Brugt er blevet in

I en verden hvor der er et højt fokus på klima og miljø, der er flere og flere mennesker blevet bevidste omkring de aftryk de sætter på omgivelserne og naturen. Det er ikke længere uden betydning hvilket produkter vi omgiver os med og om vi vælger bæredygtigt eller ej.

Brugt må siges at være in, også når det kommer til ting som spillekonsoller, møbler eller telefoner.

Brugte spillekonsoller; bæredygtighed og nostalgi

Genbrug er guld, og med dette udsagn refereres der til den høje værdi ting kan have selvom de allerede er brugt af nogle andre mennesker. Brugte produkter er ikke nødvendigvis mindre gode end nye produkter, og det kan faktisk betale sig at vælge brugt frem for nyt i visse tilfælde.

Tidligere var genbrug forbundet med noget negativt, og man valgte kun brugte produkter af nød og sjældent af lyst. I dag er tiderne nogle andre, og det er alment kendt at brugte produkter ofte har en høj kvalitet.

De seneste år har der eksempelvis været en stigende interesse for brugte spillekonsoller, hvilket både skyldes fokusset på bæredygtighed men også jagten på den nostalgiske følelse, som Nintendo og andre spillekonsoller kan give. Nostalgien går godt i spænd med bæredygtigheden, da vi ofte må ty til brugte genstande for at bringe nostalgien frem.

Selvom at spillekonsollerne i deres grundform hører en anden tid til, så er det langtfra en metode til underholdning som er gået af mode.

Fra Nintendo til stalddøre

Vi bærer alle et ansvar for at skabe de bedste rammer for naturens og Jordens overlevelse. Dette betyder blandt andet at vi grundigt må overveje hvordan vi bidrager til den grønne omstilling og alt hvad der hører med.

Når man taler om den grønne omstilling og klimaet, så er det især CO2-udledningen der spiller en enorm rolle. Det er nemlig lige præcis denne der bidrager til den globale opvarmning, så må siges at have en negativ indvirkning på det samfund vi lever i.

Når vi vælger at købe en brugt Nintendo, så handler det både om at vi vender tilbage til den gode og gamle underholdning, men det handler også om at vi gerne vil gøre noget godt for vores omgivelser.

At vælge genbrug når det kommer til vores fritid eller vores boligindretning er en måde hvorpå vi både signalerer til omverdenen og os selv at vi er bevidste om menneskets ødelæggelse af naturen. Brugt er derfor in i disse dage, da det både har en høj signalværdi og en egentlig effekt på fremtiden.

Ligesom med brugte spillekonsoller, så er flere og flere mennesker begyndt at integrere genbruget i boligindretningen. Brugte stalddøre kan ses i alle de mest trendy boligmagasiner. Det samme gælder gamle ølkasser af træ og retro teakmøbler fra 1970erne.

Antikvariaterne boomer som aldrig før, og der må i høj grad siges at være profit i genbrug. Genbrug er ikke længere blot brugte og slidte møbler, det er et tegn på at vi er begyndt at tage ansvar for vores egne handlinger og at vi ikke længere vender det blinde øje til problemerne.