"Trenden i disse år går meget i retning af ”experiential learning” – at gøre noget sammen og reflektere – i stedet for bare at tale" - Thomas Liebe, partner og Team Training Manager i CoastZone. Foto: Colourbox.

Nærvær og sårbarhed skal med på teambuilding

Teambuilding har bevæget sig væk fra konkurrencer i brobygning til, at ingen skal vinde. Moderne ­teambuilding handler blandt andet om at fejre fællesskabet og sætte fokus på ­adfærd og samarbejde, ­mener partner i CoastZone Thomas Liebe.

Teambuilding trender i disse år. Og samtidig med, at mange virksomheder sender store grupper af medarbejdere og ledere af sted på teambuilding, vokser kravene til indholdet og formen på kurserne. Ræsonnementet fra mange virksomheder er, at det ikke nytter noget at sætte folk til at bygge broer eller bide hovedet af høns i den tro, at det styrker sammenholdet i teamet, hvis der måske snarere er brug for en hel dags fred og ro til at tale under åben himmel.

Thomas Liebe, der er partner og Team Training Manager i CoastZone, som blandt andet udbyder teambuilding­kurser, har mere end 15 års erfaring på området. Han mener grundlæggende, at det er essentielt at sondre mellem teambuilding og underholdning.

”Teambuilding og underholdning er to vidt forskellige ting, men begreberne bliver desværre ofte blandet sammen. Teambuilding handler om at træne eller have fokus på samarbejde, og det handler om at blive bedre, end man i forvejen er. Ofte drejer det sig om adfærd, altså måden, vi er sammen på. Teambuilding har et mål, og der er en mening med det. Derimod er en tur for alle medarbejdere i et oplevelseshus, på latterkursus eller til middag på en restaurant underholdning, som kan være nok så hyggeligt – det har bare ikke noget med teambuilding at gøre,” understreger Thomas Liebe.
Faktorer som nærvær og sårbarhed bliver ofte skubbet i baggrunden i en travl hverdag i ”hamsterhjulet”. Men netop de to begreber skal ifølge Thomas Liebe i centrum på teambuilding både i det fysiske og mentale rum for at få skabt den nødvendige tillid.
”Nærvær og sårbarhed øger tilliden mellem mennesker, og tillid er en grundfaktor i alle relationer, også i et team. Tillid opnås i dialog og i fællesskab, så velfungerende teambuilding gør, at tilliden bliver øget,” forklarer Thomas Liebe.

Jo vildere, desto bedre

Inden invitationerne sendes af sted til medarbejderne, er det meget vigtigt at få afdækket, hvor og hvordan kurset skal foregå.

”Nogen synes som udgangspunkt, at jo vildere, højere og vådere, det er, desto bedre. Andre synes, den form for aktiviteter er spild af tid og vil hellere have nærværende diskussioner, og nogen vil helst bare være sammen. Hele afdækningen af, hvad det er for mennesker, og hvad vi som arrangører skal gøre for at give dem de optimale rammer at være sammen i, er sindssygt vigtigt. Der er jo ingen idé i at sende folk ud på forhindringsbane, hvis de synes, det er dumt og meningsløst,” siger Thomas Liebe.

Trenden i disse år går meget i retning af ”experiential learning” – at gøre noget sammen og reflektere – i stedet for bare at tale. Inden for det område er der mange forskellige retninger: Det kan være lige fra at udnytte den nyeste teknologi over at være offline og sidde trygt omkring et bål til andre, som foretrækker en hel buffet af muligheder. Med buffeten er devisen, at der skal være noget for alle, og det skal give mening: Hvis man foretrækker at gå en tur og snakke, gør man det. Hvis nogen vil klatre højt op, gør de det.

”Tidligere var teambuilding ofte noget med at dyste mod hinanden i hold om for eksempel at bygge en bro, og så fik det blå og det røde hold point efter, hvor gode de var til at arbejde sammen eller hvor hurtige de var. Nu er trenden mere, at der ikke er nogen, som skal vinde. Fokus er i stedet på det faktum, at man på en arbejdsplads er afhængige af hinanden. Så teambuilding i dag handler blandt andet om at fejre fællesskabet,” siger Thomas Liebe.

Formålet med at sende medarbejderne eller lederne på teambuilding er også meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det kan være i kølvandet på forandringer eller udskiftninger i medarbejderstaben, det kan være en succes, der skal forsøges fastholdt – eller det kan være et forsøg på at sammentømre et team, som ikke fungerer i sin performance eller sin adfærd.

Tilbage står det gode spørgsmål, om teambuilding anno 2019 virker. Giver en dag i skoven eller i et kursuscenter bedre sammenhold og bedre performance? Ifølge Thomas Liebe er svaret ja.

”Der er mange måder at måle på, om teambuilding virker, og det er vigtigt, at vi bliver ved med at stille spørgsmålet for herigennem at blive mere klar på, hvad vi præcist måler og hvordan. Når dét står klart, bliver måden, vi kommer derhen, også mere klar for både kunde og leverandør. Men grundlæggende vil jeg sige, at teambuilding virker og kan måles på bundlinjen. Der er helt klart return of investment, for ellers havde vi og vores kolleger ingen eksistensberettigelse,” siger Thomas Liebe.