Axel Towers modtog DGNB sølvcertificering i 2018.

Fremtidens kommune bærer nøglen til bæredygtige partnerskaber

Hvordan ser ”fremtidens kommune” ud? Hos Green Building Council Denmark ser vi netop kommunerne som ­væsentlige aktører til fremme af mere bæredygtighed i Danmark. Meget tyder på, at denne udvikling allerede er godt i gang.

Den kommunale opmærksomhed på bæredygtig udvikling er i de senere år steget markant. Især har FN’s 17 Verdensmål banet vejen for en øget kommunal interesse for bæredygtighed. Dette understøttes af en undersøgelse fra 2017 fra Deloitte, som belyser interessen for FN’s Verdensmål hos 45 danske kommuner. Undersøgelsen viser, at de 45 kommuner mener, at Verdensmål 13 ’Klimaindsatsen’ og Verdensmål 11 ’Bæredygtige Byer og Lokalsamfund’ får stor betydning for den fremtidige udvikling af deres kommune. Rapporten viser dog også, at kun 11 % af de adspurgte kommuner har konkrete planer for, hvordan de vil forfølge Verdensmålene i en kommunalstrategi.

Der er således ingen tvivl om at erkendelse af nødvendigheden for øget bæredygtighed har vundet indpas hos de offentlige organisationer, men samtidig fremgår det også, at kommuner mangler know how og pragmatiske værktøjer, der kan anvendes til at forfølge FN’s Verdensmål.

Byggetekniske kvaliteter

De 21 kommuner, som anvender DGNB bæredygtighedscertificering af bygninger og byområder i dag har erfaret, at bæredygtighedscertificering med værdikædebetragtninger er et fint værktøj til at understøtte de politiske bæredygtighedsvisioner fra byrådssalen og få dem ­realiseret med pragmatiske byggetekniske kvaliteter. Disse kvalitetskrav kan skrives ind i udbudsteksten til byggerierne, og dermed skabe en effektiv eksekvering af en bæredygtig kommunal ejendoms­strategi, som har til formål at bidrage aktivt til FN’s Verdensmål.

De afledte effekter af at anvende bære­dygtighedscertificeringens værdikæde­betragtninger gavner også det lokale erhvervsliv, da leverandører og underleverandører opnår know how og best practice i bæredygtige byggeløsninger, som de tager med sig videre til andre byggeprojekter. Ligeledes danner bæredygtighedscertificering et fælles sprog for bæredygtighed, og skaber på denne måde bedre forudsætninger for vidensdeling i de offentlige/private partnerskaber.

Øverst i værdikæden

Fremtidens kommune er en nøgleaktør i forhold til at genere afledte effekter qua sin rolle øverst i værdikæden, og kan dermed blive driver for partnerskaber, der via uddannelse og vidensdeling giver kompetenceudvikling til private aktører, som skaber forudsætninger for fremtidens bæredygtige byggeri.

Mette Qvist, Green Building Council Denmark.

I Green Building Council Denmark tror vi på, at endnu flere kommuner i 2019 vil bevæge sig i retning af at arbejde mere med bæredygtighed, og i Danmark har de 98 kommuner alle muligheder for at sætte gang i de nye tiltag allerede i 2019, da der forefindes konkrete og gennemprøvede værktøjer frit tilgængeligt. Kommunerne står med andre ord med nøglen til at skabe gode partnerskaber baseret på solide bidrag til Verdensmålene via udbud af byggerier med konkrete krav til bæredygtighed. De efterfølgende afledte effekter vil være med til at bringe Danmark i en førerposition i forhold til bæredygtigt byggeri.

 

 

Tags: ,
OM Green ­Building Council

Green Building Council Denmark er en non-profit medlemsorganisation med 325 medlemmer (virksomheder og organisationer).

Vi arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Vi tilbyder en uvildig granskning af byggeprojekters og byområders bæredygtige indsats.

Vi formidler viden, afholder kurser og events om bæredygtighed og uddanner konsulenter og auditorer i bæredygtighedscertificering DGNB Denmark, som administreres af vores datterselskab DGNB.dk.