Foto: Adobe Stock

Sådan bliver du en endnu bedre leder i 2020

På tærsklen til 2020 skal lederen have blik for værdien af diversitet og evnen at være inkluderende. Og så skal en ­moderne leder lytte til medarbejderne uden at afbryde og forstå værdien af livslang læring. Sådan lyder nogle af ­rådene fra to ledelseseksperter, der her giver fem gode råd til den moderne leder

Tags: ,

Søren Brinch, direktør, ­Vinderledelse

Lyt! – til dine medarbejdere. Mange ledere har et stærk egodrive, det er jo derfor, de er blevet ledere. De kan godt lide at høre sig selv tale. Men hvis du vil have meningsfyldte dialoger, der udvikler, så lyt uden at fortolke ­eller konstant afbryde. Her er feedback et af de vigtigste værktøjer, og det skal virke begge veje.

Lær! De bedste ledere véd, at livslang læring er forudsætningen for at ­udvikle de kompetencer, der gør dig til en vinderleder. Lær, at hvis du ­fokuserer mere på, hvorfor du skal lære, så kommer læringen ofte af sig selv. Den bliver en indre styret proces, der bringer dig langt. Du kan ikke se dig selv udefra, og det gælder også din virksomhed. Derfor er et ­outsiderperspektiv noget, du skal opsøge.

Forstå! – dine medarbejdere og alle andre i organisationen. Hvad er det, der motiverer dem – deres motivationsprofil. Du kommer aldrig til at ­inspirere ét menneske, hvis du ikke har et billede af deres indre landkort og hvad der motiverer dem.

Udfordr! Hvis du skal bevare din ledelseslegitimitet, skal du ikke bare udfordre dine medarbejdere, men der skal skabes en kultur, hvor de også udfordrer dig. Det gode spørgsmål flytter 10 gange mere end de mange anvisninger og direkte ordrer. Når mennesker reflekterer over det, de gør, så kommer der ofte mere læring fra egen læring end fra andres.

Handl! – Find nye veje i stedet for konstant at gøre mere af det samme. Organisk vækst kommer gennem at tage sig tid til at finde nye veje. Inno­vation er at dræbe den ­stiafhængighed, alle bliver ramt af på et eller andet tidspunkt. Både mennesker og ­organisationer bliver ramt af vanetænkning.

Tine Arentsen Willumsen, CEO, ­Above & Beoynd Group

Mit første råd til den moderne leder er at være inkluderende. Er man det, øger det samtidig vidensdelingen og innovationen og forbedrer bundlinjen.

Det er ekstremt vigtigt at forstå værdien af at hyre og lede diverse teams. Diversitet er en kæmpe gevinst, men stiller også krav til lederen. Diversitet handler blandt andet om alder, nationalitet, køn og baggrund. Lederen bør sætte måltal i forhold til at opnå balanced leadership – og derudover forpligtende angivelser af, hvornår målene skal være nået.

Lederen skal digitalisere alle de steder, hvor det er muligt – men det skal ske uden at glemme de menneskelige egenskaber. Selvom digitale løsninger er fremragende, vil der også i fremtiden være brug for den medmenneskelige tilgang.

Agilitet er essentielt på et globalt arbejdsmarked, hvor alting går så stærkt. Den moderne leder bør derfor konstant være nysgerrig og villig til både at lære og aflære.

Femte og sidste råd er, at man skal gøre sin arbejdsplads til den foretrukne for den næste generation. Det sker blandt andet igennem fleksibilitet, ved at forstå og udnytte freelance-kompetencer samt dele sit purpose – formålet – med medarbejderne. Alle skal opleve et fælles formål med at gå på arbejde.