Sponseret af Roche

Foto: Unsplash.

Roche Diagnostics: Digital transformation kræver nytænkning og nye partnerskabsmodeller

En fremtid med en aldrende befolkning og dermed flere kroniske patienter kræver individuel og databaseret ­tilgang til patientbehandling og sundhed. Der er behov for nytænkning i sundhedssektoren og industrien, lyder det fra ­Roche Diagnostics A/S.

Med en aldrende befolkning og udsigten til langt flere kronisk syge patienter, er udfordringerne for den danske sundhedssektor til at få øje på.
Løsningen går gennem nye partnerskabsmodeller, ny teknologi og i særdeleshed en bedre udnyttelse af data.

Sådan lyder vurderingen hos verdens største biotekselskab, Roche.

Hvorfor er der behov for en nye partnerskaber?

”Sundhedssektorens udfordringer er mere omfattende end en aldrende befolkningsgruppe. Vi taler begrænset adgang til kvalificeret arbejdskraft, øget datamængde og stramme budgetrammer,” påpeger Pernille Schmidt, som er Director Healthcare Development i Roche Diagnostics A/S, om virksomhedens syn på den danske udfordring.

Ønskescenariet er, at både uddannelsesinstitutioner og kreative startup-virksomheder bliver en del af nye partnerskabsmodeller.

”Hverken det offentlige eller industrien har tilstrækkelig teknologisk indsigt til selv at drive en effektiv, digital transformation igennem. Vi skal have viden og inspiration udefra, og vi har behov for samarbejder med stærk aktivering og målsætninger om samskabelse i partnerskaberne,” lyder det fra Pernille Schmidt.

Hun understreger, at det er anledningen til, at Roche Diagnostics i det seneste år har indgået partnerskaber med Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Health Tech Hub Copenhagen, ligesom virksomheden er en aktiv deltager i Data Redder Liv-partnerskabet.

”Vi ser utraditionelle samarbejdsmodeller som vejen til, at vi i fællesskab kan skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen i Danmark,” påpeger Pernille Schmidt. Men hun pointerer, at selvom sundhedssektoren har behov for viden og knowhow udefra, er det afgørende, at den digitale transformation bliver skabt på sundhedsvæsenets og patienternes præmisser:

I Roche Diagnostics har vi fokus på at bringe sundhedstankegangen til teknologien – og ikke omvendt. Den tilgang er afgørende for, at vi opnår den størst mulige værdi og effekt for patienterne.
Pernille Schmidt, director Healthcare Development i Roche Diagnostics A/S

”I Roche Diagnostics har vi fokus på at bringe sundhedstankegangen til teknologien – og ikke omvendt. Den tilgang er afgørende for, at vi opnår den størst mulige værdi og effekt for patienterne.”

Hvordan mener I konkret, at data skal gøre en forskel i fremtidens sundhedssektor?

”Den fremtidige innovation inden for diagnostik ligger i integrationen af databaserede platforme, som kan generere ny viden til at forbedre patientbehandlingen. Men potentialet i digitale løsninger inden for eksempelvis ”machine learning” og AI er end ikke fuldstændigt forstået endnu,” lyder vurderingen fra Pernille Schmidt, som nævner tre konkrete områder, virksomheden har identificeret, hvor en anderledes opsamling og håndtering af data kan gøre en forskel og skabe vejen for en egentlig digital transformation:

”Udnyttelsen af diagnostiske data skal optimeres, så bearbejdelsen og anvendelsen af allerede eksisterende data kan anvendes til forbedret resultatfortolkning og indsigt til gavn for såvel det sundhedsfaglige personale som patienterne.

Dernæst skal den relevante data gøres tilgængelig for alle de relevante aktører på tværs af sundhedsvæsenet således, at de kliniske beslutningsprocesser understøttes bedst muligt.
Og endelig skal vi videreudvikle de digitale muligheder i forhold til de samlede patientforløb inden for udvalgte sygdomsområder. Tidligere opsporing skal tænkes ind i de digitale muligheder, så der bliver mere fokus på forebyggelse. Det vil resultere i både bedre sundhed og bedre økonomi.”

Hvordan ser Roche opgavefordelingen mellem det offentlige og de private virksomheder i forbindelse med den digitale transformation?

”Industriens opgave vil fortsat være fokus på produktudvikling, løsninger og ydelser. Hos Roche Diagnostics er det vores klare ambition at videreudvikle eksisterende produkter til fuldt integrerede løsninger, der både sikrer den rette diagnostiske information fra de rette patienter og, at informationerne bliver distribueret og gjort tilgængelige for de rette kliniske beslutningstagere på de rette tidspunkter.

Sundhedssektorens opgave vil blandt andet bestå i den forandringsproces, som skal sikre den konsekvensmæssige justering og tilretning af arbejdsopgaverne og samarbejdsformerne ude i de pågældende dele af sektoren,” siger Pernille Schmidt, og slutter:

”Den digitale transformation inden for diagnostik er vejen til den bedste patientbehandling i et bæredygtigt sundhedsvæsen.”