Sponseret af  VIA University College

Undervisere fra VIA University College kan deltage i et kompetenceudviklingsforløb, hvor de bliver klogere på FN’s 17 verdensmål og udvikler materialer, de kan bruge i ­undervisningen af de studerende.

Professionshøjskole satser stort på FN’s verdensmål

Alle 20.000 studerende på VIA University College vil fremover blive undervist i cirkulær tænkning, bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Lige nu er en otte meter høj isbjørn på vej mod Ilulissat i Grønland. Den er af papmache og er bygget af studerende fra pædagog-, lærer-, og sundhedsuddannelserne på VIA University College i samarbejde med psykisk sårbare i Grønland samt en italiensk kunstnergruppe. Isbjørnen symboliserer styrke, og projektet hører hjemme under FN’s verdensmål nummer tre: Sundhed og trivsel.

I Horsens arbejder studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen på løsninger, der skal minimere spild på byggepladser og gøre det muligt at recirkulere restmaterialer. Her er det verdensmål nummer 12, ansvarligt forbrug og produktion, der er i brug.

Studerende fra VIA University College sætter fokus på social bæredygtighed med en otte meter høj isbjørn, som lige nu er på turne i Grønland. I 2020 kommer den efter planen til Danmark.

Og for en uge siden satte en gruppe driftige, yngre landmænd sig på skolebænken for at videreuddanne sig til elitetropper inden for miljørigtigt landbrug. De arbejder med verdensmål nummer 15: Livet på land.

I alle dele af professionshøjskolen bliver der ikke kun tænkt på FN’s verdensmål men også arbejdet med dem i praksis. Og det er ikke uden grund, fastslår uddannelsesdekan Karen Frederiksen:
”Vi ser det som meget vigtigt, at alle vores studerende bliver dannede til at tænke i bæredygtighed, når de kommer ud og skal agere som professionelle i de mange forskellige brancher, som vi uddanner til. Det gælder både i det private erhvervsliv men mindst lige så vigtigt i de store velfærdsprofessioner, som vi uddanner allerflest medarbejdere til,” siger hun.

Faglig og personlig udvikling

VIA University College har knap 20.000 studerende fordelt på over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser. Dertil kommer 20.000 årlige kursister på efter- og videreuddannelse. Med så mange forskellige uddannelser er det en udfordring at få indarbejdet bæredygtighed og verdensmål i alle afkroge af uddannelsesinstitutionen, medgiver Karen Frederiksen. Derfor er der plads til at gå både formelt og uformelt til værks. Nogle undervisere er gået i gang på eget initiativ – med fx at bygge isbjørnen sammen med udsatte borgere for på den måde at lære de studerende om social bæredygtighed. Andre har deltaget i skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, hvor de får en dybere indsigt i selve verdensmålene og ny viden om alt fra bæredygtigt indkøb til forsvarlig genbrug af materialer og it. Som en del af forløbet skal underviserne også udvikle et produkt, som de efterfølgende kan bruge direkte i deres undervisning.

Ifølge uddannelsesdekanen er der kø for at komme med på kompetenceudviklingsforløbet, og det forstår hun godt:

Vi kan se at de medarbejdere, der har deltaget i forløbet, ikke kun flytter sig fagligt men også personligt
Karen Frederiksen

”Vi kan se at de medarbejdere, der har deltaget i forløbet, ikke kun flytter sig fagligt men også personligt. Det gælder uanset om det er en underviser fra sygeplejerskeuddannelsen, der får mere blik for, hvordan man også kan tænke bæredygtighed ind i omsorgsdelen af professionen, eller det er en underviser fra designuddannelsen, der har mere fokus på fremstilling og materialer,” fortæller hun.

Innovationslystne studerende

Når bæredygtighed og cirkulær tænkning bliver en del af hverdagen på så stor en uddannelsesinstitution, er potentialet til at rykke holdninger og vaner tilsvarende stort, vurderer Erik Rasmussen. Han er stifter af Mandag Morgen og senest stifter af den internationale tænketank Sustainia, der beskæftiger sig med formidling af store og komplekse dagsordener. Derudover har han udgivet en lang rækker rapporter om bæredygtige løsninger i samarbejde med FN.

Ifølge ham er landets uddannelsesinstitutioner helt centrale, hvis vi skal nå de 17 verdensmål og 169 delmål, som 195 af verdens nationer er blevet enige om at indfri inden 2030. Altså om knap 4.000 dage.

