Sponseret af KiiltoClean A/S

Foto: KiiltoClean A/S

Effektive hygiejneløsninger med brugeren i centrum

God hygiejne er en del af fundamentet i et velfungerende sundhedssystem. Det ved man hos KiiltoClean A/S, som har specialiseret sig i at levere effektive løsninger til hudpleje og hygiejne inden for sundheds- og plejesektoren.

En styrket hygiejne kan spare ­samfundet for mange penge

I sundhedssektoren er en god hygiejne og veldefinerede rutiner yderst vigtig. Kniber det med hygiejnen, kan det i værste fald have alvorlige konsekvenser for ansatte, patienter og deres pårørende. Faktisk har det store konsekvenser for os alle. Dårlig hygiejne koster hele samfundet dyrt i form af højere smitterater, forlængede indlæggelser, genindlæggelser samt bakterie- og viraudbrud.

Foto: KiiltoClean A/S

”Antallet af hospitalserhvervede infektioner i Danmark er for højt. Omkring 10% af alle indlagte patienter får hvert år en hospitalsinfektion, hvilket svarer til ca. 60.000 patienter årligt. Der er derfor behov for en større indsats for at forebygge smitte”, udtaler Christina Madsen, produktchef hos KiiltoClean A/S.

Rene og sunde hænder redder liv

Hospitalernes egne retningslinjer for hygiejne, fx rene hænder, anses som den mest effektive måde at afbryde smitteveje på. Men i en travl hverdag, hvor personalet er presset på tid, kan det være svært at opretholde et højt hygiejneniveau, hvis ikke hygiejnen er gjort nem og ligetil.

En anden vigtig faktor er patienterne selv samt de pårørende, der kommer på besøg. Deres fokus vil, forståeligt nok, ofte være et andet end den gode håndhygiejne. Ved at investere i løsninger, der sætter hygiejnen i system, kan det gøres nemt og hurtigt at efterleve de gode intentioner til gavn for os alle.

Plum produkter er en del af løsningen

Der skal optimeres på arbejdsrutinerne, så der frigøres tid til at udføre opgaver og procedurer korrekt. Herved nedbringes smitterisikoen og antallet af genindlæggelser. Der skal stilles optimerede løsninger til rådighed, så hygiejneprocedurer lettere overholdes og bliver en naturlig del af hverdagen.

 

I mere end 50 år har Plum A/S beskæftiget sig med effektive og brugervenlige løsninger inden for håndhygiejne. At virksomheden siden 1. marts 2019 er blevet en del af finske Kiilto og nu hedder KiiltoClean A/S, ændrer ikke på det faktum, at deres solide erfaringsgrundlag samt ekspertise gør dem til en oplagt samarbejdspartner inden for sundhedssektoren, for såvel sygehuse, plejecentre som klinikker mv.

Foto: KiiltoClean A/S

Produktporteføljen bærer fortsat navnet Plum og er udviklet, så produkterne er effektive og lever op til gældende krav, samtidig med at de er milde og tager hensyn til hudens behov, miljøet samt de specifikke brancher, hvortil de er udviklet.

Bryd smittekæden med effektive hygiejneløsninger

Udover håndhygiejne spiller også rengøring en stor rolle i kampen for at bryde smittevejene. KiiltoClean A/S forhandler en lang række produkter til rengøring og desinficering af overflader og inventar.

Foto: KiiltoClean A/S

”Vores populære WipeClean produkter er en hel serie af engangswipes, som er klar til brug med korrekt mængde og doseringsforhold, og de er således med til at optimere arbejdsrutinerne. Det sparer både tid og penge – nemt, hurtigt og sikkert”, udtaler Christina Madsen.

Kiilto er ny stærk spiller på det danske sundhedsmarked

Den finske koncern Kiilto er en af Nordens førende leverandører af hygiejneløsninger og er med sit opkøb af det tidligere Plum A/S blevet en væsentlig spiller på det danske sundhedsmarked. Grundlagt i 1919 har Kiilto opbygget en omfattende viden og erfaring, hvormed de producerer effektive, sikre og miljøvenlige produkter og tjenester til alle sektorer, der kræver et højt hygiejneniveau.

Tags: ,
KiiltoClean A/S
  • Det tidligere Plum A/S er nu ejet af den finske koncern Kiilto, som på verdensplan beskæftiger ca. 900 medarbejder.
  • Virksomheden har over 50 års erfaring i at udvikle og producere effektive og brugervenlige hygiejne- og førstehjælpsløsninger til industrier og virksomheder.
  • De har et tæt samarbejde med eksperter i markedet og andre ­rådgivende instanser.
  • Plum produkterne udvikles på eget laboratorie og produceres på fabrikken i Assens.
  • Kvalitet og miljø har høj prioritet i såvel produktionsprocessen som i de færdige produkter. Mange af produkterne er svanemærkede og med alle de nødvendige certificeringer: ISO 9001, ISO 22716, ISO 13485. Virksomheden er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Læs mere på www.plum.dk og www.kiilto.com/en/