"Virksomheder kan blive mere rentable end de er i dag, hvis de vælger at omstille deres forretningsmodeller. Samtidig kan de også skabe både vækst og beskæftigelse i Danmark, da vi i højere grad skal sortere, adskille, reparere og stille det genanvendte til rådighed i form af materialebanker" - Gitte Haar, Center for ­Cirkulær Økonomi. Foto: Colourbox.

Den grønne omstilling – en enestående forretningsmodel

I en verden hvor vi bruger og smider væk hurtigere end vores klode kan følge med, er vi nødt til at gentænke vores måde at forbruge på, hvis vi ønsker at efterlade noget til de kommende generationer. Men ifølge Gitte Haar, fra Center for ­Cirkulær Økonomi er det ikke blot en nødvendighed. Det er også en unik mulighed for at gøre en god forretning.

”Helt overordnet er vi nødt til at omstille vores samfund og vores måde at agere på, fordi den afhængighed vi har opnået af ressourcer er kritisk for vore samfund – for tilgængeligheden er truet. Størstedelen af de ressourcer vi i dag er afhængige af, findes udenfor Europa. Det gælder blandt andet metaller, tekstiler, jordarter og efterhånden også olie og gas, men også mange andre ”dagligdagsnødvendigheder,” fortæller Gitte.

Op mod 80% af de nye ting vi omgiver os med er produceret i Asien og har dermed gjort os afhængige af import og ressourcer fra andre kontinenter. Sammenholdt med en befolkningstilvækst der forventes at ramme 10-11 milliarder over de næste årtier, en voksende middelklasse i Asien og Afrika og dermed også et voksende forbrug af varer, vil der uundgåeligt blive kamp om naturens ressourcer. Jordens grænser for bæredygtighed er ved at være nået, da vi er nødt til at sikre os at vi ikke udbytter naturressourcerne på en måde der sætter fremtidige generations liv og mulighed overstyr. Derfor er det vigtigt, at vi i her omstiller os og gør os uafhængige af ressourcer uden for EU, hvis vi ønsker at opretholde vores velfærdssamfund.

Det kræver et andet mindset

”Vi er nødt til at gentænke vores måde at forbruge på. Hvor vi de seneste årtier og som en del af industrialiseringen har taget ressourcer til fremstillingen af produkter, som sælges for at blive smidt ud, når vi ikke længere har behov for dem – skal til at tænke cirkulært. Kun på den måde, kan vi bevare ressourcerne,” forklarer hun.

Heldigvis er der gode incitamenter til at tage del i denne transformation. For den grønne omstilling er et glimrende værktøj for virksomheder, der vil være med til at gøre en forskel – og det er rent faktisk muligt også at lave god forretning ud af det!

Omstilling til succes

”Virksomheder kan blive mere rentable end de er i dag, hvis de vælger at omstille deres forretningsmodeller. Samtidig kan de også skabe både vækst og beskæftigelse i Danmark, da vi i højere grad skal sortere, adskille, reparere og stille det genanvendte til rådighed i form af materialebanker. Og det betyder arbejdspladser!” siger Gitte og fortsætter:
Danske virksomheder der udskifter den traditionelle tankegang med en cirkulær af slagsen, vil også kunne tjene penge på at eksportere nye teknologier, som kan hjælpe med omstillingen til et mere bæredygtigt forbrug og samtidig løse nogle af de store udfordringer, der blandt andet er beskrevet i FN’s Verdensmål. Ved at genbruge og genanvende bevarer vi de værdier vi i dag smider ud – og det alene gør det til en rentabel forretning. Den globale verdens store menneskelige og miljømæssige udfordringer er virksomhedsledere ved at blive bevidste om, at de også er en del af. Vi kigger derfor ind i en fremtid hvor det at tjene penge fremmer den grønne omstilling, men det at tjene penge vil i fremtiden, i højere grad, være et middel til at nå et større mål om en bedre verden for alle.

Gitte Haar, Center for ­Cirkulær Økonomi

Tags: ,
Fischer Lighting – cirkulær belysning
  • Kundernes fordele: Billigere end mange nye LED armaturer med ­længere levetid, højere kvalitet og designbevarelse. Total ­omkostningerne er ­betydeligt lavere end nye armaturer og ingen indgreb i loftet. ­Energibesparelse som anden LED.
  • Baserer sig på en ny patenteret indsats til ombygning af ­eksisterende downlights og armaturer til LED med fremtidssikret lysstyring og ­lyskilder. Dermed genbruges det eksisterende, hvor gamle design og ­kvalitet ofte er langt bedre end det nye.
  • Kunderne er B2B – offentlige og erhvervsbyggerier.
  • 5 år gammel virksomhed med en ekspansiv strategi i Danmark og ­internationalt.