Visionsdialog mellem bæredygtighedsudvalget, borgmester og kommunalpolitikere

”Vi må ikke blive et dokument, der gemmes væk på en hylde”

Et nyt bæredygtighedsudvalg af både borgere og politikere fra Lyngby-Taarbæk skal i fællesskab skabe en strategi til at takle klimaudfordringer

Global opvarmning og klimaforandringer er på manges læber. 97 procent af forskere og videnskabsfolk er enige om, at global opvarmning og klimaforandringer er menneskeskabte. Så det er ingen hemmelighed, at en bæredygtig udvikling kan være nøglen til at redde vores planet. Men der skal handles nu.

Et nyt opgaveudvalg af politikere og borgere i Lyngby-Taarbæk skal i fællesskab finde frem til en strategi, der kan sætte klimaudfordringer på dagsordenen i kommunen.

”Når vi inviterer borgerne med, så er det fordi, vi håber, at det kan være med til, at vores kolleger på rådhuset vil prioritere resultaterne af samarbejdet. I udvalget skal vi især tale om, hvad de rigtige udfordringer er, og hvordan vi får taget fat der, hvor borgerne kan være med til at gøre en forskel, og hvad politikerne kan gøre for at tilskynde en adfærdsændring ved hjælp af konkrete tiltag,” siger Henrik Bang, medlem af byrådet for Enhedslisten og næstformand af udvalget.

Dårlig samvittighed er ikke vejen frem

Spis mindre kød, flyv mindre og køb en elbil. Vi er mange gange blevet fortalt, hvad vi hver især kan gøre for at sætte klimaforandringerne i skak. Ifølge Charlotte Algreen, der er forkvinde for udvalget, har debatten nået et niveau, hvor mange bliver i tvivl om det, de gør, er godt nok. Og det er ikke nødvendigvis frugtbart.

Bæredygtighedsudvalget indsamler bæredygtige ideer fra borgerne under Liv i Lyngby

”Det handler om at aktivere og involvere os som borgerne. Det er nemt for os alle at føle os skyldige i den globale opvarmning og klimaændringerne, men dårlig samvittighed får ikke noget gjort. Vi kan skabe bedre resultater, hvis vi arbejder sammen mod en bedre fremtid. Det skal ikke handle om at reducere biltrafikken men om bæredygtig trafik. Vi skal tale om tingene positivt,” siger Charlotte Algreen, der er forkvinde i bæredygtighedsudvalget.

”Vi er i en tid, hvor vi ved, hvad der vil ske, hvis ikke vi omstiller os. Den situation har vi ikke stået i før. Derfor har vi også en god mulighed for at forholde os til fremtiden. Derfor må resultatet af bæredygtighedsvalget heller ikke blive et dokument, der gemmes væk på en hylde,” siger Charlotte Algreen. Bæredygtig udvikling er ikke let. Derfor har udvalget nedsat arbejdsgrupper for økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed, energi, genbrug og bæredygtig byudvikling. Visionen er at samle et antal mål og fokuspunkter, der forsøger at koble sig til FN’s 17 bæredygtighedsmål og skabe nogle konkrete handlingsplaner for Lyngby- Taarbæk. Kommunen vil finansiere initiativer Udvalget består af ti medlemmer. Tre politikere og syv borgere fra kommunen. Når strategierne er lagt, bliver der også taget yderligere tiltag for at involvere borgerne fremover.

”Hvis vi ikke selv tager initiativet, vil vi sakke agterud. Vores håb er, at der vil være politisk lederskab i kommunen, der ønsker en offentlig bevægelse i retning af bæredygtighed. Vi vil også gerne opfordre borgerne til ikke blot at involvere sig i hele processen med at udvikle nye initiativer og idéer,” siger Henrik Bang og fortæller at der er udsigt til at kommunen vil medfinansiere borgernes egne projekter:

”I løbet af efteråret lancerer vi en ’bæredygtighedspulje’, så vi blandt andet kan medfinansiere borgernes egne initiativer, så vi får dem på banen.”

Tags: ,
MEDLEMMER AF UDVALGET

Udvalget består af en bred kreds af medlemmer, der frem til foråret 2020 vil blive inddraget i udarbejdelsen af forslag til en bæredygtighedsstrategi for kommunen. Udvalget består af 10 medlemmer, herunder tre politikere og syv borgere, der er ansatte i virksomheder, eksperter og ildsjæle.

Politisk valgte medlemmer:

 • Dorthe la Cour (C)
 • Henrik Bang (Ø)
 • Dorthe Minna Hansen (A)

Eksternt valgte medlemmer:

 • Charlotte Algreen, selvstændig, ekstern lektor ved DTU og DIS
 • Karoline Geneser, gruppe Kompetencechef i bæredygtighed hos MOE a/s
 • Kathrine Utzon-Frank, Projektkoordinator
 • Jesper Lind, Afdelingsleder
 • Mikkel-Johannessen, konsulent inden for klima og bæredygtighed
 • Gert Rode, tidligere direktør for GE Healthcare
 • Signe Bjerke Termansen, Udviklingskonsulent fra DTU
UDVALGETS AMBITIONER ER, AT
 • Relevante visioner, politikker og strategier i kommunen favner bæredygtighed.
 • Kommunen lever op til regeringens mål om 70 procent CO2- reduktion ift. 1990.
 • Fremme bæredygtigt forbrug, herunder fødevaresystemer og indkøbspolitikker.
 • Øge genanvendelse og reducere spild. • Øge brugen af bæredygtige transportmetoder.
 • Fremme bæredygtige energikilder og lavere energiforbrug. • Tilskynde til øget biomasse og plantning.
 • Skabe stærke partnerskaber med virksomheder, butikker og uddannelsesinstitutioner.
 • Fremme frivillighed og sociale fællesskaber.