Med vores ”Snap Pack” kan vi reducere plastikforbruget til indpakning med op til 76%, og når den er fuldt implementeret vil det være muligt at reducere den samlede mængde af plastaffald med op til 1.200 tons på verdensplan,” - Anders Bering, Kommunikationsdirektør hos Carlsberg.

Kan øl være med til at skabe en bedre fremtid?

Det mener man hos Carlsberg. Her har man siden J.C. Jacobsen grundlagde sit bryggeri arbejdet udfra en målsætning om altid at brygge bedre og bidrage til samfundet. Derfor tager man føringen på bæredygtighed og går forrest i kampen for et bedre samfund.

Udgangspunktet er bæredygtighedsprogrammet ”Together Towards ZERO”, som er en del af virksomhedens strategi frem mod 2022 og 2030, hvor man udfra fire definerede ambitioner begiver sig ud på en rejse mod nul.

Anders Bering, Kommunikationsdirektør hos Carlsberg forklarer:

”Vi har defineret fire ambitioner, som er de områder hvor vi som virksomhed kan sikre den største påvirkning af nogle af de samfundsmæssige, miljømæssige og menneskelige udfordringer vi står over for i dag. Vi ønsker at arbejde for NUL CO2-udledning, vandspild, uansvarligt forbrug og arbejdsulykker.”

Som international virksomhed har vi et ansvar, og vi kan med vores arv og værdier være med til at sætte dagsordenen indenfor bæredygtig produk­tion Anders Bering, Kommunikationsdirektør hos Carlsberg

I forbindelse med udviklingen og implementeringen har Carlsberg indgået partnerskaber med en række toneangivende aktører. Blandt andet WWF, Plastic Change og Carbon Trust samt Carlsbergs eget fællesskab af innovative unge forskere, Carlsberg Young Scientists Community.

I forlængelse heraf, arbejder Carlsberg også på flere innovative tiltag, som skal være med til at sikre at bæredygtighed bliver relevant for forbrugerne, og deres hverdagsindkøb. Et af disse er ”Snap Pack”, som skal erstatte den traditionelle plastikindpakning af 6-pack øl, og som nu er tilgængelig i de danske butikker.

 

For at se denne video er det nødvendigt at give samtykke til statistikker, markedsføring.

 

”Med vores ”Snap Pack” kan vi reducere plastikforbruget til indpakning med op til 76%, og når den er fuldt implementeret vil det være muligt at reducere den samlede mængde af plastaffald med op til 1.200 tons på verdensplan,” fortæller Anders. Men vejen dertil har også budt på mere end 3.000 forskellige tests på 3 år, inden den endelige løsning var fundet.

Et andet bæredygtigt initiativ er den grønne farve på Carlsberg-etiketterne, der udskiftes med Cradle to Cradle Certified™ trykfarve, der gør det nemmere af genbruge materialerne. Men hvorfor ikke bare fortsætte business as usual? Det giver Anders et bud på:

”Som international virksomhed har vi et ansvar, og vi kan med vores arv og værdier være med til at sætte dagsordenen indenfor bæredygtig produktion. Der har længe været dialog omkring andre fødevarer, men øl har ikke rigtigt været en del af bæredygtighedsdagsordnen. Før nu. Vi har kompetencerne til det, og dermed også en forpligtelse til det,” forklarer han.

Dermed er det tydeligt, at Carlsberg forsat lever efter J .C. Jacobsens principper. Det er Carlsbergs Falkenberg bryggeri i Sverige, der er det første CO2-neutral bryggeri, et glimrende eksempel på. Det samme gælder en samlet CO2-reduktion på mere end 20% siden 2015. Og det er kun begyndelsen.

Tags: ,
”Together Towards ZERO"

Carlsbergs bæredygtighedsprogram består af fire ambitioner for fremtiden:

NUL CO2 udledning

Carlsberg ønsker at bidrage til at begrænse den globale opvarmning. Ikke blot til 2.0 °C, som er i overensstemmelse med Paris-aftalen basale målsætning, men til 1,5 °C. Det sker bl.a. ved brygge på 100% grøn strøm samt udfase kul på bryggerierne. I de første to år efter programmets start har Carlsberg allerede stoppet brugen af kul på ni bryggerier.
NUL vandspild

Vi risikerer at løbe tør for ressourcer – herunder også vand. Med NUL vandspild forpligter Carlsberg sig til at minimere vandspild og reducere vandforbruget på bryggerierne med 25% inden 2022 og halvere det inden 2030. Dermed kommer bryggeriet langt under den globale standard, som i dag tilsiger, at der gennemsnitligt bruges mindst 3,5 liter vand til én liter øl.

NUL uansvarligt alkoholforbrug

Hos Carlsberg ønsker man, at øl bliver nydt ansvarligt. Derfor er ambitionen NUL uansvarligt alkoholforbrug og bryggeriet har forpligtet sig til altid at sørge for at informere forbrugerne om ingredienser, kalorier og alkoholindhold samt altid at sørge for, at der er et velsmagende alkohofrit alternativt.

NUL arbejdsulykker

Hos Carlsberg mener man, at alle ulykker kan forebygges og det er afgørende for måden at drive forretning på. Derfor er målet at skabe en kultur omkring NUL arbejdsulykker. Det sker ved hjælp af oplysning, træning og en masse engagerede medarbejdere, der samarbejder i hele verden. ulykker i 2030.