lange og tunge uddannelser. De prio­riterer at få noget substantiel, brugbar inspiration til toplederjobbet med den mindst mulige tidsmæssige investering, som de kan gå hjem til virksomheden og bringe i spil relativt hurtigt,” siger Steen Buchreitz Jensen.

Du kan sagtens have en virksomhed med en innovativ kultur, men hvis det ikke giver forretningsmæssige resultater, duer det ikke
Steen Buchreitz Jensen

I forhold til de ønskede nye kompetencer ser Scandinavian Executive Institutes direktør en tendens til, at den accelererende forandringstakt inden for mange områder kræver viden om blandt andet ny teknologi.

”Ny teknologi ændrer logikken i mange industrier og brancher, og det stiller store krav til lederne. Andre faktorer, lederne skal forholde sig til i disse år, er politisk ustabilitet, bæredygtighed og det faktum, at vi bliver stadig mere holdningsdrevne. Samtidig ændrer kundernes adfærd og indkøbsmønstre sig markant, og det betyder for mange ledere, at selve ledelsesopgaven kræver indsigt i og forståelse for nye forretningsmodeller. Det er for eksempel ikke nok at forstå, hvad kunstig intelligens er – man skal også forstå, hvilke nye forretningsområder, kunstig intelligens kan bringe i spil,” forklarer Steen Buchreitz Jensen.

Han mener, at man for at kunne være på forkant som leder i en omskiftelig verden er nødt til også at være på forkant med at udvikle sin forretning.

”Du kan sagtens have en virksomhed med en innovativ kultur, men hvis det ikke giver forretningsmæssige resultater, duer det ikke. Lederne har brug for inspiration blandt andet i forhold til at blive mere kundedrevne og mindre produktdrevne,” pointerer Steen Buchreitz Jensen.

Digital læring buldrer frem

Direktør Krister Ekström fra Ledernes KompetenceCenter, som især efteruddanner linje- og mellemledere, forventer, at de senere års stigende efterspørgsel på klassiske, formelle lederuddannelser på akademi- og diplomniveau vil fortsætte i 2020.

Topledere har i mange år arbejdet meget med deres personlige udvikling, og nu ser vi, at tendensen spredes til de næste ledelsesniveauer
Krister Ekström, Direktør, Ledernes KompetenceCenter

”Stigningen på de kompetencegivende uddannelser hænger sammen med mange lederes ønske om at få papir på deres kunnen for dermed at kunne fastholde markedsværdien som leder. Og det giver god mening, for vi ser blandt andet i øjeblikket en markant tendens til, at de ledere, som ikke har en formel lederuddannelse, generelt har sværere ved at finde nyt job,” siger Krister Ekström.
En anden klar tendens, som Krister Ekström bemærker, er den digitale lærings indtog på det danske marked for lederuddannelse og kompetenceudvikling.

”Digital læring er ved at få fodfæste i Danmark og vil formentlig i 2020 buldre frem. Det er primært de kortere kurser, som digitaliseres, men der kommer også flere digitale elementer ind i de kompetencegivende uddannelser, f.eks. brugen af webinarer,” siger Krister Ekström.

Ledernes KompetenceCenter har for nylig gennemført et kursus i Sintra i Portugal, hvor de tilmeldte ledere i fem dage travede rundt iført vandrestøvler i storslået natur med det formål at få ro, rum og værktøjer til at reflektere over deres personlige, ledelsesmæssige ståsted. I 2020 gennemføres et lignende kursus på Kreta, og det er ifølge Krister Ekström et eksempel på en klar trend på kursusmarkedet for ledere.

”Jeg er sikker på, at den stigende interesse blandt ledere for personlig udvikling og arbejdet med sit eget lederskab vil fortsætte i 2020. Topledere har i mange år arbejdet meget med deres personlige udvikling, og nu ser vi, at tendensen spredes til de næste ledelsesniveauer,” siger Krister Ekström.