"I nær fremtid vil vi formentlig se specialsystemer, der selv kan scanne internettet for relevante kandidater og dermed spare virksomhederne for store omkostninger" - Kim Staack Nielsen. Foto: Colourbox.

HRM-systemer i rivende udvikling – hvor ender det?

Algoritmebaserede udvælgelse af kandidater er her allerede, og på spring står den kunstige intelligens.
HRM-systemerne har revolutioneret sig selv, og rejsen er langt fra ved vejs ende.

Der var engang i starten af 1990’erne, hvor lønsystemer var det eneste it-værktøj, der var direkte knyttet til den daglige personaleadministration.
Den tid er for længst forbi, og i dag benytter stort set alle mellemstore og store virksomheder et HRM-system, der giver dem overblik over medarbejdernes kompetencer og ikke mindst udviklingspotentiale.

Spørger man Kim Staack Nielsen, der er Chairman/CEO for DANSK HR, og som har holdt mere end 1.000 foredrag om Human Resources gennem de seneste 25 år, er der tale om en helt naturlig udvikling.

”Det handler jo om, at virksomhedernes produkter er blevet meget mere komplekse, og at kravene fra markedet lynhurtigt skifter karakter. Dermed er det ikke sikkert, at du som virksomhed har behov for de samme kompetencer i morgen, som du har i dag,” siger han og fortsætter:

”Det betyder igen, at det er helt afgørende for virksomhederne at kende deres medarbejderes nuværende kompetencer i detaljen, så de hurtigt kan sætte ind med rekrutteringsindsatser eller efteruddannelse, når behovet melder sig. Og taler vi om virksomheder på 80 – 100 ansatte eller flere, har man altså brug for en solid portion computerkraft for at løse den opgave.”

Lovgivningen stiller krav

Hos virksomheden Amesto Solutions, der bl.a. forhandler HRM-systemer, nikker man genkendende til den beskrivelse.
EU’s persondataforordning, der blev implementeret sidste år, ville f.eks. være helt umulig for de større virksomheder at efterleve uden et moderne HRM-system, siger HRM-konsulent, Lena Sehested Nørbæk.

”Det er et eksempel på hvordan markedskravene og i det her tilfælde lovgivningen gør det nødvendigt med effektive it-værktøjer. Uden dem ville det være helt umuligt for en virksomhed af en vis størrelse at imødekomme lovgivernes krav om f.eks. indsyn og retten til at få slettet sine data. Af samme grund oplevede vi også en meget stor interesse for vores produkter frem mod maj sidste år, hvor forordningen trådte i kraft. Der var rigtig mange, der skiftede Excel-arket ud med et fuldt integrerbart og cloudbaseret HRM-system.”

AI på spring

”Men HRM-systemernes rejse er langt fra tilendebragt endnu. Faktisk tyder en del på, at den måske først lige er begyndt,” siger Kim Staack Nielsen.
”Vi står jo overfor et gennembrud indenfor kunstig intelligens eller AI, som det også kaldes. I nær fremtid vil vi formentlig se specialsystemer, der selv kan scanne internettet for relevante kandidater og dermed spare virksomhederne for store omkostninger. Allerede i dag har vi jo algoritmebaserede systemer, der i en gruppe af ansøgere kan udvælge dem, der skal til samtale og desuden få sendt et høfligt afslag til resten.”

I nær fremtid vil vi formentlig se specialsystemer, der selv kan scanne internettet for relevante kandidater og dermed spare virksomhederne for store omkostninger
Kim Staack Nielsen

Dermed er man også inde ved det, som man i Amesto Solutions ser som det allervigtigste for et HRM-system.

”Ud over at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere er kernen jo, at systemerne frigør tid hos ledelsen. Det er tid og ressourcer, der i stedet kan investeres i reel ledelse og i at skabe den performancekultur, som alle virksomheder efterspørger,” siger Lena Sehested Nørbæk.

Fyret af en maskine?

Hvor udviklingen ender, og i hvor høj grad vi ønsker at automatisere diverse HR-processer, er et åbent spørgsmål, siger Kim Staack Nielsen. Han nævner, at HR-managere visse steder i udlandet automatisk bliver underrettet, når en medarbejder beskæftiger sig med opgaver, som vedkommende egentlig er overkvalificeret til.

”Det handler selvfølgelig om fastholdelse, og om frygten for at medarbejderen forlader virksomheden, hvis han eller hun ikke føler sig tilstrækkeligt udfordret. ”
I samme boldgade har Amazon netop afskediget 300 medarbejdere, der alle blev udvalgt af virksomhedens HRM-system alene.

Den fremgangsmåde har Kim Staack Nielsen dog svært ved at se gennemført i Danmark.

”Jeg tror, at vi i Danmark vægter den menneskelige faktor højere. Vi vil gerne have smarte systemer, der kan hjælpe os med at være konkurrencedygtige, men vi ser dem i højere grad som en følgesvend og ikke som noget, der skal overtage totalt eller skærme os mod de svære samtaler. Det tror jeg er en meget sund indstilling, der har stor betydning for virksomhedens kultur.”

 


Lena Sehested Nørbæk, HRM-konsulent, Amesto Solutions.

Kim Staack Nielsen, Chairman/CEO, DANSK HR