Foto: Colourbox

Resultater skabes gennem ledelse med både hoved og hjerte

God ledelse kan ikke sættes på formel. Der er forskel på organisationer, og der er forskel på mennesker. Ledelsesværktøjer er gode og en stor støtte for mange ledere i lederrollen.

Ledelsesværktøjer kan hjælpe lederen til at navigere i rollen som leder. Til at navigere i krydsfeltet. Men ledelsesværktøjer gør det heller ikke alene. De skal akkompagneres af brugen af både hjerne og hjerte. Hjerne og hjerte er uforenelige størrelser i det gode lederskab, og selvom én af dem falder os mere naturligt at bruge end den anden, når vi bedriver ledelse, så er et afgørende ledelsesværktøj at have øje for dem begge.

Når vi som ledere formår både at sætte hjerne og hjerte i spil, kan vi lykkes med både at være tydelige på, hvilke mål vi løber efter, hvad der forventes af medarbejderne og samtidig give dem spillerum til at brillere. Vi kan vise vejen og på den gode måde få tydeliggjort, hvad der ikke er til forhandling. Vi kan skabe den ønskede kultur ved at være helt skarpe på, hvilken adfærd vi vil se hos vores medarbejdere – og vi kan stille skarpt på krævede adfærdsændringer og håndtere konflikter eller besværlige personer, der kan skade kulturen, opgaveløsningen eller vores forhold til kunderne. Og vi må gerne have hjertet med på det togt. Man behøver ikke at forvandle sig til et monster som leder, fordi man skal være tydelig. Man behøver ikke at hæve stemmen, fordi man skal stille krav til adfærd eller performance. Man kan godt være tydelig på den venlige måde.

Lederen skal kaste det menneskelige aspekt ind i ledelse ved at være interesseret fremfor interessant
Tina Buch Olsson

Og hjertet skal vi kaste ind i alt det, vi gør. For det handler om mennesker. Og ja, en leder er også et menneske. Og kun ved at være menneskelige, kan vi flytte andre mennesker. Seminarer og handlingsplaner flytter ikke noget alene. Gode sætninger om trivsel og resultater bøjet i neon bliver varm luft, hvis de ingen nerve eller sjæl har. Hvis der ikke er mennesker bag, der folder det ud.

Ved at være menneskelige. Ved at vise omsorg. Ved at vise, at vi som ledere ikke er perfekte. For ved at gå forrest med ikke at være perfekt, viser vi vores medarbejdere, at vi rent faktisk har brug for dem. At vi er autentiske, fordi ingen jo er perfekt. Vi behøver ikke som ledere at vende vrangen ud på os selv – overfor vores medarbejdere. Men ved at vise, vi kan begå fejl, at der er områder, vi ikke behersker, så sender vi et signal om, at medarbejderne heller ikke skal være perfekte. Så ikke at fremstå som Wonder Woman eller Superman er nok den vigtigste nøgle til at skabe tillid og bane vejen for den dialog, der er afgørende for både at skabe trivsel og forebygge stress. Også når vi skal lede på distancen.

Gratis: Deltag i konkurrencen om Martin Thorborgs nyeste bog her

Og vigtigst af alt. Lederen skal kaste det menneskelige aspekt ind i ledelse ved at være interesseret fremfor interessant. Ved at stille spørgsmål, være nysgerrig og skabe den sande involvering, der er baseret på at lede medarbejderen til ekstraordinære resultater, fremfor selv at vinde prisen.

Som mennesker er vi udstyret med egenskaber, der er fundamentet for at bedrive god, involverende, troværdig ledelse, som – kombineret med ledelses værktøjer – kan medvirke til at skabe ekstraordinære resultater. Som mennesker er vi udstyret med evnen til at være nysgerrige, interesserede og til at bruge vores situationsfornemmelse, empati og intuition i mødet med andre mennesker. Og kobler vi disse evner med en god, balanceret anvendelse af både hjerne og hjerte, så har vi fundamentet for både at få kompetencer til at blomstre, for at nå de strategiske mål – og for at både ledere og medarbejdere har det rigtig godt på vejen derhen.