Mange arbejdspladser er i dag indrettet som storrumskontorer, hvor ventilation er helt nødvendig for at sikre et godt indeklima. Det er dog vigtigt, at virksomheden samtidig sørger for at holde middelniveau i luftfugtighed.

Tør luft er en overset indeklimaskurk

En lav luftfugtighed på arbejdspladsen gør medarbejdere mere syge og mindre produktive. Foruden at medføre ubehagelige gener som udtørrede slimhinder og hovedpine giver tør luft nemlig optimale vilkår for spredning af vira og bakterier.

Indeklima på landets arbejdspladser har været en del i fokus de seneste år, og på virksomheder er man i stor stil blevet bevidst om de gode effekter, der er ved at lufte ud og holde en passende temperatur på mellem 20 og 24 grader. Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø viser flere undersøgelser, som fx LO-rapporten ”Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller”, at en forbedring af indeklimaet kan øge produktiviteten 10-20 pct. blandt medarbejderne på kontorarbejdspladser, hvor indeklimaet er dårligt. Der er således gevinster at hente for både den enkelte og for virksomheden, når indeklimaet bliver taget alvorligt.

Men når luften i et lokale bliver skiftet ud enten ved mekanisk ventilation eller ved at åbne vinduer, falder luftfugtigheden, hvis man ikke har fokus på at regulere det rigtigt. Selvom det ser fugtigt ud udenfor, indeholder kold luft kun ganske lidt vanddamp, og når den bliver varmet op til stuetemperatur, falder den relative luftfugtighed. Problemet er, hvis den relative luftfugtighed kommer under 40 pct. i længere perioder. For i de tilfælde kan det få en negativ indvirkning på medarbejdernes sundhed, øge sygefraværet og give lavere produktivitet, fortæller Jeanet Berg, der er sygeplejerske og Health Consultant hos virksomheden Condair, der forhandler og rådgiver om indeklimainstallationer.

Smitterisiko stiger i tør luft

Hun forstår godt, at det kan være svært at forstå nødvendigheden af en god luftfugtighed i et lokale, når der gennem flere år har været meget opmærksomhed på at skabe tørre og tætte bygninger for at undgå blandt andet skimmelsvamp i krogene. Men der er da heller ikke tale om, at vores huse og lokaler skal være fugtige for, at indeklimaet er optimalt. Luftfugtigheden bør ligge på middelniveau der er 40 til 60 pct., som giver et behageligt klima for mennesker. Er luften for tør, kan det nemlig give gener i øjne, hals og næse og desuden medføre højere risiko for at blive smittet med forkølelses- eller influenzavirus.

Cirka en tredjedel af vira og bakterier er luftbårne, så vi udsættes altså for smitte­risiko af en ­kollega, der er kommet på ­arbejde med næse, der løber og hoste, selvom vi ikke er i kontakt med ­vedkommende
Jeanet Berg

”Kroppens slimhinder, der er vores første barrierer mod vira og bakterier, mister væske som går ud over deres funktion, når luftfugtigheden er lav. Det vil sige, at der er større risiko for, at vi bliver syge. Cirka en tredjedel af vira og bakterier er luftbårne, så vi udsættes altså for smitterisiko af en kollega, der er kommet på arbejde med næse, der løber og hoste, selvom vi ikke er i kontakt med vedkommende,” forklarer Jeanet Berg.

Mange arbejdspladser er i dag indrettet som storrumskontorer, hvor ventilation er helt nødvendig for at sikre et godt indeklima. Det er dog vigtigt, at virksomheden samtidig sørger for at holde middelniveau i luftfugtighed. For vira og bakterier hvirvler rundt i længere tid, fordi molekylerne bliver lettere i tør luft, da de ikke indeholder så meget vand. Når luften er tør, trækker den fugt tilsig fra sine omgivelser. Det gælder både mennesker, planter og alt som indeholder vand – også molekyler i luften.

”Hvis luften til gengæld har en middel relativ luftfugtighed på 40 til 60 pct. er disse molekyler med fx en influenzavirus tungere, og vil hurtigere falde ned på en overflade og blive fjernet ved almindelig rengøring,” siger Jeanet Berg og peger på, at vira og bakterier desuden hurtigere går til grunde i et miljø med en relativ luftfugtighed over 40 pct.

Følg udvikling i luftfugtighed med et hygrometer

De første indikatorer på, at luften er for tør på en arbejdsplads som fx et åbent kontor, er statisk elektricitet, og at medarbejdere begynder at opleve røde, tørre og irriterede øjne og få hovedpine. Det skyldes udtørring af slimhinder og dehydrering af kroppen. Jeanet Berg fortæller, at menneskekroppen er ret god til at kompensere for tør luft, men kun i kortere perioder ad gangen. Det vil sige, at hvis vi kun opholder os kort tid i et rum med lav luftfugtighed, vil vi formentlig ikke registrere det, men efter 6-8 timers arbejde vil symptomerne vise sig hos de fleste. Når luften er tør, vil medarbejdere, der arbejder ved pc eller taler meget i telefon, være særligt udsatte. Øjet fokuserer, vi blinker mindre og slimhinderne tørrer derved hurtigere ud. Det samme gælder når vi taler meget eller trækker vejret gennem munden. Som en helt naturlig forlængelse af indsatsen for et godt indeklima mener hun, at en virksomhed bør holde øje med niveauet for luftfugtighed med et hygrometer og følge op med relevante tiltag, hvis luften bliver for tør.

Jeanet Berg, sygeplejerske og Health Consultant i Condair