Størstedelen af kommunerne og affaldsselskaberne i Region Sjælland har givet tilsagn om at deltage i projektet Cirkulær Sjælland. Gate 21 leder projektet og Roskilde Universitet er med som videnspartner. Projektet er støttet af Region Sjælland.

Kommunerne skal få den ­cirkulære økonomi til at rulle

Hvert år produceres der mellem 11 og 12 millioner tons affald i Danmark og det placerer os blandt de mest affaldsproducerende lande i EU. Stadig mere af affaldet får nyt liv, men et egentligt gennembrud for den cirkulære økonomi mangler endnu. Det vil en række kommuner på hele Sjælland lave om på.

De danske kommuner håndterer dagligt enorme mængder affald, indkøber store mængder materialer og har tæt kontakt til borgere og virksomheder. Derfor spiller kommunerne en vigtig rolle i omstillingen til et samfund med mere cirkulær økonomi.

Kommuners rolle blev understreget, da regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi i 2017 udgav sine anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive cirkulært. En klar anbefaling var, at der skal etableres en række cirkulære kommuner, der forpligter sig til at accelerere omstillingen til en mere cirkulær økonomi med konkrete indsatser inden for blandt andet indkøb, bioøkonomi, byggeri og affald.

I to nye projekter samler kommuner, universiteter og affaldsselskaber derfor handsken op og arbejder på tværs af kommunegrænser for at øge cirkulationen af ressourcer, affald og materialer.

Arbejder med alle led i værdikæden

Kommunerne i hovedstadsregionen vil teste innovative løsninger i projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner. Projektet fokuserer på direkte genbrug, byggeri, erhvervsudvikling, indkøb og tekstiler.

Én af casene i projektet er BYG360° på Bornholm. Her kortlægger regionskommunen, BOFA – Bornholms Affaldsbehandling og Roskilde Universitet hvilke materialer, der er i byggeaffaldet, når en bygning bliver revet ned. I projektet involveres både producenter, sælgere, forbrugere og affaldsfolk.

Kilde: Gate21

”Vi arbejder med alle led og interessenter i værdikæden for byggematerialer for at få den til at spille på en mere cirkulær måde. Ved at arbejde med konkrete nedrivninger og involvere alle interessenterne i kæden, kan vi afprøve nye forme for partnerskaber og organisatoriske modeller for at arbejde mere cirkulært med materialer, så de kan blive genbrugt eller indgå i en produktionsloop inden de ender i affaldscontaineren,” forklarer Rocío Paniagua Jensen fra Bornholms Regionskommune, der er projektleder på BYG360°.

”Bornholm har den fordel at være geografisk afgrænset, så vi kan bruge øen som en form for laboratorium og få identificeret hvilke muligheder og udfordringer der i forhold til genanvendelse af materialer. Vi kan selvfølgelig ikke dække alt, men til gengæld kender vi stort set alle sammen hinanden, og det gør det nemmere at samarbejde,” siger Rocío Paniagua Jensen.

Målet er at opbygge lokal viden og kompetencer til, hvordan man kan genanvende materialer, men håbet er også at projektet vil bidrage til øget vækst ved at involvere erhverv inden og uden for øen.
Fra rest til ressource
De sjællandske kommuner er også godt i gang med den cirkulære omstilling. Kalundborg Kommune har flere industrielle symbioser, hvor én virksomheds affald bliver til en anden virksomheds ressource; Næstved Kommune har oprettet Ressource City, som skal udvikle sig til en hel bydel med fokus på affald og ressourcer; og Guldborgsund og Odsherred Kommune arbejder med de store potentialer i bioøkonomi.

Nu er kommunerne på Sjælland gået sammen om at synliggøre deres styrker på det cirkulære område gennem et nyt samarbejde, der fokuserer på bygge- og anlægsaffald og bioøkonomi. Samarbejdet går under arbejdstitlen Cirkulær Sjælland og bakkes op af størstedelen af kommunerne og affaldsselskaberne i Region Sjælland.

Tags: ,
Cirkulær økonomi i kommuner

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner deltager Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Albertslund Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune, BOFA, Vestforbrænding, Norfors, Region Hovedstaden.

Gate 21 driver projektet, og RUC og CONCITO deltager som videnspartnere. Projektet er støttet af Region Hovedstaden.
Størstedelen af kommunerne og affaldsselskaberne i Region Sjælland har givet tilsagn om at deltage i projektet Cirkulær Sjælland. Gate 21 leder projektet og Roskilde Universitet er med som videnspartner. Projektet er støttet af Region Sjælland.