Affaldsafhentning har traditionelt set været analog, og i de fleste kommuner bliver borgernes affaldsbeholdere tømt efter et skema og fastlagte ruter uden hensyn til, om der faktisk er brug for tømning. Foto: Colourbox.

Hvis skraldespande kunne tale…

… ville de både sige, hvornår de skulle tømmes og hvilket affald, der var i dem. Og den tanke er ikke så fjern endda, for data og digitalisering kan være med til at bane vejen for at mere affald kan blive genanvendt.

Selvom cirkulær økonomi langt hen ad vejen handler om, hvordan vi bliver bedre til at genbruge og genanvende konkrete materialer som for eksempel tøj og byggematerialer, kan data og digitalisering være nøglen til for alvor at ændre måden vi producerer, bruger og genanvender ting på.

Mulighederne for at bruge data til at øge genbrug og genanvendelse af materialer er mange. Sensorer og Internet-of-Things gør det blandt andet muligt at spore, hvilke materialer, der er i en bygning og hvilke stoffer de indeholder; data, sensorer og robotter kan gøre det nemmere at sortere affald og materialer; og 3D-print kan blandt andet bruges til at printe produkter on demand i stedet for til lager.

Ud med ”affald”

Affaldsafhentning har traditionelt set været analog, og i de fleste kommuner bliver borgernes affaldsbeholdere tømt efter et skema og fastlagte ruter uden hensyn til, om der faktisk er brug for tømning. Det betyder, at skraldespandene nogle gange er tomme og andre gange for fulde, når skraldebilen kommer forbi.

Vi må holde trit med samfundets udvikling og være proaktive i forhold til, hvilken service fremtidens borgere vil have
Björn Jacobsson, CTO i NSR

I Sverige tester affaldsselskabet NSR derfor et system, hvor sensorer på affaldsbeholderne fortæller, hvornår det er tid til at tømme dem. Behovstilpasset tømning kan også få borgerne til at sortere deres affald bedre. Hvis affaldsbeholderen til plast er overfyldt, er der nemlig større risiko for, at borgeren putter plasten i skraldespanden med almindelig dagrenovation. Når der er mere fokus på affaldssortering og værdien af ressourcer kan det desuden få borgerne til at tænke mere over at mindske deres affaldsmængde.

”Der er højt til loftet hos NSR, når det gælder nye perspektiver og at teste idéer. Det er både spændende og vigtigt at gøre. Vi må holde trit med samfundets udvikling og være proaktive i forhold til, hvilken service fremtidens borgere vil have – og måske endda overveje at stoppe med at bruge ordet affald, og i stedet tænke alt som ressourcer,” siger Björn Jacobsson, der er CTO i NSR.

Som en del af den digitale affaldshentning har skraldebilerne fået installeret tablets og fået optimeret deres ruter. Effektiviseringerne har givet gode resultater: kørselsbehovet for affaldsbilerne er halveret.

Brug for mere konkret viden

I regeringens strategi for cirkulær økonomi fra 2018 er data og digitalisering fremhævet som et centralt fokusområde. Både regeringen og internationale rapporter peger på, at selvom potentialet for digitalisering i cirkulær økonomi er stort, mangler der stadig viden og erfaring med området.

Derfor er data og digitalisering også placeret højt på dagsordenen hos den grønne partnerorganisation Gate 21.
”Vi ser mange interessante muligheder inden for eksempelvis digitale platforme for genbrugsbyggematerialer og datadrevne reparationsstrategier. Men hvis vi skal indfri potentialet og få større skala i den cirkulære økonomi må vi opbygge langt mere viden på området og samle aktører i konkrete pilotprojekter,” siger Line Bech, der er programleder for Cirkulær ­Økonomi og Ressourcer i Gate 21.

Tags: ,

loT

Internet of Things er et netværk af sensorer placeret i for eksempel lygtepæle, skraldespande og bygninger, der kan opsamle og udveksle data. Data om hvor i bygningen et bestemt materiale er, og hvilken stand det er i kan samles i et material passport, som gør det lettere at genanvende materialerne.

3D-print

Med 3D-print kan man lave produkter efter behov i stedet for at producere store mængder til lager. Man kan også printe nye dele til et produkt, hvis der er noget, der går i stykker. I stedet for at smide produktet ud kan man forlænge produktets levetid.

Digitale deleøkonomiske platforme

Digitale platforme kan bidrage til større deling af produkter både for private forbrugere og for professionelle, for eksempel håndværkere.

Big data

Begrebet Big Data dækker over indsamling og analyse af store mængder data fra mange forskellige datakilder. Ved at analysere Big Data kan man opnå viden om for eksempel affaldsmønstre og restprodukter fra virksomheder. Denne viden kan bruges til at gøre affald til en ressource.

OPI-samarbejde giver nye digitale muligheder

Digitaliseringen af NSR’s affaldstømning er resultatet af et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) mellem den offentlige affaldsvirksomhed og private aktører.

NSR er en af de første virksomheder i Sverige, som har indgået i et OPI-samarbejde.
OPI giver gode forhold og betingelser for, at nye systemer kan afprøves i fællesskab og i 1:1 skala i det offentlig rum.

Samarbejdet blev til i forbindelse med projektet Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public Procurement) , som ledes af Gate 21. I projektet deltager danske og svenske kommuner, affaldsselskaber og universiteter. Projektet er støttet af Interreg ØKS (Øresund-Kattegat-Skager­rak).