Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister

Plastik uden spild og meget mere genanvendelse

Vi har det godt i Danmark. Bedre end de fleste, men vores levestandard lægger pres på naturens ressourcer. Cirkulær økonomi er nøglen til at lave om på det, så vores børn arver en bæredygtig klode. Vi skal få naturressourcerne til at indgå i kredsløb, hvor meget lidt eller slet intet går til spilde.

Som forbrugere bærer vi et ansvar for at sige nej til plastik, vi ikke har brug for. Vi skal kun bruge plastik der, hvor vi ikke kan undvære den. Og vi skal blive bedre til at genanvende plastik.

Regeringen lancerede i december en plastikhandlingsplan med 27 initiativer til, hvordan vi kan undgå spild af plastik. Bl.a. ønsker vi at forbyde de tynde, lette plastikbæreposer, som er svære at genbruge, og vi flytter over 52 mio. emballager hvert år ud af skraldespanden og ind i pantsystemet ved at indføre pant på juice- og saftflasker. Det danske pantsystem er et af de bedste cirkulære kredsløb, vi har, og det skal vi udnytte og udvide.

Alt for meget plastik bliver brændt i stedet for at blive genanvendt. Plastikhandlingsplanen ”Plastik uden spild” tager livtag med nogle af de store udfordringer: mindre plastik i naturen, smartere produktion og forbrug, mere samarbejde i værdikæden, klogere affaldshåndtering og langt mere genanvendelse.

Og plastik er blot ét af mange områder, hvor vi gør en indsats. De overordnede linjer findes i regeringens Strategi for cirkulær økonomi, som udkom i september. Vi har en ny dansk affaldsplan på vej, og den sætter endnu mere tryk på flere ting – bl.a. genanvendelse af madaffald fra køkkener og plastikaffald fra emballage – så vi kan nå EU’s ambitiøse mål for genanvendelse.

Det er min oplevelse, at mange danskere – både virksomheder og borgere – gerne tager del i omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Det er vigtigt, for hvis vi skal lykkes, så skal vi alle gøre en indsats.

Vi skal fortsætte kursen, for cirkulær økonomi er vores vej til fortsat velstand, vækst og en verden, vi kan være bekendt
Jakob Ellemann-Jensen

Jeg glæder mig over, at vi er i fuld gang, og at Danmarks arbejde med cirkulær økonomi har international interesse. Ikke mange andre lande har en strategi som vores. Men vi skal fortsætte kursen, for cirkulær økonomi er vores vej til fortsat velstand, vækst og en verden, vi kan være bekendt.