Sponseret af LSI

Sygeplejerske Birgitte Hasselgaard Jensen fra Aalborg Universitets Hospital (tv.) og Liza ­Haslund-Larsen fra ­virksomheden ByLink (th.), der i øjeblikket er ved at indlede et offentligt-privat ­samarbejde, der er faciliteret af LSI. Foto: Joakim J. ­Hvistendahl.

Partnerskaber giver små virksomheder en bid af ­digitaliseringen

Offentligt-private samarbejder skaber løsninger på reelle problemer, viser erfaringer. Derfor matcher ­foreningen ’Life Science Innovation North Denmark’ entreprenante virksomheder med store idéer med de ­offentlige institutioner på velfærds- og sundheds­området, der søger nye, innovative løsninger til glæde for borgere og patienter.

I Hjørring sorterer, systematiserer og automatiserer den lille it-virksomhed Hugin Expert kommunens data, der viser afvigelser i hjemmeplejen. En opgave der indtil i dag har været manuel, men nu er blevet automatiseret takket være digitaliseringen. Løsningen skal i sidste ende sikre, at borgerne og patienter får den nødvendige hjælp i hjemmet.

Det er ét af mange samarbejder mellem offentlige institutioner, vidensinstitutioner og private virksomheder i Nordjylland, som foreningen ’Life Science Innovation North Denmark’ (LSI) facililterer. Og der er stor interesse for offentligt-private samarbejder i regionen.

Men desværre realiseres mange partnerskaber ikke. Det skyldes hovedsageligt, at de offentlige indkøbsprocesser ofte er for komplekse og tunge for mindre virksomheder.

…når vi får hjælp til at finde de bedste samarbejdspartnere, betyder det også, at borgerne og patienterne får lige præcis det, der er brug for
Heidi Lynge Løvschall, projektleder i ­Hjørring Kommune

”LSI giver adgang til partnere, vi normalt ikke vil få adgang til. Det kan være svært for virksomhederne at forstå, hvad det kræver at samarbejde med en kommune. For der er en bureaukratisk proces, som er politisk styret, og det er mindre virksomheder som regel ikke. Men når vi får hjælp til at finde de bedste samarbejdspartnere, betyder det også, at borgerne og patienterne får lige præcis det, der er brug for, og at vi i kommunen får de rigtige redskaber til at facilitere løsningerne,” siger projektleder i Hjørring Kommune, Heidi Lynge Løvschall.

Skaber stor værdi for parterne

I disse år leder offentlige institutioner efter innovative løsninger, der kan digitalisere og effektivisere arbejdsgange. Innovationskraften kan de finde i samarbejde med private virksomheder og vidensinstitutioner. Og de offentlige-private samarbejder giver gevinst på flere fronter: De offentlige institutioner ønsker bedre service til borgere og patienter, effektivisering i sundhedsvæsnet og ny viden til uddannelserne, mens de små virksomheder kan skabe nye bæredygtige forretningsmodeller.

Samarbejdet er en ny mulighed for os for at tage en bid af ­digitalisering i ­Danmark
Anders L. Madsen, direktør i Hugin Expert

”Samarbejdet er en ny mulighed for os for at tage en bid af digitalisering i Danmark, og vi har indgået aftalen med Hjørring Kommune for at kickstarte et nyt forretningsområde, som vi forhåbentlig kan sælge til andre kommuner, når vi har bevist effektiviseringsgraden,” siger Anders L. Madsen, direktør i Hugin Expert og fortsætter:
”Vi er en virksomhed, der består af nørder. Vi er specialister i kunstig intelligens, databehandling og softwareudvikling, der kan løse udfordringerne. Kommunen har derimod en stor indsigt i behovet og det regulatoriske. Derfor er der heller ikke nogen af parterne, der kunne gøre det uden de andre parter.”

Borgere og patienter vinder

Udover at bidrage til at løse vigtige problemstillinger og digitalisere flere led i den offentlige sektor, så skaber partnerskaberne også stor værdi for borgere og patienter, der ifølge Heidi Lynge Løvschall er det vigtigste led i værdikæden.

Idéer skabes sammen mellem private og offentlige og der diskuteres ivrigt. Foto: Joakim J. Hvistendahl

”Sørg for at få løsningerne testet i samarbejde med borgere og patienter allerede i en tidlig fase. Det er dem, der skal bruge løsningerne i sidste ende, og selvom digitalisering og effektivitet er højt på dagsordenen i partnerskaberne, så må det aldrig være på bekostning af borgernes og patienternes oplevelse af løsningerne. I sidste ende handler det om at engagere dem,” siger hun.

Og ifølge Trine Søby Christensen, Chefkonsulent i LSI, betyder det tidligere engagement af både borgere og patienter, at de tager ejerskab over løsningen.

”Når man involverer borgere, patienter og faglige medarbejdere tidligt, så får de løsninger, som matcher deres behov, så løsningerne kan fungere i deres dagligdag. Når vi involverer borgerne og patienter samt de faglige medarbejdere, oplever vi også, at de er begejstrede for at deltage. De vil gerne bidrage til udviklingen. Derfor involverer flere sig i forløbene, og flere borgere og patienter føler, at de hjælper hinanden ved at sætte et præg på løsningerne.”

Vigtige løsnigner på reelle behov

Flere virksomheder og iværksættere har gode ideer, og de står klar til at skabe en stærkere udvikling inden for sundheds- og velfærdsinnovation til glæde for borgere og patienter. LSI’s opgave er at understøtte parterne i at finde det rette match i en tidlig fase.

Et samarbejde skal tage udgangs­punkt i en reel ­problem­stilling, hvor løsningen kan have en ­positiv effekt på borgernes liv
Trine Søby Christensen, Chefkonsulent i LSI

”Des hurtigere parterne finder hinanden, des hurtigere kan de teste, om der er et reelt behov for løsningen i markedet,” siger Trine Søby Christensen og fortsætter:

”Et samarbejde skal tage udgangspunkt i en reel problemstilling, hvor løsningen kan have en positiv effekt på borgernes og patienternes liv. De offentlige institutioner bidrager med faglig viden om praksis samt borgernes og patienternes behov. Vidensinstitutionernes rolle er blandt andet at bidrage med metodiske kompetencer og ny viden, som kan kvalificere og validere processen samt løsningerne.”

Nye forretningsmodeller

Netop et samarbejde mellem de private virksomheder, offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner skaber værdi samt øger de innovative kompetencer i virksomhederne og relationerne mellem offentlige og private.

Et offentlig-privat samarbejde kan både undfange nye ideer og få dem til at spire og blive til kommercielt bæredygtige virksomheder. Men det er vigtigt, at parterne forventningsafstemmer tidligt i forløbet og har for øje, at de oftest har forskellige interesser. De private virksomheder har fokus på profit og sundt købmandskab, mens kommunerne er mere interesserede i den socioøkonomiske vinkel.

”Partnerne høster gevinsten, når de finder ud af, at de har brug for hinanden for at få tandhjulene til at passe sammen og opnå stor værdi hos borgerne og patienter. Begge parter har forskellige kompetencer. Kommunerne har oftest specialviden på det faglige område, og virksomheden kan arbejde agilt med tests og iterationer af løsningerne. Man får skåret problemstillinger helt ind til benet i en proces, der netop kan bidrage til at øge de innovative kompetencer i virksomhederne,” siger Trine Søby Christensen.