”Bruger vi teknologien rigtigt, har vi et enormt potentiale for at forbedre og forny sundhedssektoren. Rundt om i landet, men også globalt, findes der en lang række succesfulde pilotprojekter, som helt åbenlyst burde udbredes til hele landet,” udtaler Morten Bo Jørgensen. Foto: IT-Branchen.

Borgerne ønsker sundhed på deres præmisser

Med den massive teknologiske udvikling, der sker på ­sundhedsområdet lige nu, står sundhedspersonalet med en kæmpe mulighed for at opfylde patienternes behov. Men det er en opgave, der kræver en helt ny tilgang til sundhed.

Gennem de seneste år er brugen af digitale værktøjer og teknologier for alvor blevet en integreret del af danskernes personlige sundhed.

Vi måler og vejer os som aldrig før, og mange af os tracker i dag også vores søvnmønstre, blodtryk og puls via diverse digitale gadgets og apps.

Men selvom der opsamles sundhedsdata som aldrig før, er lægerne og det danske sundhedssystem ofte slet ikke gearet til at tage imod disse data. Heller ikke selvom de kan være med til at lette lægens arbejde.

I it-virksomheden Atea, der i mange år har leveret sundhedsteknologiske løsninger til det danske sundhedsvæsen, er fordelene ved en øget brug af teknologi og data krystalklare.
”Der ligger et enormt samfundsmæssigt potentiale i at få læger og teknologi til i større grad at arbejde sammen. Vi vil bl.a. kunne lette arbejdsbyrden for sundhedspersonalet landet over, og i stedet bruge de ekstra ressourcer på at investere i forebyggelse og bedre behandling,” udtaler Morten Bo Jørgensen, direktør for offentlige kunder i Atea.

Danskerne rykker på digitaliseringen

Mens antallet af tilgængelige sundhedsdata stiger eksponentielt, og danskerne i højere grad gør brug af private apps og målinger, går den teknologiske udvikling i det danske sundhedsvæsen langsommere.

Hvis sektoren ikke sørger for at tilpasse sig borgernes ­adfærd, ender det med, at konkurrenter på ­personlige sundhedsdata såsom Google eller ­Apple i ­fremtiden ­bliver danskernes ­foretrukne digitale læge
Morten Bo Jørgensen, direktør for offentlige kunder i Atea

For eksempel når det kommer til at udnytte data, overvåge patienter i eget hjem og i forbindelse med digital kommunikation med patienter.
Hvis udviklingen fortsætter sådan, er der en risiko for, at danskerne med stor hastighed vil finde andre løsninger og distancere sig fra den eksisterende sundhedssektor.
”Hvis sektoren ikke sørger for at tilpasse sig borgernes adfærd, ender det med, at konkurrenter på personlige sundhedsdata såsom Google eller Apple i fremtiden bliver danskernes foretrukne digitale læge,” siger Morten Bo Jørgensen.

Borgerne byder teknologien indenfor

At danskerne i den grad er ved at tage de digitale sundhedstilbud til sig, blev understreget i en analyse udarbejdet af YouGov for Atea.

Her viser det sig bl.a., at halvdelen af danskerne allerede i dag foretrækker en videokonsultation med lægen frem for fysisk fremmøde. Og næsten 60% ville foretrække at blive fjernbehandlet i hjemmet i stedet for på sygehuset, hvis de f.eks. led af en kronisk sygdom som KOL eller diabetes.

Resultaterne fra undersøgelsen stemmer fint overens med konklusionerne på et stort pilotprojekt, som Telecare Nord har gennemført i Nordjylland. Her fik 1.400 KOL-patienter mulighed for at foretage målinger i eget hjem i stedet for at skulle ind på hospitalet.

”Patienter fik udleveret et TeleKit, så de selv kunne foretage målinger og sende dem til sundhedspersonalet i stedet for at skulle møde fysisk op på et hospital. En mulighed der blev oplevet som et markant løft i forhold til kvalitet og fleksibilitet i patienternes hverdag,” fortæller Morten Bo Jørgensen.

Sundheds-it er mere end blot målinger og data

Det er dog ikke kun i forhold til målinger og monitorering, at ny teknologi kan gøre en forskel.

På Regionshospitalet i Herning har man indrettet en helt ny fødestue, hvor naturen virtuelt bringes helt tæt på hospitalssengen.

Her kan man via en tablet styre lyd og lys og skifte mellem forskellige videoscenarier, så man selv vælger, om man under fødslen vil være omringet af f.eks. birketræer eller af stranden.
En helt ny tilgang til det at føde, der har medført en nedgang i antallet af fødselsstop og kejsersnit i forbindelse med fødslen.

Sundhedssektoren skal følge med udviklingen

”Bruger vi teknologien rigtigt, har vi et enormt potentiale for at forbedre og forny sundhedssektoren. Rundt om i landet, men også globalt, findes der en lang række succesfulde pilotprojekter, som helt åbenlyst burde udbredes til hele landet,” udtaler Morten Bo Jørgensen.

Skal det sundhedsmæssige potentiale indfris, er det dog ikke nok, at vi tør og evner at se på sundhedssektoren med helt nye briller.

Vi skal som samfund også sikre, at sektoren følger med befolkningens digitale adfærd og ønsker. Ellers vælger borgerne bare andre muligheder.

Det faktum understreges i Ateas ­analyse, hvor et flertal af danskerne fortalte, at de allerede om 10 år ville stole mere på en computers vurdering af data end lægens.