Henrik Kolind, Formand for Kommunaldirektørforeningen.

Fremtidens Kommune er en lokal forankret velfærdsmotor

Erhvervsliv og borgere er omdrejningspunkt og også dem, der tegner billedet af fremtidens kommune. En ­kommune, der hele tiden er under ombygning. Det er en bred opgaveportefølje, der ligger i kommunerne – fra indsatser ­vedrørende byudvikling og infrastruktur til uddannelse, miljø og klima. Herimellem hele den måde vi driver og ­styrer kommunerne på.

Vi skal holde fast i, at en kommune er demokratisk funderet. Gennemsigtighed i forvaltningen og adgang til data er nøgleord. En kompetent forvaltning, hvor vi står på mål for retssikkerhed, ligebehandling og demokratisk indflydelse er en anden værdi. Sammen skal vi i den offentlige sektor sikre, at vi hele tiden holder fokus på, at borgere, virksomheder mv. oplever effekt og værdi af vores indsatser. Vi må gå i rette med den praksis, der er for statslig styring og ikke forfalde til unødigt bureaukrati og styring, som ikke understøtter kerneopgaven.

Derfor skal vi også blive endnu skarpere på at sikre den lokale forankring ift. nye initiativer og i myndighedsopgaver. Vi skal turde inddrage borgere, erhvervsliv og frivillige endnu mere og eksperimentere med nye måder at udøve det lokale demokrati på.

International mønsterelev

I Internationalt perspektiv har vi i Danmark meget at være stolte af og der er meget at bygge videre på. Den offentlige sektor er blandt de mest effektive i verden. Tiltro til retssystemet, politiet og sågar den siddende regering er at af parametrene. Samtidig kan vi bryste os af, at være det mindst korrupte land i verden og bl.a. kommunernes arbejde med erhvervsfremme afspejler sig i, at Danmark er i top 3 ift. muligheder for at drive virksomhed. Det er med til at muligøre en effektiv offentlig sektor.

Det bliver for mig ekstra tydeligt, når jeg mødes med kollegaer i internationale sammenhænge. Her fremhæves Danmark ofte som et mønstereksempel, når der skelnes til, hvordan vi håndterer styring og drift af den offentlige sektor.

Men vi skal selvfølgelig have ambitioner om at gøre det endnu bedre. Og vi skal arbejde målrettet med udvikling af vores indsatser.

Vi er allerede i gang og der er mange muligheder. Bl.a. har vi i kommunerne taget de 17 verdensmål til os som indspark i de strategiske diskussioner for nye samfundsløsninger og i vores syn på udvikling, vækst og innovation.

Temaerne i dette tillæg giver nogle spændende indblik i nogle af de udviklingsområder, som vi i Kommunerne skal arbejde videre med for, at vi kan fastholde den position, som vores offentlige sektor har internationalt. En ting er dog sikkert, vi er som kommuner forskellige. Vi har forskellige forcer, muligheder og kendetegn. Løsninger skal derfor også være forskellige.