En frokost bør ikke bare være sund, men også lækker og varieret, ligesom frugten bør være frisk og indbydende for at gøre tilbuddene så attraktive, at de bliver valgt til. Foto: Colourbox.

Sunde kosttilbud på jobbet lønner sig

En god kantine og frugtordning på arbejdspladsen er meget mere end blot et personalegode. Ved blandt andet at give medarbejderne tilbud om sund frokost og pause-snacks er der gevinster for både de ansatte og virksomheden.

De danske virksomheder prioriterer i stigende grad sundhed på arbejdspladsen, viser flere undersøgelser. Det drejer sig om tilbud som sund kost, motion og sundhedsforsikringer, der kan være med til at øge medarbejdernes tilfredshed, motivation og arbejdsglæde samt at nedbringe sygefraværet. I en rapport fra Sundhedsstyrelsen, Sundhed og trivsel på arbejdspladsen, fremgår det, at langt de fleste danske virksomheder har en politik, der retter sig mod mindst ét af områderne kost, rygning, alkohol, motion og stress, men i de færreste tilfælde er der tale om målrettede initiativer.

Der er ellers ifølge Sundhedsstyrelsen konkrete gevinster at hente for virksomhederne ved at arbejde systematisk med sundhed på arbejdspladsen både hos store og små virksomheder med en langsigtet, strategisk funderet sundhedsfremmeindsats. Ved at investere i en fornuftig livsstil på arbejdspladsen opnår man nemlig sundere medarbejdere, som er mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet, er mindre syge, har mere overskud og trives bedre, hvilket i sidste ende kan aflæses på virksomhedens bundlinje.
Det naturlige valg for medarbejdere

Der er således gode grunde til at betragte tilbud om firmafrugt og sundt tilberedt frokost som mere end personalegoder, der hjælper med at fastholde og tiltrække medarbejdere. Men en vigtig pointe er, at de sunde tilbud netop er tilbud og ikke opleves som et pres fra ledelsen eller kollegaer. Derfor bør en frokost ikke bare være sund, men også lækker og varieret, ligesom frugten bør være frisk og indbydende for at gøre tilbuddene så attraktive, at de bliver valgt til. Ikke blot som et sundt alternativ, men som det naturlige valg. Hos firmafrugtleverandøren FrugtKurven.dk kan man helt konkret mærke, at trenden går mod sundere mellemmåltider, fortæller salgs- og marketingschef Lasse Dahlerup:

”Siden virksomheden blev etableret for 19 år siden, er det gået støt frem, og mest markant de seneste fem år, hvor vi har haft en årlig vækst på mellem 25 og 30 pct. Vores kunder er virksomheder, der gerne vil stille lækker frugt til rådighed for medarbejderne, og det handler om kvalitet, friske varer og variation. For hvis ikke de elementer er i orden, vil medarbejderne ikke vælge frugt eller nødder som mellemmåltid.”

Kvalitetsbevidste danskere

Han mener, at en af årsagerne til FrugtKurvens vækst er, at virksomheden består af håndplukkede frugtnørder, der hver dag gør noget særligt ud af præsentation og udvælgelse af den leverede frugt.

”Det er frugt, som medarbejderne rent faktisk får lyst til at spise. Danskerne er utroligt bevidste om, hvad de køber, og de stiller selvfølgelig de samme krav til det, de spiser på arbejdspladsen,” siger Lasse Dahlerup fra FrugtKurven.

Han peger på, at når nu en virksomhed har besluttet at investere i medarbejderens sundhed med en frugtordning eller frugtkurv, bør man gøre det fuldt ud, for de gode intentioner kan nemt tippe over til at blive negativt opfattet.

”For eksempel hvis man oplever, at man selv kan købe bedre frugt i supermarkedet, end de hårde pærer, virksomheden tilbyder. Eller hvis der altid ligger de samme bananer, og man gerne vil prøve sæsonens friske frugter. I de tilfælde bør virksomheden overveje, om ikke pengene er bedre givet ud ved at betale lidt mere og købe frisk kvalitet og variation frem for store mængder af det samme uge for uge, som hurtigt bliver et halv­sløjt tilbud, der ikke kommer længere end til frugtskålen,” siger Lasse Dahlerup.