Sponseret af Berendsen

"Vi er altid interesseret i projekter, der sikrer genanvendelse af vores tekstiler, som når vi samarbejder med organisationer, der hjælper udsatte kvinder og unge med psykiske udfordringer,” - Adm. direktør, Berendsen.

Fokus på fremtid og forretning følges ad

Berendsen er landets førende tekstilservicepartner, og her følges fokus på fremtid og forretning ad. FN’s verdensmål og firmaets CSR-politik er grundfæstet i DNA’et og sætter kursen. Det har fået god business og bæredygtighed til at følges ad.

”Som landets førende tekstilservicepartner kan vi naturligvis ikke undgå at forbruge vand og tekstiler. Til gengæld har vi i mange år taget vores ansvar for fremtidens ressourcer særdeles seriøst, og det har kun forbedret vores forretning,” siger Henrik Luxhøj, Adm. direktør.

Berendsen har fokus på fem af verdensmålene, der tilsammen omfatter blandt andet et sundt arbejdsmiljø, ansvarlig produktion og forbrug samt et stort fokus på vand.

”Vi arbejder systematisk med verdensmålene, og det er blevet en integreret del af vores virksomhed at tænke bæredygtigt. Det giver både dokumenterbare CSR-resultater og en bedre bundlinje,” fastslår Henrik Luxhøj.

Vandforbrug minimeret

Den globale opvarmning har især sat vand på dagsordenen, fordi vandmangel allerede nu påvirker knap halvdelen af jordens befolkning. Derfor har Berendsen som vaskeri en særlig forpligtelse på området, og et vedholdende fokus har skabt store forandringer.

”På 15 år har vi halveret vores vandforbrug, og vores industrivask har et forbrug af drikkevand, der ligger langt under halvdelen af, hvad en vask i en normal husstand gør. Vi har ambitiøse mål for at minimere vores vandforbrug, og når dem ved blandt andet at genbruge skyllevand i vores interne processor samt at anvende regnvand,” forklarer Berendsens CSR-chef Louise Elver.

Kassevask i Holbæk

I Holbæk bliver kasser til beklædning vasket med regnvand i stedet for drikkevand, og her er visionen i 2020 at være ’Det drikkevandløse vaskeri’. Også i forhold til rengøringsartikler er vandbesparelser et fokus. Berendsens mopper forbruger mellem 23 og 62 procent mindre vand end andre mopper.

Arbejdsmiljø forbedret

Den cirkulære tankegang præger også tekstil- og vaskerivirksomheden på andre områder. Tekstiler bliver indkøbt med henblik på lang levetid, og 85 procent er miljømærkede. Når det er muligt, bliver de genanvendt.

”Vi er altid interesseret i projekter, der sikrer genanvendelse af vores tekstiler, som når vi samarbejder med organisationer, der hjælper udsatte kvinder og unge med psykiske udfordringer,” siger Henrik Luxhøj og fortsætter:

Fokus på verdensmålene og CSR giver os gevinster ud over det økonomiske. Det skaber også glæde og stolthed hos vores medarbejdere.
Henrik Luxhøj, Adm. direktør, Berendsen

”Fokus på verdensmålene og CSR giver os gevinster ud over det økonomiske. Det skaber også glæde og stolthed hos vores medarbejdere. Det betyder, vi bedre kan tiltrække og fastholde medarbejdere, og at Berendsen er et rart sted at arbejde,”

Konkret er der også indført systemer, som skåner vaskerimedarbejdere mod tunge løft og ensidigt gentaget arbejde. Alle Berendsen vaskerier er tildelt en Kronesmiley for at gøre en ekstraordinær indsats for arbejdsmiljøet.

Sikring af forretning og fremtid

”Som virksomhed sparer vi selvfølgelig penge på at reducere vores forbrug samt have lang levetid på tekstiler og maskiner, så CSR er ikke kun filantropi men ganske enkelt god forretning, har vi for længst både lært og dokumenteret,” fortæller Berendsens administrerende direktør.

Hver måned måler Berendsens deres WECO-tal (Water, Electricity, Chemicals, Oil/gas) for at kunne dokumentere et kontinuerligt reduceret forbruget. Tekstilaffald bliver sorteret og så vidt muligt genbrugt. Målet for virksomhedens landsdækkende vaskerier er en stabil genanvendelsesprocent på over 80 procent i år 2023. Ud over de åbenlyse besparelserne giver den bæredygtige og cirkulære tankegang også kunder i forretningen, fortæller Henrik Luxhøj:

 

Henrik Luxhøj, Adm. direktør, Berendsen

”Mange vælger netop os som leverandør og samarbejdspartner, fordi vi konstant arbejder på at minimere vores forbrug af naturens ressourcer i hele forsyningskæden og skaber synlige resultater på CSR-området. Det bliver kun mere vigtigt, hvis vi skal sikre forretningen – og fremtiden”.