"Jeg tror på, at Danmark også i fremtiden har potentialet til at være et af verdens førende lande, når det kommer til digitalisering og brugen af data. Det kræver blot, at vi holder fokus på bolden og at vi samarbejder om brugen af data på tværs af offentlige og private virksomheder, med et vågent øje på dataetiske spørgsmål." - Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Danmarks vækst afhænger af effektiv digitalisering og adgangen til data

I Dansk Erhverv satte vi ved vores årsdag i starten af måneden data og digitalisering på dagsordenen under overskriften ”Giganternes tid”. For den teknologiske udvikling buldrer afsted i landene omkring os og i de fleste virksomheder, store som små. Forandringerne er i fuld gang, og de tager kun til i omfang. Vi skal derfor ikke længere diskutere, om vi er ”for” eller ”imod” digitalisering – det har vi i virkeligheden aldrig skullet. Vi skal i stedet diskutere, hvordan vi som samfund og erhvervsliv skal gribe digitaliseringens muligheder an og håndtere de udfordringer, som følger med den.

En ny analyse, vi i Dansk Erhverv har lavet, viser, at data som råstof i den digitale økonomi repræsenterer en værdi, der svarer til 3 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt. En værdi som i fremtiden forventeligt kun vil blive større. Vel at mærke kun hvis vi tager opgaven alvorligt og er på forkant med udviklingen frem for at halte efter de digitale frontløbere.

Vi skal udnytte den data, vi allerede har

Danmark er et af verdens mest digitale lande. Den offentlige sektor genererer hver eneste dag en masse data som en slags “biprodukt” af myndighedsudøvelsen. For eksempel har den offentlige sektor gode landkort og andre geografiske data, som man har brug for for at kunne sende en ambulance det rette sted hen, eller registrere hvor skellet går mellem sit eget hus og naboens. Disse data kan blive råstof for innovation for virksomheder med den gode ide til den næste smarte app eller digitale tjeneste.

Data er en slags LEGO-klodser til digital kreativ udfoldelse, og potentialet er enormt, men vi er ikke gode nok til at udnytte det nu. Der er taget gode skridt med for eksempel frikøb af DMI-data som vejrdata og højdemodel, samt med EU’s PSI-direktiv (Public Sector Information – en “ligebehandlingslov” for data), men vi kan blive endnu bedre.

Rigsrevisionen har for nylig undersøgt området systematisk, og konklusionen var klar: Der ligger masser af data i den offentlige sektor, som er frie i økonomisk og juridisk forstand, men der findes ikke noget samlet overblik over hvem, der ligger inde med hvilke data. Det er derfor, at vi i Dansk Erhverv har efterlyst en slags “datingplatform for data”, der kan skabe match mellem virksomheder og offentlige myndigheder.

 Sundhedsdata der redder liv

Sundhedsdata er f.eks. et oplagt område, hvor det offentlige i samarbejde med private kan udnytte data, forudsige sundhedsproblemer og pege på løsninger. Et eksempel er virksomheden Corti, som gennem brug af kunstig intelligens (AI) og samarbejde med 112 kan diagnosticere patienter med hjerteproblemer og hurtigt få sendt hjælp afsted.
Den slags intelligente løsninger, skal vi selvfølgelig have mange flere af, men det kræver adgang til personlige og offentlige data, og der brug for en langt højere grad af data- og vidensdeling mellem offentlige og private virksomheder, end vi ser i dag.

En ny analyse fra det offentlige-private partnerskab, Data Redder Liv, viser faktisk, at danskerne i stort omfang er villige til at dele deres personlige sundhedsdata til brug for eksempelvis forskning i og udvikling af ny medicin og sundhedsteknologi. Det skal vi udnytte, hvis vi også i fremtiden vil være en af verdens førende digitale økonomier.

Vi skal turde satse på fremtiden

Noget af det, som måske er aller vigtigst for Danmarks digitale fremtid, er kvalificeret arbejdskraft. For det siger sig selv, at virksomhederne har brug for skarpe og innovative hjerner med digitale kompetencer, hvis vi skal udnytte det fulde potentiale i den digitale tidsalder. Det kræver, at der fra politisk side satses benhårdt på at understøtte incitamentstrukturer, som får de unge til at søge ind på de digitale uddannelser, så vi får uddannet de rigtige medarbejdere. Det kræver, at vi tænker globalt i vores rekruttering, udveksler erfaring og know-how på tværs af grænser, og formår at tiltrække den højtuddannede arbejdskraft, vi har så hårdt brug for. Og så kræver det, at vores virksomheder får bedre adgang til risikovillig kapital, så engagerede iværksættere og virksomheder får mulighed for at føre deres digitale ambitioner ud i livet med nyskabende start-ups og fokus på nye vækstområder i virksomhederne.

Jeg tror på, at Danmark også i fremtiden har potentialet til at være et af verdens førende lande, når det kommer til digitalisering og brugen af data. Det kræver blot, at vi holder fokus på bolden og at vi samarbejder om brugen af data på tværs af offentlige og private virksomheder, med et vågent øje på dataetiske spørgsmål. Det afgørende er evnen til at omsætte visioner og teknologifascination til praktiske løsninger, der giver værdi for den enkelte kunde. Det gælder Danmark og det gælder tech-giganterne selv. Og det gælder hvad enten kunden er en enkeltperson, en virksomhed eller et land.