Sponseret af Frederikshavn Kommune

Skagen Havn

Bølgerne bringer vækst til Frederikshavn Kommune

I Frederikshavn Kommune skal investeringer i to omfattende havneudvidelser sikre befolkningsvækst, ­arbejdspladser og økonomisk fremgang. Den plan ser en havneforsker fornuft i.

Da de første bosættere for flere tusinde år siden slog sig ned i det område, der i dag hedder Frederikshavn Kommune, var nærheden til havet afgørende. For vandet gjorde, at de kunne ernære sig ved kystfiskeri og handel. Havet var deres levevej. Sådan er det stadig for en stor del af kommunens beboere.

“Vores beliggenhed ud til en af de mest befærdede vandveje i verden giver os muligheder. Dem udvikler vi hele tiden på. Derfor har vi investeret i havnene, så det lokale erhvervsliv kan udrette mere, og resten af Danmark får øjnene op for det maritime potentiale her i kommunen,” siger Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune.

Det er ikke små investeringer, der er tale om: Flere hundrede millioner kroner har foreløbigt resulteret i 1.200 meter ekstra kaj og 470.000 kvadratmeter havneareal fordelt på to havne, og der er mere på vej.

Frederikshavn Havn

Havnen i hovedbyen ekspanderer

Det vrimler allerede med liv på havnen i Frederikshavn. Her stempler lodser, maskinmestre og maritimingeniører dagligt ind og servicerer de mange tusinde skibe, der bruger havnen årligt. Den kommunalt ejede havn er med 3000 arbejdspladser kommunens vækstmotor og står for omtrent en tredjedel af kommunens skatteindtægter. Potentialet er dog endnu større. Derfor besluttede byrådet i 2015 at udvide og udvikle havnen markant. Den første af to etaper af udvidelsen stod klar i september 2018.

“Havneudvidelsen har fået en god modtagelse blandt nye og eksisterende samarbejdspartnere. Vi har allerede lejet en stor del af de nye arealer ud, og vi forventer at femdoble vores godsomsætning frem mod 2021,” siger administrerende havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen.

Anden etape af havneudvidelsen er undervejs, og den byder på yderligere 170.000 kvadratmeter havneareal og 400 meter kaj. Vanddybden øges samtidig, så verdens største skibe kan lægge til i Frederikshavn. Udvidelsen forventes færdig i tredje kvartal af 2019.

Danmarks største fiskerihavn vokser

Havnen i Frederikshavn er ikke den eneste i kommunen med vokseværk; Skagen Havn har også fået vokseværk og er i dag landets ubetinget største fiskerihavn – men fiskeri er ikke den eneste branche i vækst på havnen. Efter havneudvidelsen er antallet af anlæggende krydstogtskibe mere end firedoblet, hvilket vækker glæde hos havnens bestyrelse.
“Med to – snart tre – udvidelser af havnen skaber vi endnu større og bedre rammer for vores forretningsområder. Det giver os mulighed for at imødekomme interessen fra nye kunder og opnå organisk vækst,” siger direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen.

I 2019 tager man første spadestik til tredje udvidelse af Skagen Havn. Her går man efter yderligere 190.000 kvadrat­meter landareal og knap 1000 meter ny kaj.

Havnene sikrer væksten

Ifølge Frederikshavn Kommunes borgmester, Birgit S. Hansen, er havneudvidelserne logiske investeringer. De sikrer, at maritim arbejdskraft fortsat søger mod kommunen, at virksomheder slår sig ned, og at økonomien og erhvervslivet vækster.

Vi bidrager til, at det maritime erhvervsliv i kommunen kan ­vokse og tiltrække endnu flere spillere
Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune

“Vi bidrager til, at det maritime erhvervsliv i kommunen kan vokse og tiltrække endnu flere spillere – og at der skabes flere arbejdspladser. Havnene er vigtige dynamoer for os, og det er områder, vi er eksperter på: Vi udvider inden for et af de felter, hvor vi er stærkest,” siger Birgit S. Hansen.

Netop det, at udvide inden for sine ekspertområder, er fornuftigt. Det mener en havneforsker fra Aalborg Universitet, der tidligere har analyseret effekten af en udvidelse af den amerikanske New Bedford Havn: En havn, der er sammenlignelig med Skagen Havn og Frederikshavn Havn, når det kommer til erhvervsfokus og funktion.

“Udvidelsen af New Bedford Havn, som var en smule større end dem, man nu ser i Frederikshavn kommune, har været gunstig for det lokale, maritime erhvervsliv. Derfor mener jeg, at hvis man styrker de erhvervsområder, der allerede fungerer i en kommune, så er der god mulighed for at opnå fine resultater,” siger havneforsker Kristen Ounanian.