Sponseret af Norddjurs kommune

Billede: Auning-området oplever vækst og udvikling i disse år. Gennem et godt samarbejde mellem Norddjurs Kommune, lokale ildsjæle, erhvervsdrivende og områdets museer er rammerne om det gode liv til stede for indbyggerne og de mange tilflyttere. Besøg www.flyttilnorddjurs.dk for at læse mere om alt det, Norddjurs kan tilbyde.

Kan fokus på det ­oprindelige skabe grobund for fremtiden?

Ja! Det mener man afgjort i den lille by Auning i Norddjurs, som lægger landskab til både Det Grønne Museum og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. Her har en øget opmærksomhed omkring vores materielle og ­levende kulturarv skabt et solidt fundament for nye muligheder og økonomisk vækst i området.

Da Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm og Dansk Landbrugsmuseum i Auning fusionerede til Det Grønne Museum den 1. januar 2017, var mange spændte på, hvordan sammenlægningen kunne bringe ny værdi og nye oplevelser til området. En spænding, der i dag er afløst af stolthed, fortæller Anne Bjerrekær, direktør for Det Grønne Museum:
”Vi oplever en stor opbakning, ikke mindst i lokalsamfundet, til både det nye museum og Gammel Estrup, der ligger næsten side om side. Med en venneforening på knap 1.000 medlemmer og 350 frivillige, er der ingen tvivl om, at beboerne både i og omkring Auning er stolte af vores museer”.

Det levende museum

Og det er netop denne opbakning, der er med til at gøre museerne levende. De mange frivillige bidrager hver især til at give fortiden liv og relevans for fremtiden gennem en aktiv formidling, der supplerer de 8 faste udstillinger på Det Grønne Museum. Her kan man allerede nu få et indblik i jagt, skovbrug, landbrug og madkultur gennem en periode på over 6000 år – og nye udstillinger er på vej. Alt imens gamle husdyrracer græsser på markerne omkring museet.

Foto fra Det Grønne Museum

”Et af vores formål er at bidrage til bevaring af de oprindelige racer, samt gamle danske sorter af frugt, grøntsager og urter, som vi dyrker i vores landbrugsbotaniske have”, forklarer Anne og fortæller, at det også har resulteret i et tæt samarbejde med de lokale fødevareproducenter.

Et område i rivende udvikling

Både Det Grønne Museum og Gammel Estrup har været med til at sætte Auning på landkortet og gøre området attraktivt. Det fortæller Anja Hedegaard, der er formand for Auning Borgerforening:
”Vi har oplevet en positiv udvikling indenfor både erhvervs-, kultur – og forretningsliv og en stor tilflytning gennem de senere år, så det betyder da afgjort noget, at vi har fået Det Grønne Museum til området. Mange har måske hørt om museerne, men kender ikke Auning, og her er det min erfaring, at de ofte bliver overraskede, når de lægger vejen forbi vores by og oplever et butiksliv, som kun få mindre byer er så heldige at have”, siger Anja og fortsætter med stolthed i stemmen:

”Men vi bakker også om omkring det og arbejder målrettet i Borgerforeningen for at sikre Aunings fortsatte vækst. Blandt andet med delebiler, mange spændende byggegrunde og et rigt foreningsliv” slutter Anja. Og med 100.000 museums­gæster om året, er der god grund til fortsat at ­bakke op omkring både Auning og byens museer.

Tags: ,

Der er store potentialer for øget turisme på begge sider af Kattegat, som kan være med til at drive nye jobs, nye tiltag og erhvervsliv, og vi forventer at kunne tiltrække flere arbejdspladser, ligesom vi også håber på flere tilflyttere.

Stena Line skaber bedre forbindelse og styrker lokalområderne. Både her og ”hinsidan”

Når Stena Line ved årsskiftet 2019/2020 slår igen mod de faste forbindelser og udvider sejladserne over Kattegat, vil det ikke alene sikre et stærkere fragtflow i Kattegat. Det vil også ­fremme handelsmulighederne og turismen. Både her­hjemme og i Sverige.

”Siden Øresundsbroen åbnede i 2000, har trafikken mellem Danmark og Sverige i høj grad været koncentreret omkring E20 og broerne mod syd – samt HH Ferries mellem Helsingør og Helsingborg. Dermed er der store mængder af gods der hver dag transporteres over asfalt, selv om det med fordel kunne gøres ad vandvejen”, forklarer Tony Michaelsen, Route Director hos Stena Line. Derfor opruster Stena Line nu på strækningen Grenaa-Halmstad.

En styrkelse af erhvervslivet

Hos Stena Line ser man flere fordele ved det nye tiltag: ”Lastbilchauffører der vælger vandvejen frem for landevejen vil kunne klare turen mellem Danmark og Sverige t/r på under et døgn, mod to, hvis de skal overholde hviletidsreglerne,” forklarer Tony Michaelsen. I Norddjurs Kommune hilser man udvidelsen velkommen, og ser den som en enestående mulighed for at styrke indsatsen omkring både erhvervsliv og turisme. ”Der er store potentialer for øget turisme på begge sider af Kattegat, som kan være med til at drive nye jobs, nye tiltag og erhvervsliv, og vi forventer at kunne tiltrække flere arbejdspladser, ligesom vi også håber på flere tilflyttere. I samspil med blandt andre nabokommunerne og Visit Aarhus, som Visit Djursland for nylig er fusioneret med, vil vi skabe en sammenhængende oplevelse på tværs af kommunegrænser”, siger kommunaldirektør Christian Bertelsen.

Den nye bro – på vandet

Både Christian Bertelsen og Tony ­Michaelsen er dog enige om, at det kræver, at der skabes attraktive ”reasons to come”, og derfor har man indgået et samarbejde omkring udvikling af en række koncepter, der ud over heldagsture til f.eks. Kattegatcentret, Museum Østjylland, Det Grønne Museum og Gl. Estrup også omfatter bedre sammenhæng mellem transportsystemerne og nye, fleksible billetordninger. Håbet er, at den nye linje med tiden danner bro. Ikke blot mellem Grenaa og Halmstad, men også mellem regionerne Halland, Norra Skåne og Småland i Sverige og Midtjylland i Danmark, og at man derigennem opnår en unik mulighed for udveksling, både af varer, ydelser og ikke mindst erfaring. Den 1. marts styrkes samarbejdet mellem Norddjurs og Halmstad Kommuner yderligere, når repræsentanter for Norddjurs besøger de svenske naboer.

 

Christian Bertelsen, kommunaldirektør, Norddjurs kommune

Tony Michaelsen, Route Director,
Stena Line