"Det kan være svært at sige det rigtige, når en kollega har stress og nogle gange undgår vi kontakt med mennesker, der har det svært – fordi vi tror, at vi skal fixe dem. Det skal vi ikke" - Tina Buch Olsson, Dansk Erhverv. Foto: Colourbox.

Tag ansvar for stress og bryd tabuet

Stress er i sig selv en hensigtsmæssig reaktion, som vi mennesker har udviklet og bevaret gennem tusinder af år. Hjernen oplever, at vi føler os truet og sætter kroppen i stand til at kæmpe eller flygte.

Produktionen af stresshormoner hjælper til med at mobilisere energi, så vi kan overkomme den udfordring, der ligger foran os. Men hvis tilstanden bliver langvarig, kan den være skadelig. Sjældent i dag er vi truet på livet, men hjernen vil modtage ulyst, bekymringer og pres som en trussel – og så sættes hele alarmberedskabet i kroppen i gang.

Det er meget forskelligt, hvad der stresser os, ligesom det også er forskelligt, hvordan vi hver især bedst forebygger stress og takler opstået stress. Stress vil meget sjældent kun udspringe af arbejdsmæssige forhold, men i kombination med forhold uden relation til arbejdet.

Stress er fortsat et tabu

For mange er stress fortsat et tabu. For den enkelte, der rammes af stress, er det fortsat svært at gå til sin leder og bede om hjælp. Vi frygter, at det udstiller os som svage, selvom det modsatte i virkeligheden er tilfældet. At tage ansvar for sin egen situation og foretage de nødvendige justeringer er i virkeligheden en styrke.

Der kan være en bekymring for at sætte stress på dagsordenen i en virksomhed. For bliver medarbejderne ikke bare mere stressede, hvis vi taler for meget om det? Ved at sætte fokus på stress, og på hvad stress er, vil man tværtimod forebygge stress. Man vil også opnå at både medarbejdere og ledere bedre kan skelne mellem, hvad der er stress og hvad der er almindelig travlhed eller kortvarigt pres.

Hvem har ansvaret for stress?

Vi ved kun selv hver især, hvordan vi har det og derfor påhviler det den enkelte at tage det første skridt hen imod en forandring. Derudover har organisationen, lederen og kollegaer et stort ansvar for at forebygge og håndtere stress i virksomheden.

Organisationens ansvar

Beslut hvilken kultur og værdier, der skal være gældende i jeres virksomhed. Valget påvirker balancen mellem krav til og ressourcer hos den enkelte medarbejder. Medarbejdere, der trives performer bedre og gevinsten ved at sætte fokus på forebyggelse af stress skaber arbejdsglæde og bundlinje.

Formuler jeres stresspolitik og giv lederne de nødvendige værktøjer. Med en stresspolitik signalerer virksomheden klart, hvordan ledelsen forholder sig til stress, og hvem der skal gøre hvad på hvilke tidspunkter i et stressforløb. Ved at arbejde med og nedskrive holdningen til stress i en politik, kommer holdningen nemmere til at fungere som et ledelsesværktøj. For medarbejderne vil det være et klart signal om, at stress bliver taget alvorligt. Politikken er derfor et redskab for både ledelse og medarbejdere, som bliver klar over deres handlemuligheder, og hvad der forventes af dem.

Dit ansvar som leder

Det kan være svært for dig som leder at vide, om din medarbejder er stresset. De har selv et ansvar for at komme til dig, men tag fat i ændret adfærd. Oplever du at din medarbejder agerer anderledes, så fat i det. Det kan være mange ting, men uanset om det er flere fejl i leverancerne, forringet kvalitet, manglende overblik, mere tavshed, aggression eller noget helt andet, så tag dialogen. Hjælp din medarbejder til prioritering, når det er nødvendigt.

På den brede bane bør du være opmærksom på, hvordan du forebygger stress ved at skabe trivsel, samarbejde, tillid, motivation, mening og sammenhæng. Vis interesse, omsorg og opmærksomhed. Afstem krav og forventninger gennem åben dialog.

Dit ansvar som kollega

Som kollega spiller du en væsentlig rolle på din arbejdsplads i at skabe et godt samarbejde, tillid og trivsel.

Støtte og opbakning fra kolleger opstår, når man har oplevelsen af at blive lyttet til. Det kan være svært at sige det rigtige, når en kollega har stress og nogle gange undgår vi kontakt med mennesker, der har det svært – fordi vi tror, at vi skal fixe dem. Det skal vi ikke. Men vi kan altid spørge, hvordan en kollega har det – hvis vi oplever ændringer i adfærd. Vi kan lytte. Og vi kan altid hjælpe ved at opfordre kollegaen til at gå til lederen og ved at hjælpe opgavemæssigt der, hvor vi kan.

Dit ansvar som medarbejder

Lyt til stress-signalerne og tag fat i din leder, hvis der er behov for justeringer. Husk at ingen er perfekt og bed om hjælp, når det er nødvendigt. Pas på ikke at køre dig selv for hårdt. Og pas på din hjerne, hjernen brænder ud, hvis den ikke får ro fra tankerne om arbejde, planlægning og bekymringer. Tag din motivation alvorligt. Find ud af hvad der er altafgørende for din motivation i arbejdslivet og tag ansvar for at gå efter det. Tag stress alvorligt og foretag de nødvendige skridt.

Tina Buch Olsson, Chefkonsulent, HR & Ledelse

Tina Buch Olsson, Chefkonsulent, HR & Ledelse