Fremtidens kommune er den kommune, der samarbejder med den private sektor om løsninger, der kommer kommunens borgere og det danske samfund til gavn.

Fremtiden er et ­offenligt – privat samarbejde

Ifølge Danmarks Statistik forventes antallet af over 80-årige at vokse frem mod 2057, hvor de vil udgøre 667.000 eller 2½ gange flere end i dag.  Skal fremtidens kommune kunne levere velfærdsydelser med samme eller bedre kvalitet end den , vi kender i dag, er der derfor behov for at tænke kreativt og finde nye løsninger på fremtidens udfordringer.

”Løsningen ligger ikke i at forlænge verdenen med brædder og udelukkende fokusere på antallet af ansatte i velfærdsektoren. Allerede i dag er der rekrutteringsudfordringer på velfærdsområdet, så det er vanskeligt at forestille sig, at vi i 2057 skulle kunne have 2½ flere ansatte i sektoren end i dag,” siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

Morten Jung peger derfor på, at der skal findes nye løsninger i samarbejde med det private. Fremtidens kommune vil derfor skulle konkurrenceudsætte flere opgaver, end de gør i dag, hvor det blot er ca.¼ af de kommunale opgaver, der udsættes for konkurrence.

Succes i Frederiksberg Kommune

I 2015 udbød Frederiksberg Kommune driften af Dronning Anne Marie Centret (DAMC). Udbuddet blev vundet af en privat leverandør. Kommunen har både før og efter udbuddet målt på en række forhold relateret til plejehjemmene.

Desværre viser en nylig rundspørge, at kommunerne stort set ikke forventer en stigning i konkurrence­udsættelsen af kommunale opgaver
Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv

Det er sådan, at det kommunale tilsyn hvert år kigger forbi centret. Siden 2015 har karakteren været i top med karakteren 5 ud af 5 mulige. Så samme høje score både før og efter udbuddet. Det samme gælder for medarbejdertilfredsheden, hvor den højeste score fortsatte efter udbuddet ifølge kommunens oplysninger.

Ser man så på brugertilfredsheden, altså beboernes tilfredshed med at være på DAMC, så er det faktisk sket en stigning i tilfredshedsindeks fra 88 i 2015 til 91 i 2018. Det er en mindre stigning, men dog en stigning og vel positivt når det sammenholdes med en millionstor besparelse på de årlige driftsudgifter. Dermed er Frederiksberg Kommune hverken gået på kompromis med kvaliteten – faktisk er den øget samtidigt med, at kommunen har øget sit økonomiske råderum.

Styrk det offentligt-private ­samarbejde

Der er altså al mulig grund til at styrke der offentlige-private samarbejde. Og det gælder ikke kun på velfærdsområdet.

”Desværre viser en nylig rundspørge, at kommunerne stort set ikke forventer en stigning i konkurrenceudsættelsen af kommunale opgaver. Kun 0,3 procentpoint er prognosen fra 27,1 pct. i 2017 til 27,4 pct. i 2025. Med den hastighed vil vi om ca. et par hundrede år kunne forvente at alle kommunale opgaver prøves i markedet. Det kan ingen være tjent med,” siger Morten Jung.

Morten Jung peger desuden på, at et øget samarbejde mellem sektorerne om udfordringerne i fremtidens kommuner, vil kunne anspore innovation og nye løsninger.

Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv

”Findes der i offentligt-privat sam­arbejde for eksempel løsninger til håndtering af klimaudfordringer på kommunalt niveau, så vil disse løsninger formentlig også kunne afsættes internationalt– som bekendt kender miljøet ikke til grænser. En positiv cirkel er etableret, for med indtægterne fra eksporten, kan vi herhjemme reinvestere indtægterne i nye innovative løsninger. I virkeligheden er der ingen grænser for, hvor store positive effekter, vi kan få ud af disse samarbejder,” siger Morten Jung.

Fremtidens kommune er altså den kommune, der samarbejder med den private sektor om løsninger, der kommer kommunens borgere og det danske samfund til gavn, sådan som det blandt andet er set i Frederiksberg Kommune.