Sponseret af Praice

Din adfærdsprofil består både af din egen vurdering og dit netværks vurdering. Du kan derfor se, hvordan du opfattes og dele dette med virksomheden i rekrutteringsprocessen. Dermed kan virksomheden bedre vurdere dig og matche dig til det rigtige job.

Dansk virksomhed genopfinder rekruttering

Netværket validerer ­ansøgeren og udvælgelsen sker på baggrund af data.

Den danske virksomhed Praice vender op og ned på principperne i rekruttering. Praice’s psykologiske chefkonsulent og ekstern lektor på CBS, Betina Ingerslev, forklarer:

”Rekrutteringsbranchen arbejder stadig efter en 150 år gammel metode, hvor man først og fremmest udvælger kandidater efter deres direkte erfaring eller uddannelse. Det kan dog være svært at gennemskue, hvilke reelle kompetencer en ansøger har oparbejdet i sine tidligere stillinger. Personlighedstest bliver ofte kun brugt på et meget lille antal ansøgere, og på den måde udelukker virksomhederne sig selv fra mange gode kandidater, der besidder de helt rigtige egenskaber, men som blev sorteret fra for tidligt. Samtidig bruges data ikke i særlig høj grad til at forberede rekrutteringen og udvælge kandidaten. Det gør vi nu op med.”

Erhvervslivet og industrien har i HR-sammenhæng stadig problemer med at udnytte og aktivere data til at forbedre deres arbejdsgange. ”Tallene taler deres tydelige sprog: en høj grad af digitalisering giver en høj grad af værdiskabelse. […] Det betyder at danske virksomheder må og skal have fokus på digitalisering. Ellers sakker de agterud i forhold til virksomheder i andre lande.” som Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, for nyligt skrev i en artikel. Og selvom HR-Tech branchen globalt er i eksponentiel vækst, er der som sagt mht. digitalisering indenfor HR og særligt rekruttering lang vej endnu.

Betina forklarer, at data er hele styrken og fordelen i Praice. Med adfærd som omdrejningspunkt afdækkes virksomhedens og afdelingens DNA digitalt allerede langt inden rekrutteringen starter. Systemet kan dermed spotte den gode medarbejder og bruge denne viden i selve rekrutteringen. Alle ansøgere testes på under 5 minutter allerede når de søger og ansøgerens netværk validerer systematisk, hvordan de opfatter personens adfærd, dvs. en 360° vurdering. Ved at matche ansøger og virksomhedens DNA rangerer systemet kandidaterne – og giver samtidig dybere indsigt end CV og ansøgning gør. Det sparer enormt meget tid og giver ro i maven, når der skal tages en beslutning. Systemet bliver automatisk klogere over tid og kan justere sine kriterier. Da Praice ikke kræver certificering, kan den enkelte leder også bruge værktøjet og HR kan dermed frigive ressourcer til andet end rekruttering.

Ambitionerne er høje hos den danske start-up. Det overordnede mål er, at alle på arbejdsmarkedet i Danmark har en Praice profil, så det er nemt at ansøge, nemt at rekruttere og nemt at matche med det rigtige job – også fremtidens jobtyper. Det vil give et fælles sprog og rammeværk når der tales om karaktertræk.

Det er vigtigt, at personen kommer mere i fokus end CV’et på alle typer jobs og i alle brancher. CV’et viser din erfaring, men ikke om du og din erfaring passer ind i virksomheden. Det vil hjælpe i rekruttering, i samarbejdet med kolleger, samspillet med chefen, indlæring og glæden ved at gå på arbejde. Der er samtidig en hel Millennial generation (født 1981-1996), som klart forventer at en arbejdsgiver ser dem for hvem de er, mere end hvad de har lavet.

Nogle af forudsætningerne for, at ambitionerne kan indfries er:

  • At det ikke kræver en databehandleraftale for at virksomheden kan bruge det.
  • At Praice er født som en cloud baseret platform og dermed altid tilgængelig på alle devices.
  • At det købes som en service af virksomheden på abonnementsbasis. Det er dermed nemt at starte op, kræver ikke IT ressourcer og fremtidige forbedringer kommer automatisk ind i systemet
  • At Praice er gratis for slutbrugeren, som ejer sin egen test og dermed har magten over sine egne data. Profilen kan deles med en eller flere virksomheder og bruges til jobsøgning, onboarding i en virksomhed, samtale med sin leder og meget mere.
  • At en profil er 360° valideret via personens eget netværk.

Selvom produktet i sin nuværende form først blev lanceret for ca. et år siden, har Praice allerede tiltrukket flere store kunder, som har fået afdækket deres DNA og lægger det til grund for rekruttering. Alene siden lanceringen, har mere end 10.000 mennesker udfyldt en adfærdsprofil for sig selv eller en ven. Interessen i denne form for adfærdsprofil er tydeligvis stor og Betina Ingerslev forklarer, at det hænger sammen med Praice’s fokus på både den enkelte og virksomheden.

Vores adfærdsprofiler er jo med folks accept altid tilgængelige til både rekruttering og senere til onboarding, 1-1 samtaler, teambuilding, trivselssamtaler mv
Betina Ingerslev

”Vores adfærdsprofiler er jo med folks accept altid tilgængelige til både rekruttering og senere til onboarding, 1-1 samtaler, teambuilding, trivselssamtaler mv. Det er i alles interesse at profilen bliver delt — både under ansøgning og ved ansættelse. Dermed kan deres adfærd komme i spil i mange andre sammenhænge end kun rekruttering. Det er en del af vores drøm,” siger Betina.

Introduktionen af de strammere regler med GDPR har givet mange i HR-og rekrutteringsbranchen udfordringer, men ikke Praice. ”Persondataloven rammer lige i hjertet af, hvad vi tror på. Din egen adfærdsprofil skal du selv have indsigt i og magt over. At du så også kan dele den med en eller flere arbejdsgivere eller jobkonsulenter gør det bare nemmere for dig. Du ved dermed præcis hvem kan se den og hvem der ikke kan – og den ret kan du altid trække tilbage”.

Som slutbemærkning siger Betina: ”HR ønsker jo basalt set bare at undgå fejlrekrutteringer og sikre en god onboarding og fastholdelse. Uden data er det dog tidskrævende og subjektivt og samtidig svært at følge op og måle på. Risikoen er også, at ansøgeren får en dårlig proces og dermed et dårligt indtryk af virksomheden. Det er gift for virksomheden når det deles på de sociale medier.”

 

Betina Ingerslev, Praice’s psykologiske ­chefkonsulent og eksterne lektor på CBS