Sponseret af NBEN

Hos AVV istandsættes indleverede cykler inden de sælges.

Det Cirkulære Nordjylland

Nordjylland vil gå forrest i indsatsen om at få skabt et cirkulært Danmark. Erhvervslivet, kommunerne, erhvervs­centrene og universitetet er derfor gået sammen om at skabe ”Det Cirkulære Nordjylland”. Den cirkulære tankegang er værktøjskassen til at sikre stærke resultater indenfor erhvervsudvikling samt miljømæssig og social bæredygtighed.

I Det Cirkulære Nordjylland fokuseres der særligt på områderne plast, elektronik og IT, byggeri, metal, tekstil og biomasse, og arbejdet er allerede godt i gang. Alt lige fra de inderste cirkler om fx vedligehold til de ydre cirkler om genanvendelse er i spil.

Der arbejdes bl.a. på at oprette konkrete plastloops, hvor plastaffald fra én virksomhed, kan indgå som en ressource i en anden virksomheds produktion. Derudover skal affaldet fra alle offentlige nordjyske affaldsselskaber aktiveres i indsatsen, for at skabe øget genbrug og genanvendelse. Borgernes affald indsamles, og skal derefter sorteres og sendes retur til virksomhederne, som kan skabe jobs og tjene penge på det.

Eksempelvis sorteres farvede havemøbler fra på genbrugspladserne, hvorefter de sendes til plastgenanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen. Her regenereres plastaffaldet til ny plast, der kan indgå som ny råvare i plastindustrien. Et andet projekt fokuserer på genanvendelse af EPS – populært også kaldet flamingo. Virksomheden EPS-Recycle komprimerer EPS’en, inden den transporteres til virksomhedens adresse i Thisted, hvor det omdannes til plastgranulat, der kan omsmeltes til nye plastprodukter.

I det Cirkulære Nordjylland er det ambitionen at øge cirkulariteten til gavn for både miljø, vækst og social bæredygtighed. Ved at tænke borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind i de nye jobs, kan de få gavn af nyt indhold i tilværelsen, ved bl.a. at bistå sorterings-, istandsættelses- og distributionsarbejdet. Hos affaldsselskabet AVV istandsætter borgere på kanten af arbejdsmarkedet bl.a. cykler, der er blevet indleveret på genbrugspladsen, og sælger dem i AVVs genbrugsbutik. Et samarbejde, der både skaber værdi for affaldsselskabet, den enkelte medarbejder og for miljøet.

Nordjylland har fået en ny fælles dagsorden, og arbejdet med at skabe Det Cirkulære Nordjylland er støttet af Business Region North Denmark. Det brede samarbejde mellem virksomheder, kommuner og videns institutioner på tværs af kommunegrænser, er nøglen til Det Cirkulære Nordjylland – og et cirkulært Danmark.

Alle, der kunne have interesse i at spille en rolle i Det Cirkulære Nordjylland, opfordres derfor til at henvende sig til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark på nben@aalborg.dk eller telefon 9931 2169

Tags: ,

Grønt samarbejde giver varmen

Offentligt-privat partnerskab sikrer, at overskudsvarme fra testcenter nu opvarmer 250 husstande i Frederikshavn. Partnerskab giver ikke bare værdi, men er selve grundlaget for, at den cirkulære omstilling kan lykkes.

Hos MAN Energy Solutions i Frederikshavn har de valgt at fokusere strategisk på bæredygtighed i deres forretningsmodel. Virksomheden udvikler og tester bl.a. store dieselmotorer og generatoranlæg til skibe, hvilket kræver store mængder nedkølingsvand, røggas og elektricitet. Overskudsenergien derfra bruges derfor nu til at opvarme ca. 250 husstande hvert år, ved at levere overskudsenergien i det lokale fjernvarmesystem.

Kim Nørgaard, produktionschef, MAN Energy Solutions

Kim Nørgaard, der er produktionschef i MAN Energy Solutions, forklarer, at en af hovedårsagerne til, at testcentret blev opført i Frederikshavn, netop var muligheden for at genanvende energien i fjernvarmesystemet: ”Som koncern har vi et fokus på at minimere CO2-udslip – både på vores produkter og i forbindelse med produktion. Det hænger fint sammen med, at Frederikshavn Kommune har et mål om at blive CO2-neutral”. Anlægget er lavet i samarbejde med Frederikshavn Forsyning, der kan slukke deres gaskedelanlæg, når de får overskudsvarme fra virksomheden

Samarbejdet omkring overskudsvarme giver god mening for begge parter – og ikke mindst for miljøet. Industriel levering af overskudsvarme ind på fjernvarmenettet er stadig ikke normen, men flere rapporter viser, at der kan være store potentialer i flere landsdele.

Offentlige-­private samarbejder er ­altafgørende for at kunne lykkedes med den ­cirkulære ­omstilling, som Nordjylland, og hele Danmark, har ­påbegyndt
Kim Nørgaard

”Offentlige-private samarbejder er altafgørende for at kunne lykkedes med den cirkulære omstilling, som Nordjylland, og hele Danmark, har påbegyndt. Tværgående samarbejder er ikke bare vigtige indenfor overskudsvarme men for hele den grønne omstilling, hvis vi skal lykkes med at skabe et cirkulært Danmark”, vurderer Kim Nørgaard.

MAN Energy Solutions bruger Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark som forum for samarbejde, og for at skabe tværgående fælles løsninger, der er til gavn for både den enkelte organisation og for fællesskabet – og miljøet.

Gamle vinduer får nyt liv

Krone Vinduer er dansk producent af kvalitetsvinduer, og en del af virksomhedens ideologi fokuser på bæredygtighed og specielt på cirkulær økonomi.

Derfor tøvede virksomheden ikke med at deltage i projektet Upcycle Studios, selvom det var forbundet med udfordringer. I projektet blev der opført 20 bæredygtige rækkehuse med genanvendte byggematerialer. Vinduerne fra byggeriet kom fra Himmerland Boligforening, der havde kasseret dem efter en større renovering.

Gamle vinduer genbruges i nyt byggeri.

Men vinduerne var knap 20 år gamle, og for at gøre dem egnede til projektet blev de sammenkoblet med nye rammer i en tolags-løsning hos Krone Vinduer, hvorefter de blev leveret til byggepladsen. ”Igennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark videndeler vi med andre ligesindede på tværs af brancher og sektorer. På den måde finder vi ny viden og inspiration til de cirkulære løsninger, som i stigende grad bliver efterspurgt. Netop vidensdeling og samarbejde er helt grundlæggende for, at vi kan løfte den cirkulære dagsorden, som vi i fællesskab har sat i Region Nordjylland”, fortæller Carsten Lanzky Jensen, der er fabriks- og udviklingschef i Krone Vinduer.

Netværk for Bæredygtig ­Erhvervsudvikling NordDanmark
  • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er et forum, hvor nordjyske virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles
  • Formålet er at styrke de deltagende virksomheders konkurrence­evne gennem målrettet indsats indenfor bæredygtighed
  • Netværket er et samarbejde mellem nordjyske virksomheder, de 11 ­nordjyske kommuner, erhvervskontorerne, Aalborg Universitet og ­energiselskabet Eniig
  • Der er ca. 100 medlemmer af netværket