Digitale løsninger til sundhedsvæsenet kræver fokus på det fælles ansvar

For at få skabt de rette løsninger og produkter til sundhedsvæsenet, skal en produktudvikling tage udgangspunkt i et valideret og italesat behov, hvor borgerens behandling er omdrejningspunktet – det ved vi.