"Vi er kommet langt i Danmark, men har samtidig gjort brugerne så kompetente, at når løsningerne ikke er tidssvarende, brugervenlige og i øvrigt rammer deres behov, så opdager brugerne det" - Christian Hannibal.

Digitalisering skal handle om brugeren

Digitalisering for ­digitaliseringens skyld er et for længst overstået kapitel. Digitalisering og teknologi skal tage udgangspunkt i brugerens behov.

I måling efter måling ligger Danmark i førerposition, hvad angår digitalisering. Placeringen kan tilskrives et dedikeret fokus, der har stået på siden 80’erne, særligt boostet af et ryk fra 00’erne til i dag med klare og løbende strategier.

På mange måder står vi i en unik position. Vi har i dag et datagrundlag i absolut særklasse f.eks. inden for miljø, forsyning og trafik, som vi bl.a. kan bruge til bedre service overfor borgere og virksomheder.

Vores sundhedsvæsen er blandt de bedste og mest innovative. Universitets- og forskningsverdenen ligeså.
Vi har en god mobil- og bredbåndsdækning, og løsninger som Digital Post, NemID, borger.dk, virk.dk og sundhed.dk modtager misundelige blikke fra udlandet.

Vi står overfor teknologiske landvindinger inden for forbedring af vores velfærd ved brug af kunstig intelligens, robotteknologi og sensorer.

Og vi har en digitaliseringsparat befolkning, der både kan og vil udnytte de nye teknologiske muligheder.

Danmarks digitale paradoks

Vi er kommet langt i Danmark, men har samtidig gjort brugerne så kompetente, at når løsningerne ikke er tidssvarende, brugervenlige og i øvrigt rammer deres behov, så opdager brugerne det.

Brugerne ved godt, hvad digitalisering og nye teknologier kan bidrage med – og de forventer, at services fra det offentlige fungerer lige så smart og brugervenligt, som når de vælger at streame film eller gå på deres netbank.
I DI spurgte vi for nogle år siden vores små og mellemstore virksomheder, hvad de tænkte om offentlige digitale løsninger. Tallene var desværre nedslående.

Knap halvdelen af SMV’erne svarede, at de offentlige digitale løsninger ikke var brugervenlige. Knap 70 pct. var kritiske over koordineringen af de forskellige offentlige digitale løsninger, så virksomhederne f.eks. ikke bliver bedt om at opgive de samme oplysninger flere gange. Det er ikke godt nok.

I november 2018 kom der andre halvtriste tal fra Danmarks Statistik, der viste, at hver fjerde offentligt ansat vurderede, at de bruger mere tid på gentagne processer som følge af digitalisering og teknologi, mens det kun er hver ottende, som bruger mindre tid.

I samme statistik kan vi se, at brugerne ser positivt på den offentlige digitalisering og på digitaliseringens betydning for kontakten til myndighederne. Men det er blot 46 pct., som mener, at det er blevet lettere at komme i kontakt med det offentlige ved hjælp af digitale løsninger.

Det tal burde være højere. Der tegner sig et billede af, at alt for mange løsninger må være bygget uden at tage udgangspunkt i brugerens behov.

Og når det sker, smuldrer brugernes tillid til, at digitalisering kan give et kæmpe produktivitetsløft.

Digitalisering i fællesskab og med fokus på brugeren

Derfor skal vi skabe nye rammer for, hvordan Danmarks digitale udvikling skal udfolde sig.
Den danske digitale model har gjort et godt arbejde indtil nu. Vi skal nu tage de næste skridt i retning mod mere brugervenlighed. Det bør ske i et tættere strategisk samarbejde med det erhvervsliv, som både skal bruge og skabe løsningerne og med systematisk inddragelse af brugerne – hvad end det er borgere eller medarbejdere i den offentlige sektor.

Hvis vi for alvor skal lykkes med en digital velfærd i verdens­klasse, så skal vi blive bedre til at sam­arbejde om, hvad vi kan med teknologien og ­digitaliseringen, og hvad vi så rent faktisk ønsker
Christian Hannibal

Hvis vi for alvor skal lykkes med en digital velfærd i verdensklasse, så skal vi blive bedre til at samarbejde om, hvad vi kan med teknologien og digitaliseringen, og hvad vi så rent faktisk ønsker.

Derfor må det fremover være en bunden opgave for politikere og beslutningstagere i kommuner, regioner og på landsplan at spørge helt enkelt:

Christian Hannibal,
digitaliseringspolitisk chef i DI.

Hvilken værdi får slutbrugeren af denne løsning? Gør den livet lettere eller sværere for brugeren? Og har vi spurgt brugerne, hvordan de oplever løsningen?

På den måde vil vi – foruden at beholde den digitale førertrøje – få en befolkning og et erhvervsliv, der har tillid til, at vores danske digitale løsninger giver bedre service og velfærd.

Og det må i sidste ende være det, digitalisering handler om.