Sponseret af Falck Healthcare

"Jeg oplever engang imellem, at ledere med en langtidssygemeldt stressramt medarbejder ringer til mig og spørger, om jeg ikke lige kan komme og holde en times foredrag om stress, for ”så er det ligesom på plads” - Peter Richter, Falck Healthcare.

Kage og gratis T-shirt giver ikke bedre mental sundhed på jobbet

Selvom stadig flere virksomheder tager medarbejdernes mentale sundhed alvorligt, er der især i den offentlige ­sektor fortsat store udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. En målrettet indsats kan have en stor, positiv effekt på blandt andet sygefraværet, fastslår chefpsykolog Peter Richter fra Falck Healthcare.

Tager man de positive briller på, kan der konstateres en stigende tendens til, at danske virksomheder tager medarbejdernes mentale sundhed alvorligt resulterende i blandt andet lavere sygefravær og bedre trivsel blandt medarbejderne. Den dårlige nyhed er, at der absolut stadig er plads til forbedringer både i den private og især i den offentlige sektor.
Det fastslår chefpsykolog i Falck Healthcare Peter Richter.

Nye beregninger viser, at når Falck Healthcare har arbejdet med mental sundhed i en organisation gennem blandt andet øget kommunikation, samarbejde, feedback og åbenhed, kan der tre til seks måneder senere måles et betydeligt fald i sygefraværet – et enkelt eksempel viser et fald fra 19,6 pct. sygefravær til 4,9 pct. – samt en halvering i medarbejderomsætningen og langt bedre resultater i trivselsmålinger. Alene sænkningen af sygefraværet og en lavere medarbejderomsætning kan betyde en årlig besparelse for én virksomhed på over en million kroner.

Generelt oplever jeg en positiv tendens til, at velfungerende virksomheder ­tager ­medarbejdernes ­mentale sundhed ­alvorligt
Peter Richter, Falck Healthcare

”Det er klart, at vi er stolte af vores tal, da de viser, at vi lykkes med vores egen kerneopgave,” siger Peter Richter. ”Generelt oplever jeg en positiv tendens til, at velfungerende virksomheder tager medarbejdernes mentale sundhed alvorligt. I de senere år har der været megen fokus på stress, og der er efterhånden en bedre og mere accepteret forståelse for stress. Der hersker dog stadig en bred misforståelse om, at stress hovedsageligt handler om arbejdsmængden. Stress kommer i bund og grund af følelsen af ikke at slå til, og derfor kan man også blive stresset af opgaver, man er usikker på at løse, ikke har reel indflydelse på eller opgaver, der virker meningsløse.”

Ingen snuptagsløsninger

Chefpsykologen understreger, at der ikke er nogen snuptagsløsninger, når det gælder mental sundhed.

”Jeg oplever engang imellem, at ledere med en langtidssygemeldt stressramt medarbejder ringer til mig og spørger, om jeg ikke lige kan komme og holde en times foredrag om stress, for ”så er det ligesom på plads”. Det sker ikke, fordi lederne grundlæggende er overfladiske, men fordi de simpelthen ikke aner, hvordan de skal gribe det an. Der er også ledere, som tror, at trivsel handler om en gratis T-shirt til firmaturen eller fredagskage. Men trivsel er ikke noget, man skal have for trivslens skyld. Vi anser udelukkende trivsel som en faktor, der øger sandsynligheden for at lykkes med kerneopgaven,” siger Peter Richter.

Når det i disse år især er de offentlige arbejdspladser, som har udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, er ifølge Peter Richter flere grunde. Det handler blandt andet om konstante omorganiseringer, flere arbejdsopgaver og længere vej til ledelsen.

”Men både på de private arbejdspladser og i den offentlige sektor døjer man også med en mangel på klar prioritering. Alt defineres som vigtigt, når det siges højt, og derfor ender mange med at have svært ved at finde en vej til en brugbar løsning på deres opgaver,” siger Peter Richter.

Listen over risici, hvis man som virksomhed negligerer arbejdet med medarbejdernes mentale sundhed og trivsel, er ifølge Peter Richter lang.

”Man risikerer blandt andet en højere medarbejderomsætning, da ingen ønsker at være i en organisation i mistrivsel – altså en organisation med mangel på tillid, konfliktskyhed, dårlige sociale relationer og manglende commitment til kerneopgaven. Derudover risikerer virksomhederne at få et dårligt ry, hvor de bedste medarbejdere ikke ønsker at arbejde, og i sidste ende, at forbrugerne vender sig mode dem, hvis det bliver offentligt kendt,” siger han.