Hele paletten af kompetencer skal i spil, for at digitaliseringen kan styrke og udvikle kommunen og sikre, at borgere og virksomheder oplever, at de får en bedre service, og at der sker en værdiforøgelse. Foto: Colourbox.

Hele paletten af digitale kompetencer skal i spil i fremtidens kommune

Aldrig har mulighederne for at gentænke og styrke de danske ­kommuners borgerservice været bedre. Digitaliseringen er fundamentet, vi kan ­udvikle fremtidens kommuner på. Det kræver, at hele paletten af digitale ­kompetencer kommer i spil.

Sidste gang undertegnede skulle have nyt pas, resulterede det i en glimrende digital oplevelse: Jeg loggede ind på kommunens hjemmeside med mit NemID. Her bestilte jeg tid til at få lavet det nye pas i borgerservice. Der var mulighed for at vælge et helt specifikt tidspunkt for fremmødet, så det blev en torsdag klokken 17:06. En automatisk fotostander stod klar, da jeg ankom til kommunekontoret. To minutter senere var der – uden behov for personalehjælp – taget et nogenlunde vellignende foto af mig. Herefter hjalp en medarbejder mig med at få scannet to fingeraftryk til passet. Betaling blev ordnet via MobilePay. Hele processen tog ganske få minutter af min tid på en i forvejen lidt for presset torsdag. Det er dansk digitalisering, når det er bedst.

Vi befinder os i en helt ny tid, hvor pas-eksemplet kun er et af mange eksempler på, hvordan fremtidens danske kommuner kan komme til at fungere. Vi har som borgere i den danske velfærdsstat god grund til at drømme om – og stille krav om – en offentlig sektor, der bruger de nye teknologier og digitaliseringen til at levere verdens bedste service til borgerne. Kommunerne er allerede rigtig godt i gang med arbejdet, men der er masser af uudforsket land i den nye, digitale verden.

Alle kompetencer skal i spil

Der findes ikke noget enkelt svar på, hvilke kompetencer, kommuner har brug for for at kunne udvikle og drive fremtidens digitale kommune. Sagen er nemlig den, at hele paletten af kompetencer skal i spil, for at digitaliseringen kan styrke og udvikle kommunen og sikre, at borgere og virksomheder oplever, at de får en bedre service, og at der sker en værdiforøgelse.

Kommunerne har først og fremmest brug for medarbejdere, der har en grundlæggende forståelse af de muligheder og udfordringer, der følger med digitaliseringen. De medarbejdere kan have mange forskellige faglige profiler; det kan være jurister, socialrådgivere, it-folk, administrativt personale og stort set alle andre, der har kommunen som arbejdsgiver. Pointen er nemlig, at der er behov for, at man fra kommunernes side tænker digitaliseringen i den bredest mulige kontekst.

En data scientist, der er i stand til at arbejde med store datamængder og komplekse datasæt og kan uddrage vigtig viden af disse, er en konkret profil, som mange kommuner efterspørger.

En data scientist, der er i stand til at arbejde med store datamængder og komplekse datasæt og kan uddrage vigtig viden af disse, er en konkret profil, som mange kommuner efterspørger. Men folkeskolelæreren skal også have digitale kompetencer, og det samme gælder hjemmehjælperen og bogholderen. Kompetencer inden for it og digitalisering er i stigende grad et krav og en nødvendig på tværs af alle faggrupper og befolkningsgrupper. Det afspejler sig naturligvis også hos medarbejderne i de danske kommuner, hvor der er brug for mange forskellige kompetencer for at kunne udvikle, implementere og anvende de digitale løsninger, der er med til at løfte serviceniveauet i kommunerne.

Digitaliseringen skal gribes rigtigt an

En afgørende pointe i forhold til fremtidens kommuner er, at digitaliseringen ikke må betragtes som først og fremmest en mulighed for effektiviseringer. Det kan det også være, men langt vigtigere er det, at digitaliseringen kan hjælpe kommunerne med at løfte deres service­niveau. Her er eksemplet med det nye pas meget konkret og ­sigende.

Digitaliseringen er en mulighed for at gentænke den kommunikation og dialog, man som kommune har med borgere og virksomheder. Det er lige fra i forhold til daginstitutioner og skoler til ældreplejen, erhvervsområdet, infrastrukturen og de mange fritidstilbud, en moderne, attraktiv kommune tilbyder.

Når der skal mange og forskellig­artede kompetencer i spil i kommunerne, skyldes det ikke mindst, digitaliseringen ikke bør være et element, der kobles oven på kommunes eksisterende “forretning”. Det skal derimod være en integreret det af alle kommunens processer og ydelser, og noget som alle medarbejdere på alle niveauer udnytter i deres daglige arbejde. Skal det kunne lade sig gøre, kræver det, at alle ansatte på tværs af kommunen har en grundlæggende forståelse af, hvad digitaliseringen kan gøre for kommunen som helhed og for deres specifikke fagområde.