”Det er på uddannelsesinstitutionerne, at verdensmålene for alvor møder fremtiden, og derfor er det enormt vigtigt at sætte ind her. På VIA University College oplever jeg et engagement, som jeg ikke har mødt andre steder. Samtidig gør den bredde, som de mange uddannelser repræsenterer, det til en ekstra udfordring at få givet verdensmålene mening,” siger han.
Over de kommende måneder arrangerer Sustainia en række debatter på VIA University College. Sammen med Erik Rasmussen deltager forskellige meddebattører, der skal forsøge at gøre verdensmålene til holdninger og handlinger hos både studerende, medarbejder og andre, der har lyst til at lytte med.

Det er en stor og spændende udfordring at omsætte verdensmålene fra det noget abstrakte FN-sprog til noget, der giver mening for unge mennesker.
Erik Rasmussen

”Det er en stor og spændende udfordring at omsætte verdensmålene fra det noget abstrakte FN-sprog til noget, der giver mening for unge mennesker. Derfor håber jeg, at vi kan få tændt de studerendes innovationskraft og lyst til at gøre noget personligt, når vi møder dem til en anderledes måde at debattere på,” siger han.

Satsningen på bæredygtighed i alle uddannelser er også med til at sætte professionshøjskolen på verdenskortet. I sommer deltog studerende fra 11 forskellige lande i en fire uger lang sommerskole om FN’s verdensmål. Og lige nu har den globale organisation Ellen MacArthur Foundation, som arbejder på at sætte cirkulær økonomi på dagsordenen blandt beslutningstagere i hele verden, taget initiativ til at få udnævnt VIA University College til netop et såkaldt ’Pioneer University’. Den status har kun otte andre uddannelsesinstitutioner i verden, blandt andre University of Bradford, Arizona State University og University of Sao Paulo.

Tags: ,

Bæredygtighed er det nye ungdomsoprør

Hvis danske virksomheder vil være sikre på, at de kan tiltrække dygtige unge medarbejdere fremover, gør de klogt i at satse på bæredygtighed. Det fremgår af VIA Erhverv Analysen 2018, som VIA University College har udgivet.

Analysen spotter tendenser inden for de privatrettede brancher, som VIA uddanner til, og den baserer sig på interviews med over 100 forskellige virksomheder – store som små, samt udtalelser fra 850 studerende. Og specielt de studerende er utvetydige i deres udmeldinger: Hele 89 procent svarer, at det betyder noget for deres valg af arbejdsplads, om virksomheden er bæredygtig.

Når de studerende skal vælge mellem en lang række parametre, finder ni ud af ti det vigtigst, at virksomheden har fokus på miljø, at den genanvender ressourcer, og at den inspirerer sine kunder til at vælge bæredygtige løsninger.

 

Resultatet overrasker ikke Birgitte Woge Nielsen, der er koordinator for Studentervæksthuset på VIA University College i Aarhus og lektor på fysioterapeutuddannelsen samme sted. Hun møder en del af de unge, der drømmer om at starte egen virksomhed, og for mange af dem, er bæredygtighed en naturlig del af deres planer.
”Min oplevelse er, at det i høj grad er de unge, der tager teten inden for bæredygtighed. De er opvokset med en forståelse af, at vores levevis på flere områder er nødt til at ændre sig, og bekymringen for, hvad der skal ske, fylder meget mere hos dem, end den ældre generation nok er klar over,” siger hun.

Cirkulær rådgivning

For at kunne leve op til de grønne startup’s behov, har Studentervæksthuset udviklet en ny forretningsmodel, Grow a Business, i samarbejde med Region Midtjylland og med støtte fra Fonden for Entreprenørskab. Modellen kombinerer Business Model Canvas økonomiske tilgang med social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed. Modellen sikrer, at Birgitte Woge Nielsen kommer hele vejen rundt, når hun rådgiver de entreprenante studerende.
”Vi skal ikke pådutte de studerende vores forståelse, men vi kan sikre, at de får øje på nogle nye veje at gå, som de måske ikke selv er opmærksomme på. Fx at de kan gå mere målrettet efter de grønne forbrugere, der gerne vil betale ekstra for at passe på verden,” siger hun.
Ifølge Business & Sustainable Development Commission er der et økonomisk potentiale på 12 billioner dollars årligt i at skabe forretning, der baserer sig på FN’s 17 verdensmål. Kommissionen består af 37 eksperter fra verdens førende universiteter og den blev etableret i forbindelse med det økonomiske topmøde i Davos i 2016.