Direktør Søren Filbert, Krifa. Foto: PR.

Værdier er fremtidens kompas

Vi holder alle lidt af et andet menneskes liv i vores hænder. Det er filosoffen K.E. Løgstrups berømte ord, og det gælder i særdeleshed for ledere. For når vi leder mennesker, holder vi altid en del af deres liv i vores hænder – og det er et stort ansvar.

Det er mennesker, der skaber resultaterne for organisationen gennem deres værdiskabelse på arbejdspladsen. Det er grundlaget for velfærden i vores samfund. Derfor er det et samfundsanliggende, at vi ikke misbruger og opbruger mennesker, som vi forbruger andre ressourcer.

Det danske arbejdsmarked forandrer sig hastigt, og fremtiden bliver med rette kaldt en VUCA-verden. Volatile – Uncertain – Complex – Ambigious. Den såkaldte fjerde industrielle revolution kalder på en anderledes tilgang til jobfunktioner, arbejdsopgaver og brugen af den nye teknologi.

Jeg er overbevist om, at fremtidens vigtigste ledelsesdisciplin er, at man har et indre kompas at stå fast på. Et personligt indre kompas af værdier, integritet, etik og moral, som man kan navigere efter. For når alting omkring os er komplekst og kaotisk, er det nødvendigt med noget, der er stabilt – både så man ikke vælter som leder, men også så medarbejderne ikke vælter.

De to vigtigste faktorer for trivsel, motivation, produktivitet og kreativitet er, at man føler, man mestrer sit job og oplever det meningsfuldt. Forskning viser, at det kun bliver endnu vigtigere for de nye generationer på arbejdsmarkedet.

At mestre sit arbejde handler ikke kun om den faglige mestring. Alt tyder på, at vi bliver bedre, hurtigere og mere effektive, når vi tillærer os ny faglig viden. Derfor er jeg heller ikke bange for, om vi som samfund kan følge med den digitale udvikling – det skal vi nu nok klare. Men på fremtidens kaotiske og agile arbejdsmarked bliver den personlige og sociale mestring afgørende for den enkelte medarbejders værdiskabelse. Her skal vi som ledere udvikle, sætte retning og støtte vores medarbejdere. Jeg vil til hver en tid anbefale og opfordre mine medarbejdere til at dygtiggøre deres personlige og sociale mestring, så de er bedst muligt rustet til morgendagens uforudsigelighed.

Men ikke to medarbejdere er ens. Hvad der opleves som meningsfuldt og retningsgivende arbejde for én medarbejder, opleves ikke nødvendigvis lige så for en anden. Derfor må vi som ledere kende vores medarbejder og lede dem individuelt – og vi må som ledere se hver enkelt medarbejder som det unikke menneske, de er.

Ledelse kan nære liv, og det kan ødelægge liv. Det er derfor essentielt, at vi som ledere finder vores indre kompas at navigere efter.