Sponseret af Qbit

Med Jedox, er alle data og forretningsprocesser digitaliseret, så løsningen styrer kommunikationen til brugerne i forretningen, og sørger for at alt input i form af ændringer til forecast, forslag til nye initiativer, forklaringer automatisk indsamles og konsolideres prompte. Foto: Qbit.

Tryg koncern prognose – Rolling Forecast og analyse platform

Det er afgørende for direktionen og koncernen, at have indsigt i udviklingen af forretningen indenfor en række områder. Til dette havde Tryg over en årrække udviklet avancerede og komplekse Excel og Access modeller, til at understøtte prognosen.

Det var tidskrævende og ressource tungt.

Udfordringen var dog, at modellerne krævede mange manuelle processer. Det krævede 6 ugers arbejde at indsamle og forberede en prognose, og samtidig var det teknisk vanskeligt at vise rullende forecast – for indeværende år og 3 år frem. Det var ofte på et hængende hår, Group Finance nåede, at levere prognosen hvert kvartal.

Excel og Access modellen var, over tid, blevet så stor, kompleks og personafhængig, at risikoen var stor for fejl, fejlindtastninger i forretningen samt inkonsistente resultater. Videre var det tungt og vanskeligt at holder styr på prognose versioner, og styring af de mange forklaringer, i forhold til hvem, der har leveret hvad og hvornår.

Det var vanskeligt at konsolidere de mange Excel ark og modeller, og det var meget tidskrævende at checke og validere data, og de konsoliderede versioner, for at være sikker på, at grundlaget for kvartalsprognosen var i orden og med rette kvalitet.

Ny digital og automatiseret Rolling Forecast løsning med Jedox, automatiserer, effektivisere processen og gør det nemt for brugerne

Tryg valgte i efteråret 2016 Jedox som ny platform til at erstatte den kørende Excel/Access model, i et migreringssamarbejde med Qbit.

Foto: Qbit.

Med Jedox får Tryg en integreret og levende verden, med rullende og dynamisk forecast fra en vilkårlig start-periode, med automatiseret data load, validering og direkte konsolidering af de indberetninger og forklaringer.

Hvad der tog 6 uger tidligere, tager nu kun 1 uge

Med Jedox, er alle data og forretningsprocesser digitaliseret, så løsningen styrer kommunikationen til brugerne i forretningen, og sørger for at alt input i form af ændringer til forecast, forslag til nye initiativer, forklaringer automatisk indsamles og konsolideres prompte. I stedet for de besværlige regneark med mange underark, modtager forretningen nu målrettet, enkel og brugervenlige prognose-ark, i en moderne browser, som gør det enkelt og hurtigt for brugere at få adgang til opdateret information, og hurtigt og enkelt at rapportere til Group Finance.

Brugerne indrapporterer forventninger og initiativer med tilhørende business case

Brugerne skal forholde sig til en række forhold. F.eks., hvis der forekommer en stigning i indbrud, hvad gør vi? – hvilke initiativer sætter vi så i værk, for enten at nedbringe antallet eller justere i vilkår eller pris, og hvilken økonomisk påvirkning får det.

Rolling Forecast baseret på økonomi og initiativer for de næste 3 år

Ledelsesrapportering til direktionen sker for at levere en prognose på udviklingen, og forventninger til Tryg koncernens performance på kort og lang sigt, for at sikre, at dialogen på ledelsesniveau understøtter, at man løbende og agilt forholder sig til, om koncernens indsatser og initiativer bringer Tryg i den rigtige retning: I Tryg´s koncern prognose måler den på forskellige elementer og input, som beregnes og leveres i en samlet prognose og P&L.

Tryg løsning: State-of-the-art Forecast og konsolideringsmotor

Hvordan foregår processen for Rolling forecast hos Danmarks største forsikringsvirksomhed?
Med Jedox, har Tryg Forsikring en automatiseret prognoseproces, der kan producere en day-to-day forventet prognose 3 år frem i tiden med færrest mulige ressourcer. Desuden har koncernens controllere i Danmark, Sverige og Norge nu en fælles værktøjskasse til økonomisk ad hoc analyse.

Step 1 – Baseline

Prognosens udgangspunkt skabes ved indlæsning af:

 • Skadesprocenter fra hensættelses afdelingen,
 • Portefølje af forsikringer (bestand) fra datavarehus samt
 • Realiseret omkostninger fra SAP

Group Finance sikrer indlæsning af data, og åbner op for at prognose versionen kan tages i anvendelse, og klarmelder prognosen med deadlines til lokale controllere, på tværs af lande og business units.

Step 2 – Indtastning og opdatering

Herefter er prognosen åben for en række indtastninger-/opdateringer som de lokale controllere gennemfører i systemet. Det gælder;

 • Valg af regler i forbindelse med 12 mdrs. fremskrivning af forsikringsportefølje
 • Korrektioner og observationer, index, inflation, mm., der har indflydelse på skadesprocenten.
 • Oprettelse af nye eller opdatering af eksisterende forretnings initiativer, der har effekt på præmier, erstatninger og omkostninger.
 • Korrektion af FTE faktor, til og afgang i personale, der har effekt på beregning af omkostninger.

Step 3 – Automatisk beregnings- og konsolideringsmotor

Systemets beregnings- og konsolideringsmotor understøtter, at de lokale controllere ved tryk på en knap, får vist effekterne af indtastninger og opdateringer. Effekterne af initiativer, index,  nflation, korrektioner og fremskrivninger illustreres nemt og overskueligt som dele af en ”lagkage”, som controllerne kan bruge til analyse af resultater, og løbende finjustere prognosen.

Step 4 – Omkostningsallokering

Group Finance lukker for indtastning, og foretager en allokering af omkostninger fra costcentre, ud på de enkelte business units og produkter. Herefter lukkes for prognoseversionen i systemet, og en rapportpakke danner grundlag for følgende:

 • Kommunikation af forventet prognose ud til de finansielle markeder
 • Analyse til sammenligning med tidligere prognoser og årsagsforklarende forskelle.
 • Analyse og årsagsforklarende udvikling i erstatningsniveau
 • Teknisk resultat (indtægter/omkostninger) på tværs af lande og business units = technical result

Herudover har controllerne med Jedox excel add-in, fri adgang til at lave egne ad hoc analyser på de data, kuber, beregningsregler, versioner, etc., som den samlede løsning består af.

Tags: ,
Fremtid

Tryg har planer om at bruge Jedox til flere områder fremover. Tryg anvender i dag en anden applikation til salgsstyring og prognose, og vil erstatte denne med Jedox for en mere moderne, brugervenlig og integreret applikation. Videre vil Tryg overveje at anvende Jedox Artificial Intelligence, for at blive bedre til at forudse ændringer/trends baseret på mange data, bl.a. hvis kunder er på vej væk, og derved mulighed for at reagere før det er for sent.