Peter Kaplers, Major ved Institut for ledelse og organisation ved Forsvarsakademiet og tidligere konsulent ved Dansk Erhverv.

Forsvarets ­ledere er rustet til morgendagen

Morgendagens ledere skal kunne sætte retning og opnå følgeskab i en virkelighed, hvor kompleksiteten stiger og hvor lederen nødvendigvis ikke har svaret på udfordringerne, men i stedet formår at stille de spørgsmål, der skaber ­handling og fleksibilitet.

For ledere i erhvervslivet er vilkårene blevet skærpede de seneste år og der er ikke udsigt til, at det aftager. I denne artikel giver jeg nogle bud på, hvad morgendagens ledere kan lære af militær ledelse og hvordan ledere i erhvervslivet og i den offentlige sektor ruster virksomhederne til at kunne forstå problematikker og udvikle muligheder i en stadig mere kompleks virkelighed.

Dette kan lade sig gøre, fordi vi kan genfinde nogle af de samme vilkår for civile organisationer, som er til stede i den militære organisation. Lad os tage udgangspunkt i den aktuelle politiske virkelighed; uvisheden om Brexit og konsekvenserne for dansk økonomi, der synes at være med til at skabe et ustabilt marked, de kommunikative udfordringer der er fulgt med net-medier om, hvorvidt vi kan stole på de historier, vi hører eller ej, de stadigt mere komplicerede skatteregler, mistilliden til de danske banker, medarbejdernes opmærksomhed i en travl hverdag samt forbrugere, der i stigende grad stiller større krav til at virksomheder træffer etiske og klimavenlige valg, er blot nogle eksempler på de vilkår virksomheder i dag står over for. Alene er de til at håndtere, men tilsammen skaber de en kompleks virkelighed.

En ny kompleks virkelighed

Det er det mønster, vi kan genfinde i den militære organisation. Altså billedet af lederen der skal kunne mønsterafdække og skabe overblik over et stigende antal bolde i vinden, der med forskellige størrelser svæver i forskellige højder og med gensidige afhængigheder. Dansk Forsvar skal på den ene side kunne agere i en politisk virkelighed, på linje med andre offentlige virksomheder såsom sygehusvæsenet, og på den anden side skal Forsvaret sikre danske interesser og skabe sikkerhed i et mere broget billede, end vi tidligere har set. Dansk Forsvar og dets ledere skal være parat til at kæmpe mod en teknologisk ligeværdig modstander hvilket betyder, at fremtidens krige for lang tid siden er flyttet fra et klassisk scenarie, hvor kampvogne og raketter udgør kamppladsen til et nyt scenarie, hvor cyberspace, strategisk kommunikation, jamming, robotter, ubemandede våbenplatforme og skiftende koncentration af militære indsatser skaber en ny kompleks virkelighed.

Det er den virkelighed Forsvaret i dag ruster militære chefer og ledere til at kunne sætte retning for og opnå følgeskab i således, at organisationen, til trods for den stigende kompleksitet, kan forblive handlende.

Ledelse skaber rum

I Forsvaret arbejdes der med ledelsesfilosofien mission command. En filosofi hvor opgaven er i centrum og hvor ledelse særligt handler om at skabe agilitet i organisationen, med andre ord skabe en organisation, der hurtigt er i stand til at tilpasse sig sine omgivelser, og hvor organisationen konstant arbejder med at nedsætte tiden mellem erkendelse og handling. Det betyder, at ledelse handler om at skabe rum for forståelse samt evne til at indarbejde fleksibilitet i løsningerne.

I en sådan organisation skal ledere kunne håndtere uvisheder og inspirere deres medarbejdere til at forstå problematikker samt have tillid til, at de kan løse de opgaver, de får og lære af deres erfaringer. Med andre ord, i den agile organisation, skaber lederen retning for og følgeskab hos sine medarbejdere ved at udtrykke organisationens grundlæggende hensigt samt tildele den nødvendige ramme for, at hvert niveau selv har mulighed for at definere og realisere den overordnede hensigt, ligesom lederen giver frihed til, at det handlende niveau selv kan justere undervejs.

En sådan organisation trives bedst med ledere der besidder en høj selvforståelse og selvkontrol. Disse ledere forstår at sætte en klar retning for virksomheden samt evner at udvise tillid til sine medarbejdere og give feedback. På den måde bevarer virksomheden sin fleksibilitet og handlekraft, som er svaret på den komplekse virkelighed.