Sponseret af Catalystone

"Vi kommer til at bruge mere af vores tid på at interagere med andre mennesker, men på en anden måde, end det sker i dag. Hvor vi i dag har mange møder, hvor vi sidder ansigt til ansigt, og taler med kolleger, der fysisk befinder sig tæt på, kommer vi fremover til at have interaktion med mennesker, som sidder langt væk" - Avtar S. Jasser. Foto: Colourbox.

Digitalisering sætter ­medarbejderne i centrum

Virksomhederne skal fremover værdsætte, udvikle og lede sine ansatte i langt ­højere grad, end det sker i dag, mener CEO Avtar S. Jasser fra HR-systemleverandøren ­CatalystOne.

Selvom vi er på fuld vej ind i en tidsalder, hvor ny teknologi og digitalisering spiller en stadig større rolle på arbejdspladserne, betyder det ikke, at værdien af medarbejderne falder. Tværtimod vil medarbejderne komme endnu mere i centrum, og virksomhederne bliver nødt til at værdsætte, udvikle og lede sine ansatte i langt højere grad, end det sker i dag.

Sådan lyder forventningen hos CEO i HR-systemleverandørvirksomheden CatalystOne Avtar S. Jasser, når han skal vurdere fremtidens arbejdsplads.

Den fremtid, der i mange brancher og sektorer venter lige rundt om hjørnet, handler bl.a. om, at de fleste arbejdsprocesser bliver støttet af IT-værktøjer, som minimerer behovet for administration og dobbeltarbejde. De digitale løsninger vil være meget enklere at anvende end gårsdagens løsninger og vil langt hen ad vejen ligne de apps, vi bruger i privatlivet.

»Forenklingen af interaktionen med teknologien, f.eks. gennem chat og audio bots, vil reducere barriererne mellem mennesker og maskiner, og jeg forventer, at velkendte systemer som CRM, ERP og HR-systemer vil vokse i antal og blive kraftigt forbedret. Blandt andet vil det blive lettere at bruge data fra de forskellige systemer og få dem til at tale sammen,« siger Avtar S. Jasser.

For medarbejderne på virksomhederne vil digitaliseringen ifølge Avtar S. Jasser betyde voldsomme ændringer. Men når først ændringerne er implementeret og man har vænnet sig til nye arbejdsgange og nye systemer, vil effekten på arbejdslivet være positiv.

»Medarbejderne kommer til at slippe for mange kedelige opgaver fyldt med gentagelser. Til gengæld kan tiden blive brugt på arbejde, som skaber værdi. Men det kræver, at medarbejderne tilegner sig nye kompetencer og er villige til løbende at udvikle sig,« fastslår Avtar S. Jasser.

Øget behov for feedback

I forhold til lederrollen bliver den i fremtiden endnu mere krævende, når det gælder om at tiltrække og fastholde de nødvendige digitale kompetencer, men også i forhold til at give feedback til medarbejdere, som ofte vil være spredt over fysiske afstande.

»Hierarkisk ledelse og topstyrede organisationer vil ikke i fremtiden være attraktive arbejdspladser. Derimod kræver fremtidens medarbejdere både større involvering og transparens, og der vil være en forventning om diversitet på alle parametre samt frihed til at tænke ud af boksen,« siger Avtar S. Jasser.

Også feedback er noget, lederne i fremtiden skal skrue op for, især i forhold til de unge medarbejdere.

»Fremtidens medarbejdere har et større behov for at blive set af sin leder og få feedback og coaching – blandt andet fordi, vi i høj grad kommer til at arbejde i geografisk spredte teams. Medarbejdere og ledere ses ikke nødvendigvis hver dag, og derfor er det vitalt, at lederne får skabt en arena for feedback og coaching og får sat det i system. Medarbejderne har brug for ledere, som er nærværende og kan motivere, og især de unge medarbejdere har brug for at blive hjulpet og korrigeret. De unge vil ikke fortælles, hvad de skal gøre. De vil tænke selv, men ikke uden at blive coachet og få feedback,« understreger Avtar S. Jasser.

Han frygter ikke, at digitalisering vil føre til isolering af medarbejdere og mindre personlig kontakt – snarere tværtimod.

»Vi kommer til at bruge mere af vores tid på at interagere med andre mennesker, men på en anden måde, end det sker i dag. Hvor vi i dag har mange møder, hvor vi sidder ansigt til ansigt, og taler med kolleger, der fysisk befinder sig tæt på, kommer vi fremover til at have interaktion med mennesker, som sidder langt væk. Der vil blive endnu flere digitale kanaler til dialog med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere. Det vil blandt andet betyde, at chat, dialog- og feedback-funktioner bliver indbygget i mange flere systemer og løsninger, også inden for HR,« vurderer Avtar S. Jasser.

Avtar S. Jasser, CEO i HR-systemleverandørvirksomheden CatalystOne