DTU Skylab udvider med 3000 kvadrameter.

DTU Skylab får innovationstilbygning til 99 millioner

Innovations- og læringsmiljøet på DTU Skylab har været så succesfuldt, at man har været nødt til at bygge 3000 kvadratmeter til for at møde fterspørslen, så det nu får en samlet størrelse på 5500 kvadratmeter

For seks år siden blev en pilotudgave af innovationshuset DTU Skylab skabt. Missionen var at teste, om man både kunne understøtte teknologibaserede startups fra det tekniske universitet og samtidig fremme et iværksættermindset hos de studerende.

”Da vi havde etableret Skylab gik det lige pludselig stærkt, og antallet af startups på DTU eksploderede bare. Da vi startede i 2013, udsprang der 10 nye startups fra DTU-studerende, og sidste år var det vokset til, at der blev stiftet 52 nye startups. Samtidig har der også været en fremgang i antallet af startups fra forskere – og dem vil vi også gerne hjælpe i Skylab,” siger Mikkel Sørensen, Head of DTU Skylab, og tilføjer, at det selvfølgelig skyldes mange faktorer, men at Skylab uden tvivl har spillet en væsentlig rolle for mange.

Kombinationen af et miljø, hvor der både er fokus på innovation gennem startups og læringsdelen – hvordan man kan bruge startup-kompetencer til at blive en bedre ingeniør – har altså været en succes. En succes der i øjeblikket er ved at blive udvidet med 3000 nye kvadratmeter takket være en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 80 millioner samt et bidrag på 19 millioner fra DTU selv.

Mere af det samme

DTU Skylab er på en kort årrække blevet populært blandt studerende og forskere, der gerne vil bruge deres viden i en iværksættervirksomhed, såvel som blandt etablere virksomheder der gerne vil være en del af innovations-hubbet.

Den succes betyder dog også, at DTU Skylab har nået sin begrænsning for, hvor mange der er plads til i huset.

”Både blandt studerende og forskere er der et stort potentiale i at bruge deres viden til at starte virksomheder, og samtidig er der en stor interesse fra deres side og dermed et behov. Men vi havde simpelthen kapacitetsbegrænsninger,” siger Mikkel Sørensen.

Med engangsbeløbet fra fonden bliver der nu råd til at udvide miljøet og infrastrukturen. Og for Mikkel Sørensen er det vigtigt, at de nye kvadratmeter bliver en indgroet del af det succesfulde miljø. ”Vi ønsker ikke at bygge et parallelt Skylab et andet sted. Det har været vigtigt at samle miljøet, for vi tror meget på synergierne fra iværksættere, forskere, professionelle erhvervsfolk og studerende sammen i ét hus. Derfor bygges det nye også sammen med det eksisterende Skylab,” siger Mikkel Sørensen.

Tre nye kasser

Dén store kasse der i dag udgør DTU Skylab, får med tilbygningen tilføjet tre nye kasser, så det nye, samlede Skylab kan rumme en bredere målgruppe.

I tilbygningen er der fire hovedelementer. Det første er et ’developer floor’, som hovedsageligt består af en teknologimodningshal, hvor projekter kan bo og blive testet i en periode. Desuden får det nye teknologi-koncept flere værksteder og labs – herunder et biologisk laboratorie og et større 3D-print laboratorie. Derudover kommer der også et nyt auditorie med plads til knap 200 personer, som giver bedre muligheder for at afholde større events og kurser.

Desuden kommer der et udvidet co-working space med flere kontorpladser og projektrum, som der allerede nu er stor efterspørgsel på blandt startup og studerende. Samtidig kommer der en café i det nye byggeri, og selvom det kan lyde som en mindre nyhed, er det faktisk meget sigende for, hvordan Skylab skal køres.

”Cafeen er et åbent sted, hvor folk kan møde hinanden. Vi tror grundlæggende rigtig meget på, at et succesfuld innovations- og læringsmiljø handler rigtig meget om menneskene og kulturen i huset. 3Dprinteren er også vigtigt, men det handler til syvende og sidst om mennesker. De skal turde tænke stort og snakke om fejl med hinanden, og derfor er det vigtigt med et sted, hvor man kan møde nogle af dem, man ellers ikke ville have mødt,” siger Mikkel Sørensen. Det nye byggeri er allerede under opførelse og forventes at stå færdigt til august næste år.